Rode voorzitter Europees Parlement wil auto met chauffeur niet afstaan

Het mag dan al crisis zijn, de socialistische voorzitter van het Europees parlement Martin Schulz ziet geen enkele reden om na te denken over de buitensporige voordelen die hij ook na zijn mandaat zal krijgen. De man krijgt na zijn vertrek nog 2,5 jaar extra personeel ter beschikking, waaronder een auto met chauffeur. Kostprijs: vele honderdduizenden euro’s.  Maar dat moet zo blijven, vindt hij zelf…

Het was de PVV-fractie die afgelopen april een schriftelijk verzoek indiende om een goudomrande regeling voor oud-voorzitters van het Europees Parlement stop te zetten. Die kregen na beëindiging van hun functie nog 2,5 jaar lang een riant kantoor met speciale politiek benoemde medewerkers met een topsalaris en auto met chauffeur. Om dit te stoppen is een beslissing van het zogenaamde Bureau nodig, dat onder andere bestaat uit de EP-voorzitter en de voorzitters van de diverse politieke fracties van het Europees Parlement.

‘Amorele weelde’

Lucas Hartong, lid van de Begrotingscommissie: “De PVV fractie heeft het Bureau verzocht om voor oud-voorzitters van het Europees Parlement geen enkele aanvullende regeling meer te laten gelden, maar uitsluitend de standaardregeling die voor elk ander gewoon EP-lid geldt. Dat leek ons bepaald geen onzinnig voorstel, maar voorzitter Schulz liet ons weten ‘het niet nodig te vinden deze kwestie op een volgende vergadering van het Bureau te bespreken’. Wij hadden haast niet anders verwacht van een zittend EP-voorzitter, maar het is uiteraard dieptreurig. Op deze manier wordt met een pennenstreek de belastingbetaler afgewimpeld en baadt de Euro-elite voort in volstrekt amorele weelde.”

2 comments

  1. Dergelijke gulzigaards vinden dat zij het ‘recht’ hebben op dergelijke voordelen. Jammer dat nog alteveel gewone stervelingen voor dergelijk schorremorrie stemmen. Intussen sterven onschuldigen van honger.

Comments are closed.