Democratie in België: de stem van (een select deel) van het volk

“Democratie is een bestuursvorm. Het Nederlandse woord stamt af van de Griekse woorden δῆμος (dèmos), “volk” en κρατέω (krateo), “heersen, regeren” en betekent dus letterlijk “volksheerschappij”. Dit houdt in dat het volk zelf stemt over de wetten, zoals in het oude Athene, of het volk verkiest vertegenwoordigers die de wetten maken, zoals in België en Nederland.” Althans, dit is wat Wikipedia ons vertelt. In België heeft het woord namelijk een andere betekenis, spijts de uitleg van de internetencyclopedie.

Democratie in dit land is gebaseerd op politieke willekeur om medespelers van het veld te weren. Niet elke stem in België is evenveel waard. De Heren Democraten beslissen namelijk de waarde van elke stem. Vandaag is Denderleeuw aan de beurt, waar het Cordon Sanitaire rond het Vlaams Belang weleens zou kunnen sneuvelen dankzij een gedoogsteun van deze partij aan de net-geen-meerderheid aldaar. Ook in andere gemeenten is volgens de Heren Democraten de democratie in gevaar omwille van de verleende steun van ‘democratische’ partijen aan het Vlaams Belang bij het bepalen van zeteltjes in OCMW- en politieraden.

Het is geen nieuws natuurlijk. Deze paniekreacties zijn er sinds de groei van het Vlaams Blok zaliger altijd al geweest. Met het beschermen van de democratie heeft dit alles natuurlijk geen bal te maken. Het enige wat telt is het beschermen van hun eigen macht. Dat deze krampachtige toeren in veel gemeenten hebben geleid tot absurde coalities die op hun beurt zorgden voor ondermaats beleid, nemen de machtswellustelingen er zonder schroom bij. De burger betaalt toch.

Wat me wel benieuwd is wat men bijvoorbeeld in Kortrijk gaat doen wanneer men heeft uitgevogeld wie de extra stem heeft gegeven aan Maarten Seynave, die nu naar de politieraad mag gaan, ten nadele van een socialist (lol)? Gaan de democraten hem sanctioneren? Gaan ze hem uit de gemeenteraad weren? Brandstapel? Het is in ieder geval triest om te moeten aanschouwen dat anno 2013 nog steeds kinderachtige spelletjes worden gespeeld om een deel van de kiezers monddood te maken. Democratie zei u?

6 comments

 1. Belgie is een constitutionele monarchie, geen democratie. De koning is het staatshoofd bij rechte van zijn afstamming en regeert over Belgische onderdanen. Er bestaan formeel gezien geen Belgische burgers, maar onderdanen. Ambassades in het buitenland vertegenwoordigen niet de regering of zelfs maar het Parlement en ook niet de bevolking, maar vorst en vaderland.

  1. Uiteraard geen “democratie” maar een LOBBYCRATIE ! Het is immers voldoende gebleken dat één of ander lobby of meerdere lobbies met beide voorarmen op onze schertsdemocratie zijn gaan leunen, opdat Vrijheid van Meningsuiting zoals door onze voorvaderen in de Grondwdet gebeiteld, kon op anorexia nervosa diëet gezet worden ! In de Grondwet van onze toekomstige Vlaanderen Vrijstaat mag dus gerust een soortgelijke garantie als deze vervat in art 1 der Amerikaanse Constitutie, geplaatst worden !

 2. Als ik enkele dagen geleden hoorde hoe Liesbeth Homans (N-VA) op Touché (Radio 1) zich in alle bochten moest wringen om het taalbeleid inzake het verkrijgen van OCMW-steun van de stad Antwerpen te verdedigen, dan snap je direct waar het feitelijke cordon zit.

  Het cordon is ruimer dan enkel dat de traditionele partijen (plus Groen en N-VA) geen bestuursakkoorden sluiten met Vlaams Belang. Er is met het cordon rond het VB ook een cordon rond opinies gevormd. Een schutskring rond alle alle opinies die niet in het links/progressieve vakbondskraam passen. Iedereen kent het voorafgaande zinnetje wel om niet onder het stigma van racisme terecht te komen: ik ben geen racist, maar….

  Het is die kanker van een fluwelen cordon rond bepaalde opinies die het democratische debat onmogelijk maken. Daarenboven bewijst zulk stigmatisch cordon ook de onkunde van de traditonele partijen, plus dat ze indoctrinair hun multiculturele samenleving verder kunnen beleven zonder dat ze enige verantwoording moeten afleggen. Ze kunnen op die manier blijven toeteren dat racisme het hoogst verwerpelijke is, maar de inheemse bevolking opzadelen met alle gevolgen van een falend migratiebeleid zou dan niet verwerpelijk zijn!

  Nu N-VA zal misschien uit eigen beweging geen vurig aanhanger zijn van het cordon, maar door zich telkens in alle bochten te moeten wringen om toch maar in de gratie te vallen van vooral CD&V en VLD sluit de partij zich op in de Belgische logica en zal de partij op termijn bewijzen dat ze geen meerwaarde biedt tegen die politiekcorrecte onzin!

  1. Juist en wel uit puur en onversneden plat machiavellistisch opportunisme !

Comments are closed.