KVHV Antwerpen: “Benedictus was waardige leider van Kerk”

Benedictus XVIZeven jaar na zijn aantreden verlaat Benedictus XVI het pauselijk ambt. Vermoeid van een lang leven met een intense herfst, maakt hij zich nu op voor de reis naar zijn Heer. De paus heeft al meerdere malen laten doorschemeren dat hij de dood nadert. Tijd om te kijken naar zijn erfenis.

Relativisme

Viel zijn voorganger Johannes Paulus II vooral op als pastorale paus, Benedictus profileerde zich als theoloog. Tijdens zijn pontificaat zijn van zijn hand verscheidene boeken verschenen over Jezus. In het publieke debat kenmerkte hij zich als een intellectueel met visie.

Benedictus streed moedig tegen het relativisme, dat de mens volledig afsluit voor zowel God als voor de morele werkelijkheid die ieder zinnig mens ziet. Benedictus greep het modernisme bij de wortels; in hoeverre hij het uit de aarde kon rukken, zal de geschiedenis leren.

Latijnse Mis

Misschien zal Benedictus niet zozeer herinnerd worden als criticus van het modernisme; eerder voor zijn rehabilitatie van de Latijnse Mis. Die was verbannen toen de Kerk eind jaren zestig en begin jaren zeventig de luiken naar de wereld openzette. De liturgische chaos en de secularisering die volgde, toonden dat iets heel waardevols weggegooid was.

Benedictus’ rehabilitatie van de Latijnse Mis is een belangrijke stap geweest in het herstel van oude vormen. Vormen die door progressieve katholieken afgedaan worden als ‘oude tijd’, maar die het portaal zijn naar een bijzonder rijke traditie.

Toekomst

Geen mens kan in de toekomst zien, aldus Prediker. De geschiedenis van de Kerk, met al haar onverwachte wendingen, getuigt daarvan.

Wel kunnen wij de hoop uitspreken in een toekomst waarin de Kerk de Traditie heiligt en Gods Woord verkondigt. Een toekomst zonder knievallen aan de progressieve drammers, wier eisen zo redelijk lijken maar een speer in de zij zijn van de Kerk en daarmee het Lichaam van Christus.

2 comments

  1. De rooms katholieke kerk verliest haar christelijke waarde om dat ze alles toelaat ,die tegen de Bijbel in gaat ;

  2. Natuurlijk want hij was een dam tegen vermeend “katholieke” ketters die door de Bijbel veroordeelde praktijken als holebi sex, holebi “huwelijk” , abortus-moord en euthanesie zelfmoord praktijkenprobeerden politiek-correct te verdraaien. De 3 erkende monotheistische religies veroordelen immers dergelijke praktijken op basis van hun religieuze standaardwerken. Zij kunnen en mogen dat vermits in Belzjieke constitutioneel gewaarborgde godsdienstvrijheid heerst die dus ook de inhoud van hun religieuze geschriften dekt, tot spijt van elke politiek-correcte schismatieker die het benijdt !

Comments are closed.