Discussie over de wapenwet: emotie versus rationaliteit

Naar aanleiding van de schietpartij in Newton is weer heel wat te doen rond de wapenwet. Veel emotionele prietpraat en heel weinig rationaliteit uiteraard. Stellen dat een strengere wapenwet deze moordpartij in de Verenigde Staten had kunnen voorkomen is hetzelfde als geloven in sprookjes. Men zou nog kunnen zeggen dat sinds men na de moordende raid van Hans Van Themse zes jaar geleden de wapenwet heeft aangepast, er geen dergelijke raids meer geweest zijn in Antwerpen, maar daar gaat het uiteraard niet om. De gewapende overvallen zijn er volgens de federale statistieken namelijk niet op verminderd. Unieke feiten versus ‘dagelijkse kost’ met andere woorden.

In Amerika spreekt Obama nu stoere taal en wil hij een duchtig woordje spreken met de wapenlobby. In Vlaanderen werd de wapenwet na Van Themse ook meteen verstrengd. Het resultaat? Niets, nada, niente! Of toch wel. Als hobbyist is het quasi onmogelijk om nog aan een wapen of munitie te geraken. De cijfers van de federale politie tonen echter aan dat sinds 2003 tot 2010 de gewapende overvallen gestagneerd zijn met een piek in 2009. Gemiddeld worden er dus nog steeds 5300(!) gewapende overvallen per jaar gepleegd in dit land. Dat zijn er net geen 15 per dag! Het probleem van die dagelijkse schietpartijen is de gewoonwording die ermee gepaard gaat. We kijken er niet meer van op, al zijn ze er wel degelijk.

Buiten het bizarre voorval in Luik vorig jaar waarbij een vreemdeling (die iets te maken had met de staatsveiligheid?) met handgranaten begon te gooien, is er sinds Van Themse geen feit meer gepleegd van die aard (vuurwapens of munitie) de afgelopen zes jaar. Daaruit afleiden dat de wapenwet een succes is gebleken is absurd. In Newton waar de feiten zich afspeelden vorige week vond tijdens de afgelopen tien jaar slechts één moord plaats. Er geldt daar een uitermate soepele wapenwetgeving en er is een zeer vrije omgang met wapens. En toch ligt de moordratio er bijzonder laag. Het enige dat men daaruit kan concluderen is dat dit incident een geïsoleerd geval is, net zoals dat met Hans Van Themse het geval was, alle slachtoffers ten spijt uiteraard.

Desalniettemin vragen we uw mening over het al dan niet verstrengen van de wapenwet. Laat u gerust gaan hieronder in de reactiemodule!

6 comments

 1. Het is een klassiek voorbeeld van verkeerde verbanden leggen in een uitzonderlijk geval. Zulke schietpartijen zijn zeer zeldzaam. Het onmiddellijke gevolg van die schietpartij is echter niet het wapenbezit, maar de psychische toestand. Meer aandacht en investeringen dienen te gaan naar psychische begeleiding en verzorging. Het basisprobleem van de huidige maatschappij is dat er weinig sociale samenhang is. Als men zou merken dat een bepaalde persoon psychisch lijdt, dan is de stap nog veel te groot om dit te gaan melden aan de juiste instanties. Het taboe op psychische hulp moet eindelijk doorbroken worden.
  De wapenwet mag wat mij betreft heel wat soepeler gemaakt worden. Er zijn nu eenmaal mensen die graag als hobby eens gaan schieten. Het is beter dat zij er verantwoordelijk mee leren omgaan. Misschien kan men eventueel wel de eigenaars van de wapens onderwerpen aan verplicht en geregeld psychisch onderzoek en op voorhand screenen. Doch het nodeloos verbieden van wapens lijkt me vrij onzinnig, voor de overgrote meerderheid van mensen die een wapen willen louter uit veiligheidsgevoel en/of hobby.

 2. Voor het verdedigen tegen een foute overheid heb je meer dan één lader nodig. Vrij wapenbezit is niet alleen ter verdediging tegen criminelen, maar hoort ook in het kader van spreiding van macht en een systeem van ‘checks and balances’ waarin de overheid uit principe geen geweldsmonoplie mag bezitten.

  1. Dus de overheid mag uit principe geen geweldsmonopolie bezitten (akkoord), maar het volk mag wel geweld gebruiken tegen het politieke systeem? Ik ben er vrij zeker van dat spreiding van de macht niet erop berust dat er een constante geweldsdreiging is om de machten onder controle te houden.
   Wat is trouwens een “foute overheid” en wie bepaalt dit? Ik ga er vanuit dat u dit principe in de context van een democratische samenleving hanteert, waarin voor een minderheid (in het beste geval) de regering sowieso “fout” is, aangezien men niet de overheid bekomt waarvoor men gestemd heeft. De realisatie van uw voorstelling lijkt me daarbij tamelijk gestoord…

 3. “When guns are outlawed, only outlaws will have guns”, het is een waarheid als een koe. Persoonlijk ben ik niet voor een verstrening van de wapenwet, aangezien criminelen toch op het zwarte circuit wapens kunnen kopen. En zoals Bart zei, het is de persoon achter de trekker die doodt, niet het geweer.

 4. Wie geweld zoekt moet een wapen hebben en heeft het alle dagen nodig.Geen geweld…geen wapen.Een mens zonder geweld is een geweldig mens…

 5. Ik woon in Zwitserland, waar nét iets minder wapens per 100 inwoners zijn dan in de VSA. Dit zijn in hoofdzaak het zware en automatische geweer (incl. munitie) dat elke huisvader dient bij zich te houden na zijn legerdienst en jachtwapens. Nochtans hoor je nooit, zie je nooit, lees je nooit iets van zware gewelduitbarstingen met vuurwapens hier. Toen men een jaar of 2 geleden via een volksraadpleging deze militaire wapens uit de huizen bannen wou, was de reden; om zelfmoorden tegen te gaan. Dat volksinitiatief heeft het dan ook met overgrote meerderheid niet gehaald.
  ik vermoed dat het invoeren van een strengere wapenwet, in de VSA, niets gaat veranderen aan de manier waarop er daar met wapens wordt omgegaan. Om de simpele reden dat wapens niet doden, de mens die de vinger op de trekker heeft, hij/zij is het die doodt. Dat is een veel heter hangijzer, de mens controleren… Gelukkig begint er in de VSA nu ook het debat; hoe gaan we met geestesgestoorden om. Als je de meeste massamoorden en schietpartijen er op na kijkt hebben of hadden de dader of daders meestal wel één of andere psyschische aandoening. Iets waarbij ze geen of veel te weinig hulp bij kregen. Ook nu weer…Ook bv Kim De Gelder, zonder zijn vuurwapens.
  Een kleine bedenking, moest men in de VSA aan de wapenwet iets willen/kunnen doen: voor Amerikanen is het recht op wapenbezit iets, bijna, heilig. Rotsvast verankerd in hun 2nth. amendment. Zou men dit grondwettelijk recht niet kunnen omzeilen door het bezit op munitie te verstrengen? Munitieverkopers zouden bv hun waren enkel en alleen nog aan schietclubs mogen verdelen, waar die dan ook moet blijven. Bezitters van een vuurwapen zouden, bv, niet meer dan 1 lader in huis mogen hebben. Je kan je daar ruimschoots mee verdedigen. Verdediging is en blijft het hoofdargument van de doorsnee Amerikaan die een wapen in huis heeft.

Comments are closed.