Verslag voorzitterscongres Vlaams Belang

20121216congres“Gij Karel, gij hebt het rechtlijnige nationalisme tegenover de Volksunie politiek stem gegeven: wij volgen u en niemand anders.” De kandidatuur voor de functie van Vlaams Belang-voorzitter van Gerolf Annemans werd gisteren in Gent bevestigd met ruim 92% van de stemmen. Niet minder dan 8 sprekers mochten na de stemming aantreden op het podium van het ICC in Gent. Vijf daarvan waren jongeren. De wil om te verjongen is er en met een ervaren leider als Annemans is de kans groot dat het VB er over enkele jaren weer staat. Die indruk werd ons gisteren althans gegeven.

Marijke Dillen opende gisteren het ‘voorzitterscongres’ met een vrij persoonlijke toespraak. Als dochter van wijlen Karel Dillen, stichter van het Vlaams Blok, was voor haar de eer weggelegd om het congres gepast in te zetten. Na haar volgde Bruno Valkeniers die afscheid nam van zijn functie als voorzitter.

Reccino Van Lommel mocht als eerste Vlaams Belang Jongere aantreden: “Er wordt door de Europese Unie op een periode van enkele jaren hónderden miljoenen euro’s uitgetrokken voor ontwikkelingshulp naar China, een land dat volledig in opmars is en duizenden jobs van ons heeft afgepakt. In tijden van economische crisis zou je toch denken dat ons geld niet twee, maar wel 5 keer wordt omgedraaid alvorens het wordt uitgegeven aan nutteloze subsidiëringen. Wij als gewone Vlamingen betalen voor een Europees beleid dat wij nooit in die mate hebben gewild.”

De algemene trend bij de sprekers was dezelfde: hard tegen de huidige Europese Unie, hard tegen het koningshuis, hard tegen de profiterende vreemdeling (zonder onnodig te veralgemenen of te blijven hangen bij de islamisering), hard tegen de oorzaken van de financiële crisis waar Europa mee te maken heeft en zo voorts. De taal die gesproken werd was hard, maar geheel terecht. Bob De Brabandere: “terwijl duizenden mensen hier hun werk verliezen door de plotse sluiting van Ford Genk, financiert diezelfde EU de oprichting van… een Turkse vestiging. Ook wordt er bijvoorbeeld zomaar eventjes 26,5 miljard euro uitgetrokken voor de sociale integratie van de Roma. In tijden van crisis, kent men zijn prioriteiten, of zo zou dat in elk geval toch moeten zijn.”

Huidig VBJ-voorzitter Tom Van Grieken mocht als derde jongere het woord voeren. Verrassend genoeg was er nog niemand verveeld door de waterval aan sprekers. Het is alvast een positief teken aan de wand. “de gewone Vlaming kan veel verdragen – zelfs zeer veel – maar ik weet niet hoe het met u zit – maar ik word razend en woedend als ik hoor hoe ons belastinggeld vandaag misbruikt wordt.” Van Grieken zette de ‘gewone Vlaming’ centraal en scoorde daarmee bij de aanwezige toehoorders. De zaal was niet tot de nok gevuld – wat in het verleden in het ICC steevast wél het geval was – maar als de trend die gisteren werd ingezet wordt doorgetrokken, dan voorspellen we een  nieuw Vlaams Belang waar alle zalen terug voor zullen vollopen.

Chris Janssens vervolgde: “Niet de ziekenkas of vakbond eerst, niet een ministerpost of schepenambt eerst, niet het politiek-correcte denken eerst, niet de multicultuur eerst, niet de eurocraten eerst, niet de angst voor Waalse kemphanen eerst, niet het francofiele koningshuis eerst, niet België eerst, maar Vlaanderen en de Vlamingen eerst.” Zijn toespraak ging vooral over de toekomst van de partij zelf. De reden van het slagen van het VB van de toekomst geeft hij als volgt aan: “gedreven door ons idealisme, gedreven door onze strijd voor de vrijwaring van de Vlaamse en de Europese toekomst, gedreven door ons eerbied voor de christelijke traditie van ons volk, van Vlaanderen, van Europa, gedreven door ons streven naar het behoud van onze identiteit en culturele eigenheid,” waarna hij meteen ook alle militanten eens goed in de bloemetjes zette.

Barbara Pas mocht als laatste jongere aantonen dat het Vlaams Belang niet enkel een rechtse partij, maar ook een sociale partij is. “In onze visie hebben werkgevers en werknemers geen tegengestelde belangen. Vanuit een nationalistische levensvisie zijn alle spelers op het sociaal-economisch veld belangrijk: aandeelhouders, medewerkers, klanten, de gemeenschap en het milieu. Iedereen, werkgever, werknemer, middenveld of overheid moet zijn of haar verantwoordelijkheid opnemen ten bate van een evenwichtige samenleving.” Waarna ze het woord overliet aan de kersvers voorzitter Gerolf Annemans.

