EU geeft geld voor Turkse moskeeën op bezet Noord-Cyprus

moskeeturkDe EU gaat Europees belastinggeld geven voor moskeeën van de Turken die Noord-Cyprus bezetten. Dat heeft Europees parlementslid Philip Claeys (VB) zopas ontdekt. In 1974 bestormde het Turkse leger Cyprus en bezette het hele noorden. De Grieken in het noorden werden op de vlucht gejaagd, vele duizenden vermoord. Honderden Grieks-orthodoxe kerken en kloosters werden door de Turken in het noorden vernield, platgebrand, leeggeplunderd en sindsdien verwaarloosd.

Sinds 2004 is Cyprus lid van de EU. Een geschikt moment om de enorme Turkse legermacht te vragen het eiland te verlaten, zou men denken, maar dat gebeurt niet: Turkije wordt nog steeds beschouwd als kandidaat-lidstaat van de EU, ook al voldoet het aan geen enkele voorwaarde. De Grieks-Cyprioten uit het zuiden mogen dezer dagen enkel de dorpen in het noorden bezoeken waaruit ze verdreven zijn. Het is pijnlijk voor hen om te zien dat de kerken waarin ze gedoopt of gehuwd zijn verder verwaarloosd worden en in puin vallen. Dus vragen ze aan de Turken of ze hun kerken minstens mogen onderhouden en restaureren. Maar dat wordt brutaal geweigerd.

Vele honderden monumenten gaan zo verder teloor. Men zou denken dat de EU respect zou eisen voor dit grote Grieks-orthodoxe culturele erfgoed, maar dat gebeurt niet: de EU denkt alles te kunnen oplossen met gebabbel en een zak geld. Dus werd een ‘technische commissie voor cultureel erfgoed opgericht’, waarin naast de Grieks-Cyprioten ook de Turks-Cyprioten hun zegje moeten doen.

Na lange tegenwerking door de Turken heeft die commissie nu een bescheiden lijst opgesteld van 11 prioritaire monumenten in beide ‘gemeenschappen’ die geld moeten krijgen. Als duidelijke provocatie hebben de Turken daarop nu… 4 moskeeën geplaatst. Geen bezwaar voor de EU: er werd al 4 miljoen euro toegezegd en nog meer geld zal volgen.

“De EU gaat dus geld betalen aan de bezetters ten gunste van gebouwen die getuigen van de bezetting”, aldus Philip Claeys. “Geen wonder dat de EU nergens in de wereld ernstig genomen wordt.”

3 comments

  1. Die Turken moeten verwijderd worden van Cyprus, niet financieel beloond worden voor hun bezetting.

    Weg met die Turkse bezetters!
    Vrijheid voor Cyprus (en alle ander bezette gebieden in Griekenland en Europa)!!

  2. Dat de Turken het zelf betalen of anders vertrekken naar waar ze vandaan komen.

  3. En wij als brave burger moeten dat allemaal ondergaan .Die eu heeft ons al goed bij en ik ga het braaf uitdrukken onze rekker gehad we waren beter zonder

Comments are closed.