islamprotestborgerhoutsept2012Volgens de ‘believers’ van de multiculturele samenleving worden de spanningen tussen de etnische groepen op ons grondgebied geleidelijk aan minder.  Helaas voor hen is er zowel de gewelddadige werkelijkheid op straat als wetenschappelijk onderzoek dat het tegendeel bewijst.  Nederlanders, Turken en Marokkanen moteen elkaar niet, zo blijkt uit een onlangs verschenen rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau.  Zo voelt liefst de helft  van de 15-24-jarige Turken en Marokkanen zich geen Nederlander, maar identificeert men zich wel sterk met de herkomstgroep…

Het rapport van het SCP over de integratie draagt de titel: Dichter bij elkaar?

Onderzoek onder de vier grootste niet-westerse groepen laat zien dat onder henzelf het beeld met betrekking tot de multi-etnische samenleving niet gunstig is. Bijna de helft  vindt bijvoorbeeld dat het voor een wijk slecht is als er veel migranten komen wonen. Dit aandeel varieert tussen de 43% (Marokkaanse Nederlanders) en 49% (Surinaamse Nederlanders). Bij de Turkse Nederlanders onderschrijft  41% de opvatting dat er in Nederland te veel migranten wonen; dit aandeel is aanmerkelijk hoger dan bij de andere groepen.

Overigens is dat een mening die je nog sterker terugvindt bij de meeste autochtonen.  Bijna de helft  van de autochtone Nederlanders vindt dat er te veel migranten in Nederland wonen en bijna twee derde is van mening dat het voor een wijk slecht is als er veel migranten komen wonen.

Islamcritici worden zwaar onder vuur genomen als ze zeggen dat islam en het westen onverenigbaar zijn.  Het leuke is dat veel moslims zelf het daarmee  eens zijn.  Bijna een kwart van de Turkse en Marokkaanse Nederlanders onderschrijven  de stelling dat de leefwijzen van het Westen en moslims onverenigbaar zijn.

Gemengde relaties en huwelijken dan maar?  Turkse en vooral Marokkaanse Nederlanders hebben de meeste weerstand tegen een huwelijk met een autochtone Nederlander. Voor beide groepen geldt dat ongeveer een derde (resp. 32% en 37%) het vervelend vindt als hun kind zou kiezen voor een autochtoon Nederlandse partner. Ongeveer een kwart staat hier neutraal tegenover.  Uit de werkelijke cijfers blijkt de afkeer van de autochtoon als huwelijkspartner nog veel sterker.  Het aandeel huwelijken met een autochtone Nederlander is bij de Turkse en Marokkaanse Nederlanders in deze periode min of meer stabiel gebleven en schommelt rond de 10%.

Vriendjes maken dan?  Personen van Turkse origine hebben het vaakst een vrienden- en kennissenkring zonder autochtone Nederlanders: een derde van hen heeft  in de vrije tijd nooit contact met autochtonen.  Net als Marokkanen zijn ze liever onder elkaar.  Het zwaartepunt van de sociale contacten ligt bij Marokkaanse en vooral Turkse Nederlanders duidelijk bij de eigen herkomstgroep.

Allochtonen zien trouwens het liefst steeds minder graag een Nederlander in hun omgeving.  Er is sinds 2002 voor alle migrantengroepen een duidelijke ontwikkeling naar een steeds groter aandeel dat nooit bezoek krijgt van autochtone vrienden of buren. Alleen voor de Marokkaanse Nederlanders geldt dat tussen 2006 en 2011 dit aandeel weer wat is afgenomen. Nietemin wijst ook hier de trend op afnemende sociale contacten tussen migranten en autochtonen.

turkije vlagTurkse en Marokkaanse Nederlanders identificeren zich vaak vooral met de herkomstgroep: een ruime meerderheid voelt zich in de eerste plaats lid van de eigen groep. Dit komt het vaakst voor bij personen van Turkse origine van wie bijna driekwart zich vooral Turks voelt, 6% voelt zich overwegend Nederlander.  En bij de tweede generatie is dat nauwelijks veranderd:  Het blijkt dat de tweede generatie Turkse en Marokkaanse Nederlanders vaker dan de eerste zich zowel sterk als Nederlander als sterk met de eigen groep identificeert (dubbel sterk). Hetzelfde geldt voor jongeren uit deze groepen ten opzichte van ouderen. Nieemin voelt ongeveer de helft  van de 15-24-jarige Turken en Marokkanen zich geen Nederlander, maar identificeert zich wel sterk met de herkomstgroep. Vergelijkbare aandelen zien we bij de tweede generatie uit deze groepen. Binnen de Turkse en Marokkaanse groep is dus wel degelijk sprake van verschuivingen in de mate van identificatie, maar de verwantschap met de herkomstgroep blijft  groot, ook bij jongeren en de tweede generatie.

