Ons land wordt overspoeld: nu al 11 miljoen ‘Belgen’

Een tijdje geleden kopten verschillende kranten dat België de kaap van 11 miljoen inwoners bereikt heeft. Die cijfers zijn nochtans niet nieuw, laat VB-senator Bart Laeremans weten. Al in het begin van 2012 signaleerde hij dat het aantal inwoners gestegen was tot boven de 11 miljoen, een toename van een slordige 85.000 mensen in één jaar tijd. Die cijfers waren aan hem ter beschikking gesteld door de minister van Binnenlandse Zaken, werden door de klassieke flutmedia feestelijk genegeerd maar worden nu dus bevestigd door de officiële statistieken.

Wie nu dacht dat Vlamingen en Walen broederlijk van mening waren dat dit zo’n leuk land is dat er wat kindjes mogen bijkomen zit er uiteraard feestelijk naast. Deze duizelingwekkende bevolkingstoename is UITSLUITEND het gevolg van de massale instroom van immigranten. Niet alleen kwamen er in 2011 liefst 62.000 immigranten bij, daarnaast is er tevens wat bij senator Laeremans dan heet ‘het grote geboorteoverschot in de immigrantengemeenschap’. In volkse taal wordt dan al eens naar het natuurlijke gedrag van sommige inheemse diertjes met lange oren verwezen – iets wat wij van RechtsActueel nooit zouden doen, wat denkt u wel.

‘Op basis van deze cijfers maakten we bevolkingsprognoses voor Brussel (1,5 miljoen inwoners in 2030), Vlaanderen (7,1 miljoen) en België (12,5 miljoen), die aantonen dat we bij het handhaven van het huidige open-grenzen-beleid voor een nagenoeg onmogelijke opgave staan’, aldus nog Laeremans. Als de bevolkingsgroei aan hetzelfde tempo blijft aanhouden, zal dit land namelijk om de 12 jaar aangroeien met maar liefst 1 miljoen inwoners.

Geen enkel normaal land kan een dergelijke razendsnelle bevolkingsgroei in goede banen leiden. Alleen al op het vlak van huisvesting en onderwijs krijgen we onbeheersbare toestanden. Om nog niet te spreken over de toenemende druk op de open ruimte, de woonprijzen en de sociale zekerheid, over de verder escalerende samenlevingsproblemen in de steden, de ontnederlandsing van Vlaams-Brabant en de onvermijdelijke milieueffecten voor heel het land.

Het Vlaams Belang wijst erop dat we deze evolutie geen onvermijdelijkheid is die we – als een soort natuurramp – machteloos hoeven te ondergaan. ‘De demografische zondvloed kan wel degelijk worden afgewend. Maar dan moet dringend en krachtig werk worden gemaakt van een kordaat immigratiebeleid. De sluizen moeten toe. Er moet eindelijk werk worden gemaakt van een geloofwaardige immigratiestop.’ Tja, we zullen daar nog wel even op kunnen wachten vrezen we…

5 comments

  1. Sinds de Oostkantons na W.O.II definitief bij het Belzeikse grondgebied werden ingelijfd, is er geen verdere territoriumuitbreiding meer geweest. De bevolkingstoename gebeurde echter expotentioneel door immigratie en een torenhoge nataliteit bij inwijkelingen. Overbevolking leidt tot aggressiviteit, zoals dagdagelijks in onze steden onomstotelijk aangetoond wordt , spijtig genoeg !

  2. Een vermaledijde partij zegt dat reeds decennia lang. Veertig jaar geleden liet ik opmerken aan een ‘groene’ dat het grootste probleem voor een land én voor de wereld de ‘overbevolking’ was. Als men ieder mens wil blijven geven wat men nu in het bevoorrechte westen heeft, zal men de wereldbevolking drastisch moeten inperken. Er is geen andere keuze, tenzij oorlog en genocide. Meer nog: Ook de consumptie zal moeten verminderen.

  3. Het zijn de grote partijen die het toe laten ,er worden kinderen geboren aan de lopend band ,ei het hier genoeg ,ze krijgen leefloon en kindergeld ,in een schooltje in Gent worden ze gedumpt zonder eten ,en thuis spreken ze geen Nederlands ,het is de toekomst-generatie die geen diploma zullen halen ,zo zal de sociale zekerheid kas leeg zijn ,dan zullen hun ogen wel open gaan :als het te laat is :

  4. Alle mensen die hun hoofd niet in het zand willen steken en normaal denken weten maar al te goed dat de massa immigratie enorme problemen zal veroorzaken in dit land.Het is dramatisch dat de traditionele politici nog steeds niet openlijk willen praten of toegeven dat Belgie stilaan onder de voet wordt gelopen door immigratie van allerlei bevolkings groepen…Door deze toevloed zal er enorm moeten bijgebouwd worden zodat heel wat bos en open ruimte verloren gaat.De huurprijzen worden onbetaalbaar en een huis verwerven wordt quasi onmogelijk voor jonge gezinnen..De autowegen zullen dicht slippen zodat we van de kust naar Limburg in de file zullen staan.De scholen kunnen het enorme aantal kinderen van migranten niet meer opvangen bij gebrek aan leerkrachten en school gebouwen.De leerkrachten worden ongetwijfeld het slachtoffer vermits ze een kapitaal aan tijd zullen moeten besteden om deze anderstaligen enigszins iets te kunnen bijbrengen.Het onderwijs niveau zal nog sterker dalen en de Vlaamse kinderen betalen daarvoor de prijs.De uitgereikte diploma’s op de unief zullen niet veel meer voorstellen omdat de linkse partijen absoluut wensen dat er een grote instroom komt van migranten op hogere scholen.De sociale zekerheid die zal moeten instaan voor de vele duizenden leeflonen en allerhande uitkeringen aan migranten zal volledig crashen en leeggezogen worden..De armoede zal ook toeslaan bij de autochtone bevolking omdat er nergens nog voldoende geld ter beschikking zal zijn in de sociale kassen..Er zullen nog heel wat meer ghetto’s en no go zones ontstaan en de criminaliteit zal elk jaar toenemen.En als de evolutie zo verder gaat in de steden wordt het heel gevaarlijk nog op straat te lopen na zonsondergang.De politie diensten kunnen de criminaliteit niet aan wegens te weinig personeel en middelen en het gerecht blijft trouw aan de laksheid in de bestraffing..

    1. “enorme problemen ZAL veroorzaken” ???? We zitten NU AL met de geïmporteerde gebakken peren, lees dagdagelijks de gazet en zeker TUSSEN de lijnen wanneer het vaak over “jongeren” gaat….Wie als autochtone senior het openbaar vervoer neemt in één onzer steden en vergat zijn harnas aan te trekken, zou het wel eens kunnen bekopen !

Comments are closed.