vr yl de gordelEen half jaar geleden besliste Bloso om voor de laatste keer de Gordel als politiek instrument te organiseren. Ze vonden dat dat niet meer nodig was “aangezien BHV gesplitst werd”. Terecht kaartte het Taal Aktie Komitee aan dat de oorspronkelijke zes faciliteitengemeenten waar de Gordel voor werd georganiseerd het grootste slachtoffer zijn geworden van die zogenaamde splitsing: “Net deze gemeenten worden in deze splitsing van BHV aan hun lot overgelaten en politiek en juridisch afgezonderd van de rest van Halle-Vilvoorde. Van pacificatie is al helemaal geen sprake.” aldus TAK.

Nu vernemen we dat de ‘nieuwe’ Gordel niet meer zal zijn dan een soort langdurig zomerevenement, met een slotmoment tijdens het eerste weekeinde van september. De veertig gemeenten in de Rand rond Brussel worden hierbij betrokken. “Jaarlijks worden één of twee dorpen in de kijker gezet. De traditionele gordeltrefpunten Dilbeek, Zaventem, Overijse en Sint-Genesius-Rode verdwijnen en worden verplaatst naar toeristische trekpleisters.”

Moet er nog zand zijn? Sint-Genesius-Rode is verdwenen uit de Gordeltrefpunten. Laten we er de persmededeling van TAK nog eens bijhalen van 1 augustus 2012: “… Getuige het dreigement vanwege de burgemeester van Sint-Genesius-Rode om de gordel startverbod te geven en vooral de wens – zoals uitgesproken door een aantal Franstalige mandatarissen uit Wemmel en Rode – om ‘hun’ gemeente volgende legislatuur zonder Vlaamse pottenkijkers te kunnen besturen. De splitsing van BHV had in plaats van een stopsignaal dus een signaal moeten zijn om er extra hard voor te gaan … ter compensatie van het Vlaamse falen op politiek niveau.”

Het doet ons allemaal wat denken aan de afloop van de IJzerbedevaarten. Ook daar werd het politieke vervangen door het toeristische, met als resultaat dat niemand van de deelnemers aan het ‘IJzerweekeinde’ in feite weet waar het echt over ging. “Iets met de Groten Ooorlog of zo? Die IJzertoren? Die zal de Belgische staat gebouwd hebben om de vrede tussen de Walen en de Vlamingen te bevorderen zeker?” Deze en andere hersenloze reacties kan je horen bij een rondvraag onder de toeristen, die naar de huidige vorm van de IJzerbedevaart afzakken.

Vlaanderen heeft zich nogmaals in ‘t zak laten zetten, met de Vlaamse Regering op kop. Bloso is eindelijk van het enfant terrible af en kan nu gaan voor de poen in plaats van de Vlaamse zaak. Zoals dat helaas maar al te vaak gebeurt. Desalniettemin zal de Vlaamse Beweging de Vlamingen in de faciliteitengemeenten niet in de steek laten. Immers, de Rand rond Brussel is Vlaams!

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

Trending

%d bloggers liken dit: