Jacht op ‘foute’ ACV-leden gaat onverminderd door

acvTerwijl moedertje ACW terecht in het oog van de storm blijft zitten, blijft dochter ACV zich bezondigen aan discriminatie en anti-Vlaams racisme. We kregen een zoveelste brief binnen van een ACV-lid dat wordt afgedreigd vanwege zijn of haar kandidatuur op de lijst van het Vlaams Belang voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012.

Danny Van Goethem, Rudy Schwartz, Steve Rosseel en Bram Hollanders zijn de beulen van dienst. Ze eisen de bewuste man of vrouw afstand te nemen van de standpunten van het Vlaams Belang of hij of zij wordt onverbiddelijk uit het ACV gezet. Maffiapraktijken heet zoiets, maar daar denken deze Christelijke Vakbondssecretarissen natuurlijk anders over! Wie graag eens een gesprek heeft met één van deze heren, kan het telefoonnummer vinden in de brief hieronder.

Brief ACVkopie

8 comments

  1. Met het invoeren van het tweejaarlijks evaluatie rapport bij de ambtenaren, worden sommigen verplicht zich tot een vakbond te wenden. De oversten die de evaluatie opmaken zijn meestal ofwel politiek benoemd of syndicaal gebonden. Wil men zijn werk als ambtenaar behouden, dan moet men “goed” scoren. Dezen die geen lid zijn krijgen dikwijls een “onvoldoende” zodat men verplicht wordt om lid te worden. Volgens mijn weten laat het VSOA mensen toe die zich uiten als Vlaams Belanger of Vlaams-nationalist.

  2. Het sop is de kool niet waard.Welk nut heeft het als je lid bent van deze mafia-bende ?

  3. Wie maalt erom ? ik ben geen lid van een verzuilde bond,mis ik iets ? neen dacht ik zo,deze maffioso weigeren ook elke aansprakelijkheidsrecht om redenen van evt .schadeclaims bij stakingen en om hun enorme zwarte “oorlogs”kassen veilig te stellen .mee doen met deze bende is mee doen met hun praktijken

  4. Nele Van Brempt, dochter van,Lijsttrekker te AALST, Michel, en ook kandidaat, werd ook vriendelijk verzocht haar ideën te verloochenen, tevergeefs natuurlijk. Zij zette onmiddelijk haar bestendige opdracht tot betaling van haar lidgeld stop. Een paar dagen later kreeg zij een brief met de vraag waarom zij haar betalingen stop zette. Rare snuiters die fraudeerende tjeeven.

  5. Ik ben ook recent buiten gezwierd uit acv, met dank aan Carlos Seynaeve (regio Ieper -Poperinge)

  6. Ook in Grobbendonk werd een Vlaams Belang kandidaat uit het ACV gezet.

Comments are closed.