8-eme-congrès-de-nation-15-11-2012-021_GF1-1024x768Op 15 december verzamelde de Waalse partij Nation in Brussel. Een 100-tal kaderleden en militanten zouden tijdens dit congres beslissen over nieuwe structuren, aanvullende programmapunten en een nieuw bestuur. Alles gebeurde open en democratisch. Uw verslaggever heeft dit alles met eigen ogen kunnen aanschouwen.

De inspraak die de leden verkregen was enorm. Er werden meer dan 20 moties en tegenmoties ingediend waarna de leden open en vrij stemden.

De extreme linkerzijde heeft de recente verkiezingsuitslagen geteld en kwam tot de slotsom dat Nation de eerste nationalistische politieke formatie in Brussel is. De partij behaalde in Evere 4,5% en behaalde op een paar stemmen na een verkozene.

Het congres werd geopend met een openingswoord door Jean-Pierre Demol.

Verdienstelijke militanten werden in de bloemetjes gezet. Overleden militanten van de beweging werden geëerd.

Dan leidde Hervé Van Laethem de rest van de namiddag in, waaronder een reeks moties.

Na het voorstellen van alle moties en tegenmoties stemden de leden voor volgende programmapunten :

 • de partij zal zich vanaf nu meer profileren als Solidaristen. Er wordt wel benadrukt dat de partij een identitaire koers blijft varen.
 • Nation erkent het belang van de culturele identiteiten. Elk volk ter wereld heeft het recht om zijn cultuur, taal en tradities te verdedigen.
 • Nation is gehecht aan het bodemrecht en het bloedrecht. Het aanvaarden van bijvoorbeeld, faciliteiten in de Vlaamse Rand vormt een gevaarlijk precedent. Het kan niet dat de aard van een gemeente verandert onder voorwendsel van een veranderende bevolking. Wie faciliteiten goedkeurt moet ook goedkeuren dat sommige besturen van een grote stad/gemeente overgaan in handen van bijvoorbeeld niet-Europese immigranten. Hier wordt bedoeld dat indien men faciliteiten goedkeurt in de rand, men ook moet goedkeuren dat sommige Brusselse gemeenten het Arabisch als officiële taal hanteren. Dit kan niet volgens de partij! Daarom : geen faciliteiten. Hier is Nation de enige Waalse (Franstalige) partij die deze logische stelling in haar programma opneemt. Deze motie werd door 99% van de leden ondersteund! Een tegenmotie voor ‘meer België’ werd door de aanwezige leden aldus massaal van de tafel geveegd. Het moet gezegd worden : het viel al op dat de partij bij acties al massaal de Waalse haan gebruikt. De Belgische driekleur wordt blijkbaar een uitstervend verschijnsel.
 • Separatisme of niet ? De partij stelt gewoon een referendum voor. Vlamingen en Walen beslissen zelf of ze uit elkaar willen gaan of niet. Democratischer kan niet.
 • Nation zet zich af tegen het grootkapitaal, immigratie, de PS-maatschappij,enz.
 • De partij is voor meer rechten voor het eigen volk, steun voor de eigen kleine en middelgrote bedrijfjes, hulp aan wie het echt nodig heeft, remigratie, …
 • De drietand wordt een officieel symbool.
 • Het partijbestuur bestaat uit drie nieuw verkozen leden : Jean-Pierre Demol (woordvoerder), Pascal Cornet (Algemeen secretaris) en – niet gepland maar op algemeen dringend verzoek van de leden ! – Hervé Van Laethem (Politiek secretaris).

Nadien werd het congres beëindigd met het lied “les Lansquenets”, gevolg door een gezellige drink aan de bar. Uw verslaggever dronk gezellig mee en ondervond heel wat sympathie voor Vlaanderen.

Kris Roman

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

4 reacties op “Verslag : 8ste Congres van de Waalse partij Nation / Nation tegen faciliteiten in Vlaamse rand !”

 1. Willem de Zwijger

  Goed om te lezen dat ze tegen faciliteiten zijn in de Vlaamse rand. Het is dan ook jammerlijk dat ze de straatnam van bijeenkomsten in Sint Pieters Leeuw verfransen.

 2. Klinkt interessant, ik hoop dat we hier nog meer van mogen horen!

  1. Heeft Nation trouwens een webstek?

   1. http://www.nation.be
    tot uw dienst :)

Trending

%d bloggers liken dit: