Kerst 2012: de koning (s)preekt

albertpopulismeOfficieel heet de afgezaagde blabla waarmee de koning op kerstavond en dan ook nog eens op Kerstmis zijn “waarde landgenoten” moet komen verblijden, “de kerstboodschap van Zijne Majesteit de Koning”. In werkelijkheid is dat gezaag de neerslag van wat de eerste minister met dienst hem heeft voorgeschreven of heeft laten voorschrijven. Omdat die eerste minister vandaag de taal van de meerderheid in dit land niet spreken wil (kan), hoeft het niet te verbazen dat de vorstelijke neerslag niet direkt als een ode aan de Vlaamse meerderheid des lands heeft geklonken.

Hoewel Bart De Wever heeft verkondigd dat hij zich door die “uitzending door derden” niet geviseerd voelde, was hij natuurlijk, samen met zijn duizenden kiezers en met zijn boezemvrienden van het vermeend zieltogende Vlaams Belang wél geviseerd toen de koninklijke spookspreker van Di Rupo sneerde naar de populistische opvolgers van die rampzalige populist uit de jaren dertig en wat die de wereld met zijn smeerlapperij heeft aangedaan. Wij moeten de populistische betoogtrant helder doorzien, preekte de vorst in zo’n verkrampt Nederlands dat het aan een al te letterlijke vertaling van Di Rupo’s franstalige boodschap deed denken. Tussen de regels door gezaagd: die populistische Vlamingen zoeken altijd zondebokken, nu eens de vreemdelingen (Vlaams Belang), dan weer de landgenoten uit een ander landsdeel (N-VA). En dat terwijl dit land in volle krisis zit en opperste solidariteit voor alle belgen alfa en omega van iedereen in onze samenleving zou moeten zijn. Juist, Sire de Koning, van iederéén, behalve van die opperbelgen die door de krisis varen met een in het buitenland aangeschaft plezierbootje van 4,6 miljoen euro en die er geen graten in zien dat hun dotatie, dank zij de gedwongen bijdrage van alle belastingbetalers, met 2,5 procent de hoogte in schiet tot 11,5 miljoen eurootjes. Dat de zwaarste last van die verhoogde dotatie wordt gedragen door de Vlamingen, die in de regering-Di Rupo in de minderheid gewrongen zitten en wier meerderheidstaal door de eerste minister slechts schabouwelijk geradbraakt geparleerd kan worden, is niet meer dan hun welverdiende straf. Hadden ze maar niet voor die te laat geboren populist uit de jaren dertig moeten stemmen! Laat ik het maar eens zeggen met een parafraze op die lange staatsman van Frankrijk: “Sire, je vous ai compris!” En laat Bart De Wever zich door uw kerstaffront niet geviseerd voelen, awel, ik wél en ‘k zal ‘t onthouden!

Hector Van Oevelen

5 comments

  1. 2014 : Tante Belgica overlijdt, noch bloemen noch kransen maar wel CHAMPAGNE !

  2. Deze ondemocratisch aan de macht gekomen populist – dat was die andere ‘rampzalige populist uit de jaren dertig’ (aanvankelijk) tenminste nog wel – kan zich duidelijk, en eigenlijk begrijpelijk, niet meer bedwingen: hij is de eerste potentaat uit de rampzalige geschiedenis van dit straks 200-jaar oude onland die willens nillens onder ogen moet zien dat hij in minstens één landsgedeelte door bijna een meerderheid van de (verondersteld) onderhorigen niet meer op handen gedragen wordt, en dus niet (meer) zo ongenaakbaar is als de gevestigde Saksen-Coburg-dynastie samen met het hen omringend schatplichting, belgicistisch profitariaat zichzelf (en elkaar) altijd voor gehouden hebben. En in de hedendaagse, mede door henzelf opgedrongen sfeer van politieke correctheid zijn alle middelen goed – incluis de (grondwettelijk) geachte vorstelijke ideologische neutraliteit (minstens sereniteit) – om het opstandige plebs (met altijd maar dezelfde, klinkende maar holle, en nu toch wel tot op de draad versleten slogans) tot de orde te roepen.

  3. De drie grote partijen hebben zich verkocht aan de walen (BHV) met een groot lawaai het is op gelost ,,en nu viseren de NVA en VLB ,wanneer zal de fiere Vlaming een de klauwen van de Vlaamse leeuw tonen of is hij bang van de Waalse haan :

  4. Meneer de Koning krijgt door de kriezies nog eens 300.000 euro bij ,de gewone man die werkloos is zal van 1.januari zen uitkering zien naar beneden gaan ,dan zou het durven zeggen om de armoede in het land op te lossen ,terwijl mr Laurant de duurste betaalde werkloze van het land 24.500 euro in de maand ;

  5. Krisis? Welke krisis? Deze “krisis” wordt ons met alle macht aangepraat zoals de oliekrisis van de jaren ’60, die er ook niet was. En met dezelfde bedoeling: opdat de kleine man het zonder mopperen het maar zal moeten betalen! De Vlamingen het meest!En wat het populisme van de Vlaamse Untermenschen betreft: de term verwijst onbetwistbaar naar het Latijnse “populus”, hetgeen “Volk” betekent. Maar wij leven toch in een zgn. democratie waarin alle macht uit dat Volk komt, uit het “populus” dus. Wanneer wordt er eindelijk eens ernstig en gemeend werk gemaakt van Vlaanderens onafhankelijkheid? Hoe lang nog laten onze lamlendige Vlaamse politici zich beledigen en vernedern? Ja, omwille van de smeer blijven die de kandeleer likken. En sire, mochten de Vlaamse (rechtse) populisten nu eens gelijk hebben? Dat Vlaanderens ongeluk echt te wijten is aan de vreemdelingen en aan onze landgenoten uit het andere landsgedeelte? Wat dan, roi Albert II di Rupo? Wat dan?

Comments are closed.