albertpopulismeNa de ongeziene aanval van de Waalse PS-koning Albert op het ‘populisme’ van VB en NVA, waarbij de jaren ’30 nog eens werden ingezet, verscheen vandaag het vlijmscherpe antwoord van Bart De Wever in De Standaard.  De koning als verzamelaar van door de belastingbetaler gefinancierde boten, die beter zijn bek houdt als het over de jaren ’30 gaat met een vader als Leopold III die bij Adolf Hitler op de koffie ging:  kijk, dat lezen wij graag zie!  Wedden dat de Waaltjes groen gaan uitslaan? 

Na een vergelijking met Nederland staat De Wever eerst stil bij de Belgische situatie:  ‘ Maar bij ons schrijft de koning zijn toespraak zelf. In zijn memoires zegt Jean-Luc Dehaene daarover: ‘Het Paleis bepaalt autonoom de thema’s en schrijft de basistekst: daar ben ik als premier nooit in tussenbeide gekomen. Ik kreeg de tekst wel voorgelegd tijdens een audiëntie. De inhoud moet nu eenmaal politiek gedekt zijn door een minister.’ De vorst heeft dus het initiatief en is daar volledig autonoom in.

alpa2Daarna wordt stilgestaan bij wat De Wever noemt ‘Een mooi voordelenpakket’:  ‘In ruil voor een correcte invulling van zijn rol, geniet de vorst in België een aanzienlijk pakket voordelen die vaak als zogeheten ‘grondwettelijke gewoonte’ (wat feitelijk wil zeggen: zonder enige rechtsgrond) gelden. Hij betaalt geen belastingen (zijn bezoldigde familieleden evenmin trouwens) of accijnzen, mag zijn personeelskosten afwentelen op de gemeenschap, moet niet instaan voor het onderhoud of de kosten van zijn onroerend goed, mag zich gratis met legervliegtuigen naar zijn talrijke vakantiebestemmingen begeven, mag door de belastingbetaler gefinancierde boten verzamelen, en ga zo maar door.’

Wat de Walen zonder meer zal doen ontploffen van woede is – eindelijk – het terugkaatsen van de bal van ‘de jaren ’30’ die telkens weer tegen de Vlamingen van onder het stof gehaald wordt.  Volgens de Walen waren zijzelf weerstanders en is elk Vlaamsnationalisme ‘het product van de collaboratie’.  In werkelijkheid was de strafste collaboratiebeweging het REX van Léon Degrelle, mede geïnspireerd door een koningshuis dat in die tijd niet vies was van Adolf Hitler.

De Wever formuleert het zo:  ‘ Leopold III in de jaren dertig – Albert II vult zijn rol echter niet correct in. Hij heeft de weg gekozen van een ‘verdelend koningschap’. Zijn kerstboodschap was daarvan een triest hoogtepunt.  Voor alle duidelijkheid, als de koning het heeft over de populistische betoogtrant van de jaren dertig, dan voel ik mij daar niet door aangesproken. Meer nog, zoals Leo Strauss schreef, is een reductio ad hitlerum een discussie-beëindigende stoplap die alleen maar wijst op het intellectuele onvermogen van de gebruiker ervan om op basis van rationele argumenten het debat verder te zetten. Wat mij betreft is het gesprek daarmee opgehouden.

Maar de verwijzing naar de jaren dertig is om een andere reden wel erg relevant. Want ook toen werden we geconfronteerd met een vorst die geen vrede nam met zijn neutrale rol. Leopold III wenste politieke keuzes te maken, desnoods tegen de regering in. Hij ging tijdens de oorlog zelfs op de koffie in Berchtesgaden. Het leidde tot de zwaarste institutionele crisis ooit, waardoor het land op de rand van een burgeroorlog kwam te staan. Leopold III moest aftreden en de wankelende Belgische troon bleef alleen overeind door de massale steun van het Vlaamse landgedeelte.

Albert II zou dus, na de ervaringen van zijn vader, beter moeten weten. Een politiek koningschap valt niet te rijmen met een democratie. De premier had bij nalezing van de tekst de koning op zijn democratische plichten ten aanzien van alle burgers moeten wijzen. Dat Elio Di Rupo dat niet heeft gedaan en de politieke dekking voor deze toespraak gaf, is zonder meer schandalig. De koning en de PS hebben elkaar kennelijk gevonden in hun afgrijzen van de democratische keuze van een groot deel van de Vlaamse bevolking. De PS kan zich daarbij laf verstoppen achter de troon. Maar een verdelende koning zet zichzelf onvermijdelijk vol in de wind.’

Tenslotte geeft De Wever ook nog aan hoe hij het varkentje wil wassen: het inperken van de politieke rol van de Waalse koning.  ‘ In Nederland, waar het probleem van een opiniërende monarch zich nochtans niet stelt, heeft men op dergelijke situaties geanticipeerd. Daar wordt sinds 1 mei 2012 het formatieberaad geleid door de voorzitter van de Tweede Kamer (te vergelijken met de Kamer bij ons). De recente Nederlandse regeringsformatie toonde aan dat het systeem – ondanks de scherpe politieke tegenstellingen – werkt. Een grondwetswijziging was daarvoor niet nodig, want hoe de regering wordt geformeerd staat er niet in beschreven. Via een eenvoudige wijziging van het reglement van de Tweede Kamer eigende het parlement zich die bevoegdheid toe.