Opmerkelijk is dat de tweede generatie Marokkaanse Nederlanders zich nauwelijks meer thuis voelt in Nederland dan de eerste generatie.  Er is zelfs een fors deel onder de allochtonen, die Nederland niet eens als het vaderland ziet:  een substantieel deel van de Marokkaanse, Turkse en Antilliaanse Nederlanders (respectievelijk 30%, 28% en 21%) ziet Nederland (helemaal) niet als vaderland.

Heimwee naar het herkomstland komt veel voor. Meer dan driekwart van de Turkse en Marokkaanse Nederlanders heeft  vaak of soms gevoelens van heimwee. Bij Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders heeft ongeveer de helft vaak of soms gevoelens van heimwee en de andere helft  nooit. Voor de laatste twee groepen geldt dat maar een klein deel vaak deze gevoelens heeft. De terugkeerwens naar het land van herkomst varieert tussen de groepen van ongeveer een kwart bij de Marokkaanse en Surinaamse Nederlanders tot een derde bij de Turkse en Antilliaanse Nederlanders.

Dat is de werkelijkheid die velen maar liever verzwijgen. Omdat het zo pijnlijk is.

Bron: http://www.dagelijksestandaard.nl/2012/12/de-allochtonen-motten-ons-niet?utm_source=Dagelijkse+Standaard+List&utm_campaign=70ec6e26db-nb&utm_medium=email

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

4 reacties op “Nederlanders, Marokkanen en Turken lusten elkaar niet, bewijst onderzoek”

 1. Een zeer goede evolutie !
  De verschillende bevolingsgroepen zijn niet hetzelfde, denken niet hetzelfde en handelen niet hetzelfde. Eenheid tussen mensen van verschillende culturele en etnische achtergronden bestaat niet, heeft nooit bestaan en zal nooit bestaan.
  Soort zoekt soort, eenmaal de economische crisis er echt gaat inhakken zal dit proces zich nog versnellen.
  In plaats van te pleiten voor integratie of assimilatie dienen we het natuurlijke streven naar segregatie te ondersteunen.

 2. Er moeten niet veel studies of debatten over gebeuren.Vreemdelingen die zich komen vestigen in Vlaanderen of elders blijven vooral hun eigen identiteit bewaren.Ze zijn weinig geinteresseerd aan onze gewoonten en onze cultuur.Ze hebben alleen maar een band met Vlaanderen als het over de sociale zekerheid gaat.De meesten hebben een afkeer van onze cultuur en zeden.Ze leven hun leventje onder eigen volk en ze huwen bijna uitsluitend met meisjes die hun nationaliteit hebben.Ze vormen opzettelijk buurten waar ze tussen eigen volk leven met eigen winkels en horeca.Ze letten er ook vooral op om zoveel mogelijk hun inkopen te regelen bij eigen mensen om die vooruit te helpen.In die aparte ghetto’s bevlaggen ze hun huizen met de vlaggen van hun land wat nog maar eens bewijst dat ze geen enkele band willen met het land waar ze wonen.
  Alhoewel het niet politiek correct is om dat toe te geven hebben al heel wat vooraanstaande politici van verschillende landen toegegeven dat de multicul en integratie volledig is mislukt.Daar zal de komende jaren weinig verandering in komen.?De vreemdelingen gaan er steeds ook vanuit ” eigen volk eerst” Dat merkt men in de debatten in de media wanneer politici van vreemde origine het woord krijgen..

 3. Ik begrijp niet als het hier zo goed niet is waarom ze hier dan blijven ,maar in hun land hebben ze het zo gemakkelijk niet ,zo als de sociale zekerheid dat ze hier hebben ,ze gaan met moeite naar school en als ze geen diploma hebben is het de schuld van de overheid ,dan maken ze de boel kapot :

  1. Dat klopt volledig Albert.In de grote Vlaamse steden willen de vreemdelingen niet studeren omdat ze zich liever bezighouden met criminele feiten.Dat brengt veel meer op en de Vlamingen zullen wel in hun plaats gaan werken.Waarom denk je dat de meeste van die macho Marokkanen , Turken en Oost blokkers met dure BMW en mercedessen rondrijden zonder één stap te werken..Die gasten verdienen gemakkelijk enkele duizenden euro’s per maand waarmee ze hun luxe leventje in onze steden gemakkelijk kunnen betalen.De politici en ook politie vraagt zich blijkbaar nooit af waar die vreemdelingen die dure auto’s en hun luxe vandaan halen?Het kan toch niet moeilijk zijn om in Antwerpen,Gent en Brussel die criminelen op heterdaad te betrappen en onmiddellijk het land uit te zetten. Waar wacht de politiek dan nog op?Alle hardwerkende Vlaamse mensen weten maar al te goed dat die vreemdelingen zich in luxe kunnen wentelen zonder normaal werk te hebben.

Trending

%d bloggers liken dit: