Censuur op monument ter ere van bestrijding Arabische slavenhandelaars

De Brusselse Wetstraat loopt uit in het park van het Halve Eeuwfeest dat meer onder zijn Franse benaming bekend is: Cinquantenaire. Daarin staat ondermeer een herdenkingsmonument voor de belgische soldaten, die destijds bij de kolonisatie van Congo gestreden hebben tegen de Arabische slavendrijvers, die in dat deel van Centraal Afrika zeer ijverig nieuw verkoopmateriaal verzamelden. Dit stond dan ook met zoveel woorden tot voor kort op dit monument te lezen. Dit laatste is niet meer helemaal waar, want zoals u op de foto hieronder kunt zien kunt zien, werd onlangs de identiteit van die slavendrijvers met een strookje ingemetselde zwarte marmer onleesbaar gemaakt. De originele tekst luidde: ‘ l’heroisme militaire belge aneantit l’arabe escalavagiste – de belgische militaire heldenmoed verdelgt den Arabische slavendryver.’  Commentaar overbodig.

monumentmarmer

5 comments

  1. leve de PoCo-censuur door het volkomen overgesubsidiëerd, met politiek benoemden volgestouwd C.I.R.C. (Centrum voor Inquisitie, Repressie & Censuur)

  2. Een eerste waarheid komt hier tot uiting: Men is bang iets negatiefs te zeggen over al wat Arabisch is, om tegemoet te komen aan de vele moslims in het land. Een tweede waarheid wordt door die tekst verdoezeld: Leopold II bekampte de Arabieren niet zozeer omwille van de slavenhandel, maar veeleer omdat hij die zwarten zelf niet meer kon gebruiken voor slavenwerk.

  3. “Is het zo zeker dat u de censuur zou afschaffen als u de macht zou hebben, ook de censuur gericht tégen de krachten die uw macht naar het leven staan?” Erik van Ruysbeek Mvg, Daniël Deblaere.

  4. De links-liberale tirannen zijn heel erg goed in het verbieden en herschrijven van de geschiedenis. Alles wat niet in hun kraam past MOET worden herwerkt tot het PAST in de wereld van waanzin.

    “Politically correct history is a marvelous thing, You never know what’s going to happen yesterday.”

    – Anonymous American University Professor (uit het boek “Freedom’s sons” van Harold Covington)

  5. Ongelofelijk wat voor lafaards er heden ten dage aan de macht zijn. Moesten de slavendrijvers blanken zijn geweest zou dit niet gebeurd zijn. Integendeel, dan zouden we beschaamd moeten zijn om ons “slecht” verleden.

Comments are closed.