Juridisch gezien is de situatie in België identiek. Grondwetsartikelen 96 en 104 bepalen alleen dat de koning de ministers en staatssecretarissen benoemt. Over de regeringsformatie wordt niet gesproken. Het is dus mogelijk om zonder grondwetswijziging de formatie toe te vertrouwen aan het parlement. Het volstaat om bij de eerste samenkomst van de Kamer ná de verkiezingen van 2014 een eenvoudige aanpassing van het Kamerreglement te goed te keuren. Die wijziging kan zonder bijzondere meerderheden waartegen men geen alarmbelprocedures en belangenconflicten kan inroepen of eindeloze procedures bij het Grondwettelijk Hof kan starten. Er worden immers geen wetten gewijzigd, alleen een intern reglement. Een gewone meerderheid in het parlement beslist, zonder grendels of veto’s. Zoals dat in een democratie hoort.’

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

10 reacties op “Bart De Wever slaat terug: ‘De Koning verdeelt’”

 1. Ward de Bever een achterbakse foefelaar die op de kar springt die het Vlaams Belang al vele jaren trekt.
  De Scherpe (zijn uiterlijk) heeft geroken dat hakken op coburg uit Laken electoraal winstgevend kan zijn en trekt dit blik dan fluks open.
  Het is zo belangrijk voor de achterbakse Scherpe dat het nu niet het rechtoplopende pratende copierapparaat Francken is maar de gouwleider himself.
  To hell met de lepe, sluwe, heimelijke, achterbakse dilletant die de burgemeestrer van de stad van A voorstelt, weet zeker dat hij tegen de grond gaat knallen als hij zelf zal mogen besturen want dat is een ander paar mouwen dan het Vlaams Belang demoniseren en negeren.
  Tussen haakjes ene ‘dirk’ heet de Scherpe “subliem”…tja hoop dat deze ‘dirk’ ironisch is want subliem is hij allesbehalve en een Vlaams Nationalist is hij helemaal NIET.

 2. Hans het Konink lijk gedoe is van stelen ,zo als Leopold 1 die Congo leeg gezogen heeft ,er was maar een koning die voor zen volk was en dat was Koning Albert 1 ,men grootvader heeft samen in wereld oorlog een aan het front gevochten ,in noem Albert EN een nonkel ook ,hij zei altijd dat ze hem van de berg laten vallen hebben ;en nu zuigen ze ook ons leeg Albert heeft nog eens 300.000 euro opslag gekregen ,en Laurant de duurste betaalde werkloze van 24.050 euro in de maand ,terwijl de werkloze steun van de gewone van af 1 januari naar beneden gaat ,

 3. Albert II kan het weten wat betreft de jaren dertig want zijn vader , Leopold III , was een goede bekende van een zekere Adolf en zijn regime.

 4. Punt een ;de monarchie is een overbodige ballast ,weg ermee, de spindokters van dit zooitje incest ;aan de galg ! in de natuur wordt elke vorm van overbodige last geëlimineerd ,punt
  .

 5. Vlaanderen Vrijstaat

  Eens temeer bewees de monarchie haar eigen overbodigheid als tricolore ballast aan de Vlaamse Benen ! Scheur die rode reep dus maar van de tricolore dweil want ” L’union, fait la fArce”

 6. BDW is dus (voor de verandering nog maar eens) boos, omdat Albert II zich door zijn uitspraken niet neutraal opstelt; terwijl hij als staatshoofd het staatshoofd van alle belgen (sic) dient te zijn. Voor de zoveelste maal is het bij BDW weer een verhaaltje van de pot die de ketel verwijt.
  Moet mijnheer Dewever zich niet evenzeer gedragen als een burgemeester voor alle Antwerpenaren, en dient hij zich dus niet evenzeer wat neutraler op te stellen?
  Zijn constante uithalen naar Vlaams Belangers zijn van hetzelfde alooi; hij stelt zich op als burgemeester van slechts een deel van de Antwerpenaren.

  De passage over de jaren ’30 storen BDW? Misschien moeten hijzelf en zijn partaaigenoten dan ook maar eens stoppen met VB’ers te duiden als fascisten !

  Albert II of Bart I… één pot nat !

 7. De Wever is echt subliem! Dit gaat hem electoraal winst opleveren.

  De koning en de PS zijn echt dom. Dit is voor hen een slag in het water.

