[COMMIEWATCH] Peter Mertens (PVDA) neemt geen afstand van het communisme

Peter-MertensIn een reeks interviews met voorzitters van politieke partijen ging De Standaard op 31/1/2012 ook praten met Peter Mertens, de voorzitter van de communistische antidemocratische partij PVDA.  De coalitiepartner van SP.a en Groen in Borgerhout liet er geen enkel twijfel over bestaan: de meest moordzuchtige ideologie van de 20e eeuw, die miljoenen doden eiste, het communisme, wordt niet afgezworen.  Wel integendeel!

Als Peter Mertens een eerste keer gevraagd wordt naar de antidemocratische sympathieën van de PVDA voor de ex-Sovjet-Unie, Cuba en Noord-Korea probeert Mertens er vanaf te komen met de uitvlucht die elke VRT-journalist van hem slikt: ‘ Maar nu wil ik afgerekend worden op wat we hier doen, vandaag.’  Maar, ere wie ere toekomt, de zelf zeer linkse journalist Joël De Ceuleer – die ooit stevig uit de journalistieke bocht ging in een debat met Dewinter – laat Mertens deze keer niet ontsnappen.

‘En de Sovjet-Unie?’, wil De Ceuleer weten. ‘In de jaren 90 verdedigde uw partij Lenin en Stalin nog.’  Mertens heeft hier een open doel: hij kan publiek en ondubbelzinnig afstand nemen van de massamoorden, de genocide op hele volkeren, de terreur, de folteringen, de concentratiekampen in Siberië.  Maar Mertens is een PVDA’er en doet dat dus niet.  ‘’Ik blijf genuanceerd op dat vlak. Ik weet dat ik daarmee inga tegen de heersende gedachte, ik weet dat het niet de meest sexy opinie is, maar ik verwerp niet alles wat onder het communisme is gebeurd.’  Dat is duidelijk:  er bestaan voor Mertens dus geen redenen om het antidemocratische, moordzuchtige systeem van het communisme duidelijk en ondubbelzinnig af te wijzen.  Vervang in de vorige zin ‘communisme’ door ‘nazisme’, dat uiteindelijk minder doden maakte, en je ziet hoe vreselijk fout dit is.

‘U bent niet te vermurwen tot een totale veroordeling van het communisme?’, probeert De Ceuleer opnieuw.  Waarop Mertens antwoordt: ‘Nee, ik gooi de verworvenheden niet weg. Zet mij tegen een paal in Breendonk en ik zal nog altijd hetzelfde zeggen. Onze sociale zekerheid, het algemeen stemrecht, de rechten van de mens – die zouden wij allemaal niet gekend hebben zonder de invloed van het socialisme.’  Het koketteren met de helden van Breendonk – die na de bevrijding veranderden in de beulen en folteraars van Breendonk II- mag dan vooral lachwekkend zijn, de rest van de zin is volkomen schaamteloos:  hij poneert in ernst dat het communisme, dat hij hier bij wijze van camouflage ‘socialisme’ noemt, verdienste heeft aan de invoering van de sociale zekerheid, het algemeen stemrecht en de rechten van de mens.  In werkelijkheid heeft het communisme alle drie die zaken van bij het begin consequent bestreden: de sociale zekerheid in een westerse context werd alleen maar gezien als een poging om de revolutie af te wenden, algemeen stemrecht leidde af van de plicht van de uitverkoren partij om de dictatuur van het proletariaat te vestigen, en de rechten van de mens werden gezien als een dwaas begrip dat ondergeschikt moest zijn aan de dictatuur van de arbeidersklasse.  Alle communistische regimes hebben dus hun bevolking in diepe armoede gestort, hun stemrecht ontkend en hun mensenrechten massaal verkracht.

Mertens veroordeelt dat niet.  Daarom is het een schande dat SP.a en Groen met deze antidemocraat een coalitie sluiten.

14 comments

 1. Vertel mij hoe je een rechts ideologie definieert, en ik kan proberen het verschil te duiden.
  De definitie van communisme waar ik met in kan vinden = ideologie die streeft naar een klasseloze maatschappij. Dit is voor mij complementair aan het kapitalisme, dat er vaak diametraal tegenover wordt geplaatst. Communisme + kapitalisme = coöperatieve economie.
  Communisme is geen synoniem voor centraal-gestuurde dictatuur of profitariaat!
  Een linkse bezoekers als ik, is zeer geïnteresseerd in de ideale wereld waar een rechtse ideologie naar streeft… Misschien kan uw visie mij overtuigen.

