[OPINIE] Duimen voor een zwarte paus

mijterpiusixOp 11 februari 2013 kondigde paus Benedictus XVI aan dat hij zou aftreden. Al kan men zich daar vragen bij stellen zoals traditionalistische katholieken doen, Christus kwam immers ook niet van het kruis, feit is dat er een nieuwe paus gekozen zal worden. Linkse media spraken direct van de noodzaak van een zwarte paus om, net als in de VSA, voor “change” te zorgen. Ze hebben gelijk, maar niet zoals ze willen.

In linkse media heerst bij velen blijkbaar de overtuiging dat kiezen voor een Afrikaan zou leiden tot een progressieve periode in de Kerk. Opeens zou de Kerk voorstander worden van condooms, en vrije seksualiteit, voor iedereen, zou ze niet meer zeggen dat onthouding het beste middel tegen AIDS is (nochtans de waarheid als een koe) en zou ze homoseksualiteit als een normaal gegeven beschouwen. “Change we can believe in” als het ware. Als overtuigd katholiek ben ik echter ook aan het duimen voor een zwarte paus.

Bookmakers die weddenschappen organiseren met betrekking tot de keuze van de paus hebben nu vaak als nummer twee kanshebber de Ghanees Peter Turkson staan. Hij is hoofd van de Pontificale Raad voor Rechtvaardigheid en Vrede, werd kardinaal gewijd door Johannes Paulus II en zorgde voor een heropleving van de Kerk in zijn land. In een interview met Christiane Amanpour (CNN) lokte hij echter direct een storm van protest uit. Daarin stelde hij dat de problemen met pedofilie in de kerk een probleem met homoseksualiteit zijn. Uiteraard oproer alom bij de blanke linkse media. Feit is echter dat het overgrote merendeel van de gevallen van pedofilie gaan over homoseksuele misbruiken. Wanneer men de priesters die die misbruiken plegen vervolgens gaat onderzoeken, komt men ook vaak uit bij een niet zo katholieke visie op de wereld. Wie meer wil weten over het hoe en waarom hiervan kan ik alvast één boek zeer sterk aanraden: The Windswept House.

De controverse rond deze uitspraken, zo stelde Turkson dat de Afrikaanse cultuur de Kerk beschermde door een taboe te hebben naar homoseksualiteit toe, bewijst nog maar eens dat de Kerk het beste af is met een paus uit zwart Afrika. Hoe minder hij beïnvloed is door het seculiere linkse, of rechtse, denken in Europa en de VSA hoe beter dat zal zijn voor de Kerk en op zijn beurt voor Europa en de VSA. Een zwarte paus als Turkson zou de stille meerderheid in Europa, die niet wil meegaan in het linkse verhaal, kunnen sterken en activeren, los van hun visie op God en de Kerk. Door te stellen dat wat links “gelijkheid” noemt eigenlijk de Westerse beschaving ondermijnt, zou deze paus links mee kunnen verjagen uit de culturele bastions die links sinds mei ’68 bezet. Doordat een zwarte paus  van buiten de Europese denkwereld komt, is hij ook minder geneigd zich te schikken naar de compromissen die daarin gesloten zijn en enkel schadelijk zijn gebleken voor conservatieven. Cultureel gezien zijn zwarte Afrikanen veel meer uitgesproken in het verkondigen van hun mening en geloven zij zowaar dat het gezin de hoeksteen van de samenleving vormt.

Gelovige katholieken worden nu immers vaak weggezet als net geen kannibalistische nazifascistische homofoben en racisten. Waar “conservatieven” in Groot-Britannië en socialisten in Frankrijk het homohuwelijk nu doorduwen, geholpen door de media die de tegenstanders wegzet als fanatieke gekken, zou een zwarte paus tegen de linkse media kunnen zeggen dat het morele relativisme fout is.  Sterker nog, Turkson heeft zich reeds uitgesproken tegen de evolutie die leidt naar een Eurabië. Hij liet aan 262 bisschoppen de Youtube-video “Muslim Demographics” zien waarin hij waarschuwde voor de islamisering.

