Moslims slachtoffer van linkse fundamentalisten

moslimasSinds afgelopen vrijdag is het hoofddoekendebat opnieuw actueel. Analysten, verontwaardigde moslima’s, mensenrechtenactivisten en anderen rollen over elkaar om hun mening te geven over dit ‘verbod’. In feite is het sop de kool niet waard.

Concreet gaat het over een verbod op het dragen van levensbeschouwelijke symboliek in het Gemeenschapsonderwijs. Het dragen van een hoofddoek valt daaronder. Meer is er niet aan de hand.

Waarom dan al(tijd) die heisa? Waarom zijn het enkel de moslima’s die plots op hun achterste poten staan? De men-viseert-ons-cultuur geraakt stilaan afgezaagd. De moslims  hebben in feite zelfs geen poot om op te staan. Men jankt over uiterlijke kenmerken. En die kenmerken misbruiken ze om de maatschappij op te delen in ‘racisten’ en ‘verdraagzamen’ of iets moderner, ‘toleranten’. Uiteraard zit er meer achter deze plotse golf van ‘collectieve’ verontwaardiging.

Bij Rechts Actueel zijn we van de overtuiging dat moslims mensen zijn zoals u en ik. Ze eten, slapen, gaan werken, gaan naar school en zo meer. Net daarom is het niet nodig om hen een voorkeursbehandeling te geven. Dat zij een geloof aanhangen dat mogelijks haaks staat op de Westerse normen en waarden is een andere discussie. Daar gaat het verbod op het dragen van levensbeschouwelijke kenmerken niet eens over. Dit ‘verbod’ is er om net de gelijkheid tussen de verschillende geloofsovertuigingen te bevorderen. Zie het als in een uniformschool waar door het dragen van dat schooluniform ook de vele uiterlijke verschillen worden weggewerkt.

En nu komen we er. Deze manier van werken heeft slechts één doel voor ogen en dat is het leerplan op de voorgrond brengen en niet de randdiscussies waar pubers (en met hen tegenwoordig hun ouders) mee bezig zijn. Onderwijs moet centraal staan in een school. Het bewijs van het falen daarvan zijn de cijfers die enkele weken geleden opdoken aangaande de algemene kennis van de leerkrachten in opleiding.

Pubers, hoor ik u denken? Welja, pubers. Dit verbod is een overroepen zaak en lokt enkel reacties uit bij 15-16-jarige meisjes die plots hun islamitisch licht gezien hebben. Het aantal hoofddoeken is de afgelopen drie jaar dan ook aanzienlijk gestegen in die scholen waar het nog toegelaten werd. Op die manier zou je kunnen zeggen dat de hoofddoeken verzetssymbolen zijn geworden, zonder meerwaarde. Dat het geen geloofsuiting met zich meedroeg, daar is al een groot gedeelte van de Vlamingen zich een tijdlang van bewust.

De maatschappelijke gevolgen kunnen echter wel verder reiken dan een stoere protestactie in de één of andere gemeenschapsschool. Onze eigenheid, onze cultuur en zo meer staan stilaan op het spel. Toegeven aan het gejank van een paar enkelingen met een identiteitscrisis kan leiden tot de zoveelste uitholling van die zaken waar we in Europa zo hard voor gevochten hebben. Ik denk echter dat het Gemeenschapsonderwijs verstandig genoeg is om niet te plooien en het verbod niet te laten aantasten door enkele fundamentalisten ter linker zijde van het politieke toneel, die de moslims misbruiken om hun eigen anti-nationale agenda door te drukken. Ik mag het alleszins hopen.

6 comments

 1. In Mali zijn de vrouwen gelukkig dat ze hun hoofddoek mogen afdoen die ze verplicht werden van de moslims fanatiekers moooesten dragen :

 2. Zou het niet veel beter zijn van alle kanten uit dit beschamend mutueel racisme te beëindigen? Denkt men werkelijk dat het belachelijk verbod op het dragen van een hoofddoek in staat is de islamisering van West-Europa een halt toe te roepen? Onnozele kinderendag is pas in decembere, hoor. Wat kan het mij schelen dat een vrouw een doek over haar haren spant, zolang men maar niet mijn vrouw en dochters dwingt dit ook te doen! Heeft men de tijd van de vrouwen met hoofdbedekking links in de kerk en de mannen met ontbloot hoofd rechts in de kerk al zo vlug vergeten? En vrouwen op audientie bij de paus dienen nog altijd een hoofddoek te dragen, zelfs prinsessen en koninginnen! Geldt dit verbod in het gemeensschapsonderwijs ook voor het joodse keppeltje.? Maar dit is overbodig want joodse kinderen gaan naar vrije scholen – joodse scholen en niet naar het gemeenschapsonderwijs. Voor wanneer het verbod op het dragen van een hoed bij de vrouwen? Kwestie van het uiten van hun katholieke of atheistische geloofsovertuiging..

  1. Is een anti-beweging tegenover de hoofddoekdracht, hors d’oeuvre voor de Sharia import
   ……..”(mutueel) racistisch” ???????????? Sinds wanneer zouden Mohamedanen dan een apart “mensenras” zijn (“ethnie” zijn in PoCo-bargoens) ???? Er is een duidelijk en objectief -correct constateerbaar ethnisch verschil tussen een Mohamedaan uit Java en één uit de Maghreb. Dat ziet zelfs een doofstomme, verlamde, potdove blinde maar uiteraard geen politiek-correct gehersenspoelde.

   1. Mijn waarde Reconquistador,
    Ik wou op uw reactie alleen maar antwoorden met “Vrijheid, Gelijkheid, Broederlijkheid” en met artikel 18 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens; “Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst;dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door de praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van de geboden en voorschriften.

    1. Beeldt u zich in dat die “rechten vd mens” zouden kunnen overleven indien de Islam zich beroepend op dit art 18, de macht zou overnemen door continue islamisering om hier dan de Sharia neer te poten ? Politiek-correctheid congrueert blijkbaar volledig met naïviteit, dat werd duidelijk….

Comments are closed.