Citaat van de dag: ‘ Vlaamsnationalisme is niet product van collaboratie, maar van repressie’

‘(…) De naoorlogse geschiedenis van de Vlaamse Beweging is niét getekend door de collaboratie, zoals [Lode] Wils beweert, maar door de repressie, en dat is iets helemaal anders. Mensen uit alle richtingen kwamen in Vlaanderen in opstand tegen het onrecht door België tijdens de repressie begaan, en zeer in het bijzonder tegen de verwaarlozing door de Belgische staat van zijn plicht tegenover de gezinnen en de kinderen van de echte en zogenaamde collaborateurs.

Toén, in die naoorlogse jaren, is er ongetwijfeld een golf van België-haat over Vlaanderen gespoeld, maar wie anders dan België zelf heeft daar schuld aan?

Ik las dezer dagen in een gesprek dat kardinaal [Godfried] Danneels had met Het Laatste Nieuws (8.12.12) dat ook hij een kind van de repressie is. Zijn vader belandde bij de Bevrijding kortstondig in de gevangenis op beschuldiging van collaboratie.  Wat had de brave man misdaan?  “Elke zaterdag (aldus de kardinaal) maakte hij voor Winterhulp soep voor de arme mensen”. (Winterhulp was een hulporganisatie, uiteraard – zoals alles – tijdens de bezetting functionerend onder Duits toezicht).  Zoals de vader van de kardinaal waren er honderdduizenden.

Soms denk ik dat België toen zijn doodvonnis heeft getekend. Toen Hugo Claus nog in Nukerke woonde (jaren zestig) en ik daar een lang gesprek met hem had, was hij het met die stelling eens. Hij was ook een kind van de repressie.

Mark Grammens in Journaal, 27 december 2012′

6 comments

 1. Je moest eens weten hoeveel van land verraders buiten schot zijn gebleven ,en hun rijk hebben gemaakt ,door de oorlog ;en er veel onschuldige mensen veroordeeld werden ,men vader heeft het gezien van die verraders die zich rijk gemaakt hebben ;hij heeft ook in de oorlog van 1940 1945 gevochten ,,

 2. Uiteraard blijft de collaboratie van het Belgisch establishment buiten schot. We hebben het dan niet alleen over Leopold III of Hendrik de Man, maar bedenk hoevelen geld hebben verdiend aan de bezetting – de economische collaboratie van de grote bedrijven: FN, Solvay, Cockerill,…

 3. Van schaamte voor Frans-nakwekkerij heb je blijkbaar geen last. Alle mogelijke scheldwoorden en andere lemma’s die ooit zijn uitgevonden door Franstaligen, om Vlamingen of Germanen in een slecht daglicht te stellen, werden en worden, klakkeloos overgenomen. Dat begint bij concentratiekampen, die eind achttiende eeuw reeds uitgevonden werden door de Fransen (Conamama). Het gaat dan verder met repressie, collaboratie, epuratie, amnestie, partizanen, monarchie, enz. De laatste jaren komen er steeds nieuwe bij, zoals faciliteitengemeentes, VB-toespraken waarin het over faciliteren gaat, enz.
  Wanneer gaat deze ziekelijke neiging om de taal van de onderdrukker te gebruiken, eens stoppen?
  Je blijven verschuilen achter oude lafheid, betekent dezelfde afhankelijke kruiperigheid.
  Niet enkel dat, jullie geven er de nodige steun en versrpreiding aan.
  Het minste dat een Vlaming kan vragen, is dat zijn voorgangers, schrijvelaars, enz., de eigen taal voorrang zouden geven.
  Die blijken daar echter te lui en te laf voor te zijn.
  naschriftje:
  Op deze bladzijde lees ik nog, tot misplaatste fierheid van de volgelingen-taalverknoeiers:
  Vlaamse “delegatie”……..”fractie”…….

  NVDR: Het gaat om perfect Nederlandstalige woorden aanvaard door de Nederlandse Taalunie in het Groene boekje. Overigens gaat het hier om een citaat van Mark Grammens; als u zelfs de familie Grammens een gebrek aan taalfierheid gaat verwijten, tja, dan houdt het wel zo’n beetje op natuurlijk. Door op elke slak zout te leggen wordt van het echte en terechte verzet tegen verfransing een karikatuur gemaakt.

  1. Perfect? Dat is ook Frans! Citeren ook. Te lui om even te kijken hoe je dat in onze taal kunt uitdrukken?
   Staat het ook in het (s)linkse bontenblauwrode boekje?
   Hoge bomen vangen veel wind, en dat in je lievelingsboekje duizenden Franse woorden staan, die door eigen taal kunnen vervangen worden, weet zelfs ieder kind. Het is de taalwerlgroep zelf, die medeverantwoordelijk is en sedert jaren onze taal mee verloedert. Dat jullie ook gretig gebruik maken van vooral Franse leenwoorden, ten nadele van eigen taal, is een pure schande. En dan zeker waar het scheldwoorden naar Vlamingen toe, betreft.

   1. Omdat ik het juist met veel glorie ook in het Pallieterke zie: “Flaminganten”, voeg ik het ook nog even toe, al moet ik sedert lange tijd daarbij vaststellen dat vnd. blaadje, in hetzelfde bedje ziek is. Dwepen met scheldwoorden van de onderdrukker. Onnozel de doos in! Is “Vlaamsgezinden” niet goed genoeg?

Comments are closed.