  1. Geloof jij dit echt? Dit manoeuvre van actie en reactie past in de ware PS-strategie. De koning verdeelt, maar er staat niet wat. Verdeelt hij België? Neen, hij verdeelt Vlaanderen! En daar is het allemaal om te doen. De N-VA-aanhang juigt wederom blind mee met hun leider, maar uiteindelijk wrijven Di Rupo en co wel in de handen. Di Rupo en zijn PS hebben er alle baat bij dat de N-VA in Vlaanderen goed scoort. Ze zullen toch nooit meer dan 50% van de stemmen behalen, waardoor de PS dit land verder kan besturen zonder meerderheid aan Vlaamse kant. Di Rupo zal er alles aan doen om de populariteit van de N-VA op niveau te houden omdat hij goed genoeg weet dat de drie traditionele partijen telkens plooien voor de Belgische zaak en dus ook voor de PS.

   De Wever kan dan wel de trom roffelen en met veel bombarie aankondigen dat de rol van Laken moet ingeperkt worden, maar er is binnen de Belgische politiek geen meerderheid voor. Zowel de Franstaligen als het gros van de traditionele partijen en Groen willen dat de koning zijn rol blijft spelen.

   Nog maar eens een bewijs dat de N-VA op termijn een lege doos is! Die partij is groot aan Vlaamse kant, maar ze zit telkens gegijzeld in haar eigen streven naar gematigdheid om niet in een feitelijk cordon terecht te komen en om aansluiting te vinden met de traditionele partijen. Men mag daardoor op gemeentelijk en Vlaams niveau wel meebesturen, maar nationaal zal de PS er telkens voor zorgen dat de N-VA in een fluwelen cordon opgesloten zit.

   De N-VA is wat het VB was voor de Antwerpse socialisten: de garantie op de absolute macht!

   Tevens is dit ook de toekomst van het Vlaams Belang, omdat zij zich niet laten verleiden door de politieke correctheid en opportunisme van de traditionele politiek. Geen compromissen om te kunnen bewijzen mee te besturen en salonfähige te zijn. Geen gezwets over confederalisme dat niemand verstaat, maar wel duidelijk richting een Vlaamse onafhankelijke staat. Geen eindeloos gezever over aanpassingen van nationaliteitswetgeving onder het goedkeurende oog van de PS, maar duidelijk gaan voor een totaal andere migratiepolitiek. Niet oeverloos matigen om maar toe te geven aan de grillen van mediahuizen als één, canvas en Woestijnvis… Niet op de populariteit van één man teren, maar wel duidelijk proberen om via een cordate en radicale ommezwaai een andere politieke richting in te gaan.

   N-VA plooit nog steeds naar de politiek correcte grillen en danst nog steeds naar de Belgische pijpen om toch maar niet in het uiteindelijke verdomhoekje gezet te worden en dit is de zwakte van de N-VA en – hopelijk op termijn – de sterkte van het Vlaams Belang!

   N-VA heeft tot heden nog maar één ding bewezen dat zij als communicerende vaten het Vlaams Belang hebben leeggezogen en De Wever ziet dit ook als één van zijn grootste verdiensten. De vraag is wat De Wever er uiteindelijk mee koopt. Is de Vlaamse kiezer hier beter van geworden? Als je het mij vraagt niet!

 8. men kan in dit apenland duidelijk lezen en oren wie er eerste ministre is,de zoveelste vernedering voor de echte Vlamingen,en ik bedoel daarmee niet de gatlikkers van het koningshuis de verraders van hun volk.

 9. Eerste opmerking: Leo Strauss hanteerde ook een zekere vorm van de ‘reductio ad hitlerum’ door het ganse Duitse denken onder de noemer ‘German nihilism’ te scharen. In de praktijk functioneert dit hetzelfde.
  Tweede opmerking: de weg van de Vlaamse onafhankelijkheid is niet te bewandelen binnen een gesloten constitutioneel systeem. En zeker en dus ook niet binnen het Belgische. Een soeverein staat boven de grondwet of hij is geen soeverein. Door de grondwet bepalend te laten zijn voor de bevoegdheden van de soeverein, ontneem je hem zijn soevereiniteit en maak je van het bestel een gesloten systeem waaruit geen ‘ontsnappen’ meer mogelijk is. De N-VA bepleit dus eigenlijk voor een systeem waarin geen Vlaamse onafhankelijkheid meer mogelijk is. En dit alles uit nijd t.o. de koning.
  Derder opmerking: veel Vlamingen doen het voor alsof de koning het is die beledigingen debiteert en stellen daar ‘hun’ redelijkheid tegenover. Volgens mij was er reeds een onophoudelijk bombardement van beledigingen richting koning en kroonprins van de zijde van de Vlaamse nationalisten. Nu deze beledigers electoraal voet aan de grond hebben gekregen en nog meer een serieuze factor zijn in de landspolitiek, is een zet van Albert niet zo verwonderlijk. Wellicht niet fraai, maar er is wel meer niet fraai. De bejeging bovendien van het VB door N-VA is ook niet fraai. En die van gelovigen door het N-VA in haar Antwerpse gemeenteprogram ook niet. De pot verwijt dus de ketel.

Trending

%d bloggers liken dit: