Lezing over Casa Pound Italië

Voorpost-Casa-PoundAanstaande donderdag vindt er een lezing plaats over het Italiaanse Casa Pound. Over deze zeer jonge militante en sociale beweging werd de laatste jaren al veel geschreven en vooral verteld. Voorpost houdt niet van verhaaltjes, maar wél van de waarheid en daarom laten ze iemand die het reilen en zeilen van deze organisatie zeer goed kent aan het woord.

Dat Casa Pound zichzelf een fascistische organisatie noemt, daar is Voorpost zich terdege van bewust. Een lezing organiseren over een fascistische organisatie is immers niet noodzakelijk hetzelfde als het eens zijn met de ideologie ervan. Voorpost wil echter over het muurtje heen kijken en eventueel leren over de praktische gang van werken van andere organisaties. Welke nationalist heeft overigens niet het Anarchistisch Kookboek al eens doorgenomen? Zijn het daarom plots allemaal anarchisten geworden? We gaan zelfs verder, het boekje is hier te downloaden: klik hier. Al prefereren we bij de redactie toch liever het SAS handboek

Wie met andere woorden eens zijn licht wil opsteken over moderne(re) en vernieuwende manieren om de gevestigde orde tegen de schenen te stampen, is meer dan welkom op de lezing van Voorpost aanstaande donderdag om 20u in Vlaams Huis De Klokke. Hieronder nog de officiële oproep voor de lezing.

Casa Pound: voor wie oog heeft voor non-comformistische vormen van nationalisme in Europa is dit fenomeen allicht niet onbekend. Ontstaan in 2003 met het kraken van een leegstaand staatsgebouw in Rome heeft deze beweging ondertussen een lange weg afgelegd en een mooi palmares behaald.

Sociaal nationalisme

Het bijzondere aan deze Italiaanse nationalisten is dat zij ook aandacht besteden aan sociale thema’s, die heel tastbaar zijn voor de gewone Italiaan, zoals te dure woningen en armoede. Deze thema’s worden in een breder perspectief geplaatst zoals het wilde kapitalisme van de financieel-economische wereld en de daaruit vloeiende wereldwijde crisis.

Metapolitiek

Om deze problemen te bestrijden bracht en brengt Casa Pound een hele rits aan uiteenlopende initiatieven voort: eigen rockgroepjes, bibliotheken, een uitgeverij, sportclubs, een theatergezelschap, een studentenclub, een motorclub enz. Dit volgens het talent en de creativiteit van haar – vooral jongere – leden, die trachten op deze manier hun eigen mars door de instellingen te verwezenlijken.

Leerzaam model

Het ideologische model van Casa Pound is niet zozeer bedoeld als exportproduct naar andere landen en andere nationalistische bewegingen, maar kan ook in onze beweging een aanzet zijn voor een debat en een nieuw referentiekader bieden voor het nationalisme van het nieuwe millenium.

De spreker van de avond is een Vlaming die de opmars van Casa Pound van in het prille begin heeft mogen meemaken!

One comment

Comments are closed.