Het is de gewoonte geworden dat islamitische feestdagen op de dag dat ze plaats grijpen in de nieuwsuitzendingen van Radio 1 als dusdanig worden aangekondigd. Het is duidelijk de bedoeling aan te tonen hoe multicultureel de openbare omroep wel is. Men kan zich hier uiteraard aan ergeren maar ik zou dit durven afraden. In eerste instantie gaat het hier tenslotte om informatie en daarvan kan je nooit genoeg krijgen. Op voorwaarde uiteraard dat die informatie objectief, neutraal, evenwichtig en volledig is. Ik vond het dan ook nodig dit jaar na te gaan of er op 25 december op de zender van de Reyerslaan ook van het kerstfeest zou gewag gemaakt worden.

En warempel ‘men’ was het niet vergeten. De vroege nieuwsuitzendingen van die dag begonnen allemaal met letterlijk de volgende woorden: ‘vandaag vieren de christenen kerstmis’. Niets aan de hand dus zullen velen denken. Neem het mij niet kwalijk maar ik ben het met dit laatste niet eens en heb over deze wijze van aankondigen toch enkele bedenkingen:

-Laat ons eerst vaststellen dat wanneer de VRT een islamitisch feest aankondigt dit duidelijk gebeurt om aan te tonen dat de islam bij onze maatschappij hoort, terwijl de koele wijze waarop ons verteld wordt dat het kerstmis is in feite een afstand tussen de openbare omroep en het christendom moet aantonen. Anders gezegd t.o.v. het eerste wil men sympathiek overkomen, t.o.v. het tweede gewoon neutraal…

-Bovendien klopt de inhoud van die korte zin alles behalve.  Enerzijds is het zo dat er ook heel wat niet-christenen kerstmis vieren. Mochten al de mensen van bij ons die op de avond van 24 december aan een of ander kerstfeest hebben deelgenomen kerkgangers zijn dat zaten de katholieke gebedshuizen bij ons regelmatig nokvol. Ik heb niet de indruk dat dit het geval is. Kerstmis wordt bovendien ook gevierd in landen waar de Christenen nooit meer dan een kleine minderheid waren: in oost-Azië bv. Last but not least; de VRT zelf bevestigt mijn stelling. De omroep kan immers zeker niet van overdreven vrome Roomse sympathieën worden verdacht maar dit belet niet dat de journalist van dienst op het einde van elke nieuwsuitzending de luisteraars een vrolijk kerstfeest toewenste.

Anderrzijds is het dan weer zo dat een niet onbelangrijk deel van de christenheid kerstmis op een andere dag dan 25 september viert: de orthodoxie bv.

M.a.w. deze poging om politiekcorrect met de aankondiging van een christelijk feest om te gaan is een totale flop. Zou de openbare omroep vanaf volgend jaar gewoon zeggen; vandaag wordt kerstmis gevierd en bijgevolg wensen wij u een vrolijk kerstfeest… Maar dit zou inhouden dat de VRT complexloos met onze Vlaamse tradities zou kunnen omgaan en dat is een ander paar mouwen…

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

4 reacties op “De VRT gecomplexeerd”

  1. De VRT slaat idd de bal mis door te stellen dat Kerstmis enkel een christelijk feest is. Het feest dat moet aangeven dat we de donkerste periode van het jaar achter ons gaan laten en terug naar de zomer gaan, viert men al langer dan dat de christenen de geboorte van Christus vieren.

    In onze huiskamers siert nog steeds een kerstboom en die komt uit deze eeuwenoude Germaanse traditie. (In Bethlehem stonden geen kerstbomen die versiert werden met ballen en slingers!)

    Kerstmis verenigt ook de menselijkheid. Kijk maar naar de kerstavond van 1915 (als ik me niet vergis) waar Duitse en Britse soldaten uit de loopgraven kwamen om samen kerstavond door te brengen. De kerststiltes aan het front gaven aan dat die soldaten ook maar meedraaiden in de politiek van de grote Europese bondgenoodschappen die een ultieme strijd uitvochten om de opperheerschappij van technolgische en politieke macht. En dat er minder sprake is van menselijke haat tussen de Europese etni zelf!

    Het maakt niet uit welke invulling ieder aan Kerstmis geeft, maar de VRT zou er goed aandoen om dit niet enkel onder de noemer van christelijke feestdagen te plaatsen, want dit is de oorsprong van de feestdag alle geweld aandoen!

  2. Hoe lang zal het duren om het te mogen vieren ,als de moslims baas worden met de hulp van de sossen ,zo als hier in Gent ,vroeger tijdens de Gentse feest hielden we een dag op zondag morgen een evangelische dienst ,maar met de turk als schepen mogen we het niet meer ,wie moet er zich aan passen ,we zongen ook op de korenmarkt mag ook niet meer maar mag wel aan het Sint-Pietersstation om dat er daar niet veel volk komt :

  3. De politieke correctheid van de VRT bevestigt nogmaals hoe fel rood die wel is. Het racisme van de antiracistische multikullers laat zich zo van het scherm aflezen en uit de luidspreker horen. Kan je je één moslim voorstellen die zijn eigen godsdienst en cultuur zó zou laten achterstellen? Neen toch! Maar bij de VLAAMSE-RT is het verguizen van de eigen cultuur (christelijke roots inbegrepen) en het eigen ras (jawel, ras en geen etnie) niet alleen “politiek correct” maar een “must” geworden.

  4. Vieren we Kerstmis op 25 september?? ;)

Trending

%d bloggers liken dit: