NSU-aanslagen: de rol van de Verfassungsschutz roept vragen op

duitslandDe plotselinge ontdekking van de NSU was een geschenk van boven voor de linkse partijen en andere linkse subsidiesponzen. “Het Bruine Gevaar” was terug!

Een korte terugblik: na een brand werden de lijken ontdekt van twee mannen. Enige dagen later werd een vrouw gearresteerd die de brand aangestoken zou hebben. Het drietal werd door de Verfassungsschutz gelinkt aan negen moorden, twee bomaanslagen en een serie overvallen.

Politici rolden over elkaar heen om hun afschuw uit te spreken, linkse organisaties vroegen en kregen direct miljoenen aan subsidies om het “Bruine Gevaar” in te dammen. Ook de wens om de NPD te verbieden werd weer uit de kast gehaald. Want twee van de drie waren ooit lid van deze partij. Meer dan vijftien jaar geleden. Maar goed, dat mocht de pret niet drukken natuurlijk.

Nu de eerste hysterie voorbij is en de subsidies geïncasseerd werden, wordt het stil aan duidelijk dat het scenario voor deze criminelen, in elkaar gezet door de media en sommige politici, toch wat gaten vertoont. Een onderzoekscommissie van de Bondsdag stuit op steeds meer feiten die de “NSU-Moordbrigade” of “het Bruine Gevaar” toch in een ander daglicht stelt.

De feiten op een rij:

  •  In 1998 al wilde de politie een garage doorzoeken. Deze ruimte werd gehuurd door twee van de drie verdachten en er werd gesteld dat hier bommen gemaakt zouden worden. De doorzoeking werd uitgesteld door de Verfassungsschutz. Door dit tijdsverlies konden de verdachten wegkomen en onderduiken.
  •  Verschillende wapens die bij een aantal misdaden werden gebruikt zijn terug te voeren op een levering gedaan aan het trio door een agent van de Verfassungsschutz.
  •  Bij één van de moorden was iemand aanwezig van de Verfassungsschutz. Die greep niet in en heeft om nog onduidelijke redenen niet meegewerkt aan het onderzoek naar deze moord.
  •  De Verfassungsschutz heeft geprobeerd minimaal één van de verdachten te rekruteren. Officieel is dit niet gelukt, maar er waren volgens documenten blijkbaar wel contacten tussen de Verfassungsschutz en (één van) de verdachten.
  •  Verschillende dossiers aangaande de moorden, de verdachten en de bomaanslagen zijn om nog onduidelijke redenen vernietigd door mensen van de Verfassungsschutz.
  •  Het trio had geld ontvangen via een medewerker van de Verfassungsschutz die geïnfiltreerd was in een andere organisatie (Heimatschutz Thuringen).

De oplettende lezer zal het opgevallen zijn dat de onderzoekscommissie van de Bondsdag vooral veel vragen aan en over de Verfassungsschutz heeft. Het is bijzonder lastig voor het gerecht dat er geen directe bewijzen zijn, zover bekend, voor de negen moorden en twee bomaanslagen. Het enige wat boven is gekomen is een videoband waar de negen moorden en aanslagen achter elkaar geplakt staan. Deze videoband heeft op miraculeuze wijze een grote brand overleefd…

Het geschenk van boven aan de zittende politici en linkse subsidiesponzen blijkt steeds meer een doos van Pandora te zijn. Tot nog toe bleek dit trio van alle kanten ondersteund te worden door de Verfassungsschutz door middel van geld en wapens maar is er geen direct bewijs voor een terroristische organisatie, laat staan voor al de aanslagen die aan dit trio worden toe geschreven. Voor een veroordeling voor deelname aan een terroristische organisatie zijn bijvoorbeeld minimaal drie deelnemers nodig volgens de Duitse wetgeving.

De derde verdachte, Beate Schwape, zwijgt in alle toonaarden tegenover haar verhoorders. Verschillende mensen van de Verfassungsschutz zijn al ontslagen of met pensioen gestuurd. Er zal veel, heel veel water door de Rijn stromen voor dat het allemaal duidelijk is hoe dit in elkaar steekt. Als het al ooit helemaal duidelijk wordt natuurlijk.

Intussen is de aandacht van politici, media en politie tot op heden ten onrechte verlegd van de werkelijke problemen die in Duitsland huizen zoals bijvoorbeeld het Salafisme en de daadwerkelijk bewezen  terreur van linkse zijde naar een bruine spookorganisatie die of opgezet, of zwaar ondersteund werd door de Staat..

Image
In dit huis was letterlijk alles verbrand. Behalve de videoband waar de Verfassungsschutz mee aan kwam zetten…

One comment

  1. Reeds in 1974 werd ik door de Militaire veiligheid in mijn persoonlijk dossier omschreven als uiterst rechts. Toen ik in 1980 via een examen bij een nationale politiedienst terecht kwam werd ik niet verontrust. Doch in 1996 werd, naar aanleiding van een zogenaamde (vervalste) dreigbrief aan Min. JVDL, mijn woning grondig doorzocht door zijn privé-militie “De RIJKSWACHT”-afdeling politiek(??). Een van de namen van een rijkswachter was zeer toepasselijke Reynaerts . Later bleek dat deze in de Vlaams Blok-middens infiltreerde en lijsten aanlegde met namen van sympatisanten. Toen ik 1997 afstudeerde aan de school voor criminologie en criminalistiek te Brussel, samen met mensen van het Hoogcomité van Toezicht en leden van de Staatsveiligheid bleek mijn naam bij de staatsveiligheid genoteerd te staan als uiterst rechts en in het oog te houden. Na de machtsstrijd van de Rijkswacht bij de vernieuwde Federale Politie werden alle middelen aangewend om mij uit de dienst te verwijderen in zoverre dat ze mij lichamelijk, onrechtstreeks, zoveel schade toebrachten dat ze mij op 56 jaar verplicht op pensioen zetten. Via juridische weg heb ik geprobeerd om mijn gelijk te halen doch zowel bij de RvS als bij het Arbeidshof werden alle wetten betreffende procesrecht met de voeten getreden door de politieke magistraten. Om het verder procederen tegen te gaan werd mij gedurende 40 maanden niet de minste vergoeding toegekend, zodat ik uit pure financiële noodzaak mij moest neerleggen bij de ondemocratische besluiten van politieke rechters.
    P.S Ik ben waarschijnlijk de enige politieman die een officieel document kan voorleggen waarin staat “Betrokkene is zeker geen racist”

Comments are closed.