Kickboksen: het nieuwe wapen van reljeugd

gevechtRechts Actueel berichtte hier al eerder over: criminele reljongeren worden getraind om harder te kunnen toeslaan in de maatschappij. De stad Amsterdam houdt een lijst bij van de ‘Top-600’ van criminele jongeren. Een nieuw onderzoek van de Universiteit Utrecht, die grotendeels onder de pet word gehouden, toont aan dat in Amsterdam zeker 300 van de 600 leden van deze lijst getraind worden in verdedigingssporten.

Verdwaasde sociale jongerenwerkers van de gemeente stuurden al sinds een paar jaar jongeren die voor overlast zorgden op verdedigingsstraining. Dit omdat lessen hierin een dempend effect zouden hebben op hun gedrag. Dit zal in enkele individuele gevallen misschien gewerkt hebben. Als je er voor open staat, leren deze lessen je meer zelfbeheersing en respect voor anderen. Maar uitspattingen op straat, op de voetbalvelden en het uitgaansleven laten duidelijk zien dat de trainingen voor veel van de jongeren die lessen volgen juist een versterkend effect hebben op het agressieve gedrag.

Binnen de verdedigingssportwereld zélf valt ook nog veel te verbeteren. De onderzoekers concluderen dat de verdedigingssport zelf niet in staat is zich op een goede manier te organiseren. Onduidelijk is hoeveel bonden zich precies bezighouden met full-bodycontact-vechtsporten als kickboksen, muay thai en mixed martial arts. De bestaande verschillende bonden beconcurreren elkaar.

Het zou een goede zaak zijn als de aanbevelingen van de Universiteit worden opgevolgd: Een nationale ‘verdedigingssportbond’ waar alle verenigingen zich bij aan moeten sluiten om zodoende eenduidige regels op te kunnen stellen en alle beoefenaars te kunnen registreren.

Bij schietverenigingen word je geweerd als je een geweldsdelict hebt gepleegd. Vergunningen worden ingetrokken als je een misdaad hebt gepleegd. Zou het ook geen goed idee zijn om daarna dezelfde regels voor verdedigingssportverenigingen in te voeren? Als je als jongere wordt veroordeeld voor geweld tegen personen of goederen, zou dan de mogelijkheid ontzegd worden om te trainen in verdedigingssporten. Op deze wijze zou de maatschappij beter beschermd kunnen worden tegen getrainde gevechtsmachines zoals die hebben huis gehouden in bijvoorbeeld Almere en Eindhoven.

One comment

Comments are closed.