Tenslotte kunnen we stellen dat de keuze voor een zwarte paus als Turkson zou kunnen leiden tot een nieuwe golf van beschavingswerk. Deze keer niet door Europeanen in Afrika, maar door een Afrikaan in Europa. Etniciteit doet er immers niet toe bij de keuze van een kerkleider. Afgaande op de stellingen die sommige, helaas te veel, blanke kardinalen maken en dit vergelijkende met de stellingen van Afrikaanse bisschoppen, kardinalen en gelovigen kan ik persoonlijk enkel stellen dat de verhoudingen zijn gedraaid. Op veel vlakken is de Afrikaanse denkwereld superieur geworden aan de Europese seculiere en linkse denkwereld. Een zwarte paus als Turkson zou een zegen zijn voor Europa en voor de Katholieke Kerk doordat hij, meer dan wie dan ook, tegen de politieke elites en linkse pers kan zeggen dat zij hun verontwaardiging daar mogen steken waar God de mens zijn rug verticaal heeft gespleten.

8 comments

 1. De kerk en het christenDom is universeel, ze vernietigd (op slinkse wijze) de identiteiten van de volkeren. Ze vervangt de identiteit en tradities van de volkeren door een vreemde schijncultuur.
  Menig ‘Vlaams’ christen kan het kwelen in het Latijn niet laten en slaat er anderen te pas en te onpas mee om de oren om maar een voorbeeld te geven. Tot zover reikt dan hun ‘Vlaams’ zijn.

  Moeten we ons vandaag dan nog afvragen waarom we in een multi-culturele maatschappij leven?

  Ligt de schuld echt bij links, bij vrijmetselaars en goddelozen? NEEN! Het christendom is het paard van Troje en wat we vandaag in europa meemaken is een rechtstreeks gevolg van het christendom.

  Bekijk hoe het hele debat de laatste 30 jaar in zwaartepunt is verschoven.

  Waar men het vroeger nog had over identiteit en cultuur, is dat nu een pleidooi gedegradeerd tot een afzetten tegen een multi-religieuze ipv een multiculturele maatschappij. Dat katholieken vandaag geen graten zien in een zwarte paus en nog liefst massaal allochtonen zouden invoeren om het plaatselijke gemis van ‘roepingen’ op te vullen verbaast me niets. Eigenlijk heeft de kerk en de christen geen problemen met het samenleven van verschillende volkeren in één maatschappij (de multiculturele maatschappij), zolang ze maar katholiek zijn. En rechts in Vlaanderen slikt dit zonder er zich ook maar de minste vragen bij te stellen …

  EUROPA WORDT WAKKER EN ONTDOE U ZO SNEL MOGELIJK VAN ALLE VREEMDE ZAKEN!

 2. Briljante analyse van Pernet. Helemaal mee eens.
  Links heeft zich ook verkeken op Obama. Deze voert meer oorlogen, martelpraktijken en moordaanslagen (met drone-killings) dan welke president voor hem.
  Een zwarte paus zal leiden tot conservatisme binnen de kerk, want van de blanken hoef je echt niets te verwachten. Hoe noordelijker je komt op de aardbol, hoe linkser ze zijn.

 3. Geachte mijnheer Pernet,

  Voorwaar, het komt mij voor dat U de begrippen “religie” en “ideologie” uiterst virulent met elkaar pleegt te verwarren. Ik zal de laatste zijn om te ontkennen dat de geestelijke leider der Rooms-katholieke Kerk geen politieke invloed heeft op diens discipelen, doch ook hier geldt het gegeven dat de heer Turkson, mocht het conclaaf hem tot paus verheffen, uiteraard de belangen van het door hem vertegenwoordigde instituut zal verdedigen. Dit impliceert zonder meer dat de belangen van dit huis zullen primeren op die van de katholieke acolieten en andere aanhangers van ditzelfde huis.

  Zelfs indien de heer Turkson een bovenmatig idealist pleegt te wezen, dan nog zal het beleid dat het instituut tentoon zal spreiden, voor het overgrote deel afhangen van de gevestigde orde. Een beleid is namelijk zelden het resultaat van het gewrocht van één persoon. Dit geldt niet in het minst voor de Rooms-katholieke Kerk. U lijkt er echter van uit te gaan dat de heer Turkson als een verlicht despoot zal regeren over diens adherenten en een ware revolutie zal ontketenen binnen de Westerse samenleving. Mijns inziens zal deze negroïde olijkerd voornamelijk handelen in het voordeel van het kerkelijke orgaan, al dan niet in overeenstemming met diens eigen zienswijze. De “change” die U pleegt te onderschrijven, zie ik met een manspersoon zoals Turkson Peter nog niet meteen geschieden.

  Tevens stelt U dat onthouding op seksueel vlak het beste middel is tegen het verworven immunodeficiëntiesyndroom. “Nochtans de waarheid als een koe”, zo luidt Uw stelling hieromtrent. Welnu, mijnheer Pernet, ik was eerlijk gezegd niet op de hoogte van het gegeven dat U een medische scholing pleegde te genieten. Ik vermoed eigenlijk eerder dat U hier uiterst kort door de bocht gaat door Uw eigen mening te aanzien als zijnde de absolute waarheidsgestalte. Bij het overlezen Uwer stelling, kwam spontaan het volgende aloude Kempense adagium op in de krochten mijner geest: “Serieus joenge?”. Indien U werkelijk tegenstander bent van eeder welke vorm van seksueel contact dat puur gericht is op welbehagen, kan ik hieruit enkel concluderen dat Uw seksuele gedragingen serieuze anomaliën plegen te vertonen, of dat U over een wel érg bonte kroost pleegt te beschikken.

  Ik ben ook geen groot minnaar van homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen, overspeligen, travestieten en andere geperverteerde sodomieten die de, naar het in de Bijbel pleegt te verluiden, uit Babylon afkomstige praktijken toepassen, doch ik zal de laatste zijn om seksuele geheelonthouding te gaan propageren. De mens is namelijk een seksueel wezen, of U dit nu gaarne hebt of niet. Dit heeft immers te maken met instinct. Dit instinct bestaat, teneinde de voortzetting der eigen soort te verzekeren. Indien U de instinctieve drang tot voortplanting ontbeert, is er waarlijk iets mis met U als uitspruitsel van het menselijke ras.

  Met vriendelijke groeten,
  Marnix

  1. Kennelijk pleegde ik toch enkele kemels jegens de taal te schieten in mijn schrijven. Het moest dus zijn: “Ik zal de laatste zijn om te ontkennen dat de geestelijke leider der Rooms-katholieke Kerk een politieke invloed heeft op diens discipelen” en “eender welke vorm van seksueel contact”.

   Mijn excuses hiervoor.

 4. Ik heb geen behoefte aan een zwarte paus om me te ‘beschaven’.

 5. Als onthouding het beste middel tegen AIDS is, is hongerstaking het beste middel tegen salmonella. Maar dat christenen de menselijke natuur verachten, het lijden als de weg naar God en de martelaar als “held” nemen is natuurlijk niets nieuws.

 6. Die zwarte bijna paus is consequent tegen zondige holebi-praktijken en kan zich hiervoor terecht op Bijbelse quotes baseren. Ook de 3 bij ons erkende, gesubsideerde monotheistische religies laken holebi- betrekkingen voor hun volgelingen alleen uiteraard. Zij kunnen en mogen dat op basis van constitutioneel gewaarbrogde godsdienstvrijheid die ook hun religieuze geschriften dekt, tot spijt van elke holebi of walebi die het benijdt !

Comments are closed.