3 comments

  1. Mensen die zwemmen in ‘t geld vinden steevast dat zij dat ‘recht’ hebben, terwijl ze weten dat er mensen, ook kinderen, sterven van ontbering. Toch heeft de man met de pet daar respect voor. Foei!

  2. Yacht dat de koning-populist dan nog “op een ander” gekocht heeft, wat kan tellen als blijk van
    populistische bekommernis om de landgenoten.

Comments are closed.