[VIDEO] Afrikaners gedenken ‘Geloftedag’ voor Slag aan de Bloedrivier

VoortrekkerMonumentIn Zuid-Afrika maken de Afrikaners zich op voor één van hun belangrijkste feestdagen: ‘Geloftedag’.  Nadat de ‘Voortrekkers’ van de Afrikaners in 1838 in eerlijke onderhandelingen een stuk land kochten van de Zoeloes, gaf hun koning Dingaan opdracht hen verraderlijk te vermoorden.  Op 15 december zwoeren de Afrikaners aan God dat ze hem elk jaar zouden gedenken indien zij de overwinning behaalden.  Op 16 december slaagden amper 460 Afrikaners erin een Zoeloeleger van 10.000 man te verslaan bij de legendarische ‘slag bij Bloedrivier’.  De belofte aan God wordt ook anno 2012 door het Afrikanervolk in ere gehouden; wij spraken met een Afrikaner die ons wat meer toelichting gaf.

‘ Inderdaad is Zondag bij ons een belangrijke dag. Het is namelijk Geloftedag. In kort de geschiedenis: nadat die Zoeloekoning, Dingaan, Piet Retief en 70 van zijn mannen vermoord heeft na het ondertekenen van een koopovereenkomst in Natal, in 1838, zaten de Trekboeren in het nauw. Een grote Zoeloemacht was onderweg om de Boeren finaal te vernietigen en uit te wissen.
Het handjevol Boeren, dat altijd een gelovig volk was (en nog is), deed een Gelofte aan God dat als Hij de vijand in hun hand zou geven, zij dit altijd, ook voor de komende geslachten, als een dankdag en een Sabbat zouden doorbrengen.
Inderdaad kwam een overmacht van ongeveer 20 000 Zoeloekrijgers naar het lager van de Boeren, waar ongeveer 400 Boeren waren. Het resultaat van de slag by Bloedrivier was dat 3 000 Zoeloes sneuvelden, en 2 boeren hadden een lichte verwonding.  Dit werd gezien als een daad van God, en sindsdien wordt 16 December nog altijd als een Geloftedag gevierd.  Steeds meer vooral Afrikaners wonen dit bij, alhoewel enkele Engelsen ook zo’n bijeenkomst bijwonen.
Op de meeste plaatsen in het land vindt een Geloftefeest plaats, dat meestal bestaat uit een kerkdienst, en een Geloftetoespraak.  Deze bijeenkomsten worden altijd goed bijgewoond.
Het ANC heeft 16 December verklaard als “Verzoeningsdag”, en daardoor hopen zij een hoop mensen te misleiden om eigenlijk de Gelofte vaarwel toe te roepen.  Tot dusver is dit niet geslaagd, en wij trekken dus altijd een scherpe lijn: is het een Geloftefeest of een Verzoeningsfeest.  Bij laatstgenoemde zullen wij dus niet komen.
Dit jaar heeft het ANC op 16 December dus zijn eigen beleids- en leidersconferentie in Magaung (Bloemfontein), en zij ignoreren de Gelofte dus helemaal, wat ook goed is, want het is een Boerendag.’
geloftedag dingaan

Hieronder een artistieke weergave van de Slag bij Bloedrivier:

One comment

Comments are closed.