Annemans begon meteen met een uitgebreide uiteenzetting over de Voortrekkers in Zuid-Afrika en verwees meermaals in zijn toespraak naar de voortrekkersrol van de Vlaamse Beweging en het Vlaams Belang in het bijzonder. “Net als de eerste voorzitter van de partij, mijn voorganger, de  voortrekker Karel Dillen met zijn medestander zijn weg ging naast de Volksunie, zo zullen wij onze weg gaan naast de 21ste eeuwse variant van de Volksunie omdat die zoveel kenmerken ervan vertoont. Als ik een prominente spreekbuis van wat bij hen – naar aanleiding van de zaak Ceder en de zaak Van Overmeire – de “linkervleugel” is genoemd, als ik Siegfried Bracke op de Franstalige televisie op een dilemma dat hem wordt voorgelegd tussen Valkeniers en Maingain zonder blikken of blozen zie antwoorden “Maingain”, dan wéét ik weer heel sterk en 100 procent zeker waarom ik hier vandaag aan Karel Dillen kan beloven: Gij Karel, gij hebt het rechtlijnige nationalisme tegenover de Volksunie politiek stem gegeven: wij volgen u en niemand anders.” Annemans herhaalde deze ‘eed’ nog enkele keren met telkens andere voorbeelden van het verraad dat de zogezegde ‘nationalisten’ plegen ten overstaan van het volk dat ze zelf zeggen te vertegenwoordigen.

Aangezien de partij gisteren duidelijk de verjonging heeft ingezet werden nieuwe ideeën noch moeite gespaard om met ‘jonge’ multimedia uit te pakken. Zo kon men rechtstreeks twitteren met #VBcongres, waarna de ‘tweet’ verscheen op een groot scherm achter de sprekers. Ook werd heel het congres rechtstreeks uitgezonden via een ‘livestream’ die men thuis vanachter de computer kon volgen. In Vlaanderen een uniek gegeven, waar gretig gebruik van gemaakt werd. Het voordeel daarvan is dat men alles nog eens kan herbekijken via deze verwijzing: klik hier.

De toespraken zijn hieronder te raadplegen door op de naam te klikken.

Bruno ValkeniersReccino Van LommelBob De BrabandereTom Van Grieken

Chris JanssensBarbara PasGerolf Annemans

11 comments

 1. Een sociale volkspartij die de strijd aanbindt tegen de neoliberale EU-moloch, klinkt als muziek in de oren! Proficiat aan de jongeren van VBJ, mooie idealen, sterke toespraken! Als het goed is, mag het ook eens worden gezegd!

 2. Ik vond het een goed congres, vooral het aan bod laten komen van de jongeren vond ik heel positief.

 3. Nu is ‘t helemaal gedaan met ‘t Belang, Filip Dewinter wàs ‘t Belang, ‘t gezicht, ‘t naamkaartje van ‘t Belang!

  2014 Zal nog meer stemmenverlies betekenen en stemmenwinst voor de NVA van De Wever…maar daarna zal de NVA moeten wáármaken, ik vrees dat ze dat niet zullen kunnen, de immigratieproblematiek, de mohamedanentsunami, ‘t geweld op bus, trein, tram, straten, voetbalvelden etc etc…zal niet verdwijnen, dáár maakt NVA (blijkbaar, want ‘t stad – en in ‘t verlengde daarvan; ons land – is van ‘iedereen’) geen punt van, en dàt is nu precies, exact waarvoor we ‘t VB nodig, hàrd nodig zullen gaan hebben.

  Daarom alleen al; Filip; kom aub terug, je bent nodig!

  1. Filip is bij mijn weten niet weg, wel verstandig genoeg om de schijnwerpers nu even te laten voor wat ze zijn. Maak U dus geen zorgen hij zal zijn werk nog altijd doen zoals het hoort, en zoals we van hem verwachten.

 4. Ze zullen het nooit toe laten om het cordon sanitaire te doorbreken ;ze zeggen de waarheid om de problemen van het asiel en migratie , de grote partijen winnen hen stemmen door ,ze beloven alles op te lossen tot ze verkozen zijn ,en ze zijn enkele jaren op hun gemak :

 5. Uitstekende voorzitter voor het Vlaams Belang;.Kan zeer sterk en geloofwaardig uit de hoek komen tijdens de debatten op de TV uitzerndingen.Ik kijk er naar uit.

 6. Ik ben bereid Annemans het voordeel van de twijfel te geven, en zal daarna misschien weer lid worden in 2014.
  Als het weer alleen over hoofddoekjes, meer flikken op straat, pro-Israël enz…zal gaan is het VB voor mij definitief afgeschreven !

 7. Eén uiterst voorname reaktie: waar blijft het grote, aloude DOEL: de hereniging van ALLE
  N E D E R L A N D E N in één VADERLAND, van Frans- (Zuid-)Vlaanderen tot en met Oost-Friesland ,???

  1. De Groot-Nederlandse idee en de verbondenheid met ons broedervolk in Zuid Afrika, is zowel in de toespraak van Bruno Valkeniers als van onze nieuwe “Voortrekker” Gerolf Annemans duidelijk aan bod gekomen! En daar was ik best tevreden mee!

  2. Zoals Ledy al terecht opmerkte: Dit uiterst belangrijke thema is zowel op het laatste colloquium als op dit congres ruimschoots aan bod gekomen. Misschien volgende keer eens aanwezig zijn beste Erik?

 8. Proficiat aan de nieuwe Voorzitter! Nu nog uit het “cordon sanitaire” geraken!

Comments are closed.