  1. Het grote verschil is dat linkse ideologieën inderdaad streven naar een ideale wereld, waaraan ze – desnoods met strafwetten en geweld – de werkelijkheid ondergeschikt willen maken. Rechtse ideologieën doen net het omgekeerde: ze bestuderen de werkelijkheid in al haar facetten, proberen goed en kwaad te onderscheiden en trachten dan behoedzaam het goede te steunen en het kwade af te remmen. Linkse mensen dromen dus van een gratis bus waar iedereen lacht en flower power-liedjes zingt, wie daar niet in gelooft is ‘verzuurd’. Rechtse mensen willen betalen voor hun busrit als iedereen rustig en veilig kan zitten en zwartrijders van de bus worden gehaald…

   1. Ah nu begrijp ik het. “Links” is gewoon synoniem voor “fout” en “Rechts” voor “goed”. Het leven kan toch simpel zijn. Always right!

  2. Ooit dacht ik nog echt links.
   Had een poster van latinoboy Che Guevara op mijn kamer en luisterde ik naar reggae en wereldmuziek.
   En hing ik rond in allerhande linkse keten in Gent en Antwerpen zoals De Vooruit en zo.
   Tot ik vaststelde hoe hardnekkig die gasten de feiten die iedereen om zich heen ziet gebeuren blijven ontkennen. En diegenen die ze toch durven aan de kaak stellen regelrecht DEMONISEREN !
   Sindsdien heb ik mij afgekeerd van die bende.
   Het dedain waarmee ze de gewone Vlaming die zich zorgen maakt om de toekomst van zijn land en uitkomt voor zijn keuze voor een meer rechtse politiek behandelen. Dat vond en vind ik nog steeds ronduit hemeltergend.
   Ze noemen zichzelf ‘ruimdenkend’ en ‘verdraagzaam’.
   Toch heb ik nergens meer ‘hokjesdenkers’ tegengekomen dan in die linkse incrowd in onze grootsteden.
   Nee voor mij hoeft links niet meer, dank u.

 2. Zou nogal belachelijk zijn als hij als communist het communisme in zijn geheel zou veroordelen, niet ?

  1. Daar zit iets in: een nazi kan ook het nazisme niet veroordelen. Dus als Mertens het communisme niet veroordeelt, is hij een antidemocraat – net zoals een nazi dat is.

  1. Gaan we de die toer op? Laat me raden, Stalin was volgens u een gek, een individu.

   Stalinisme is inderdaad de meeste verregaande vorm van het socialisme, gepropageerd door de communisten. De klassenstrijd zal volgens de socialisten niet gewonnen worden zonder bloedvergieten. Wie niet denkt als de socialisten is namelijk een vijand van het socialisme. Dat was de leefregel in de Sovjetunie. Peter Mertens denkt daar niet anders over hoor.

  2. Is er een verschil tussen nationaal-socialisme en Hitlerisme? Zo neen, waarom zou dat foefje dan wel voor communisten gelden?

   1. Vat het ideaal maatschappijbeeld volgens het nationaal-socialisme voor mij eens samen. Ik denk dat we dan wel kunnen verklaren waar het verschil zit.

    1. Het zou je verbazen hoe weinig verschil er is tussen nationaal-SOCIALISME en communistisch SOCIALISME: zowel in hun uitgangspunten als in hun methodes hebben ze ontzettend veel gemeen. Het enige relevante verschil is dat de rol van de rassenhaat in het nazisme die is van de klassenhaat in het communisme; op concentratiekampen eindigen ze dus allebei, bij de ene voor het foute ras, bij de andere voor de foute klasse.

     1. Hopelijk maakt u hiermee een taalgrapje over de R- en KL-haat. Ik vrees echter dat u serieus bent, en dan begrijp ik uw ‘anticommie’ alias/houding. Volkomen onzin en onterecht, voor alle duidelijkheid.

      1. Ik stel vast dat u niet in staat bent een tegenargument te formuleren. Waarin verschillen de concentratiekampen van het nationaal-socialisme, gebaseerd op rassenhaat, van de goelagkampen van het communisme, gebaseerd op klassenhaat?

       1. Mensen werden niet naar de Goelag gestuurd omdat ze van een andere klasse waren, terwijl de concentratiekampen wel een gevolg zijn van een wereldbeeld waarbij één ras zich beter waant. Maar interpreteer dit alstublieft niet als een verdediging van Stalin.

Comments are closed.