Thuisonderwijs: steeds meer moslims kiezen ervoor

‘Leerplicht betekent dat ouders de plicht hebben hun kind te laten leren om hen zo voor te bereiden op een leven in de maatschappij. In België is er echter geen schoolplicht.’ Thuisonderwijs is voor vele mensen iets onbekend. Nochtans is het in Vlaanderen in opmars. Uit cijfers die Filip Dewinter (VB) opvroeg blijkt dat in vergelijking met 2001 het aantal kinderen dat thuisonderwijs volgt aanzienlijk gestegen is. Ook Liesbeth Homans (N-VA) vroeg in 2010 de cijfers op. Beide politiekers kwamen echter tot een bijzondere vaststelling.

Eerst even de algemene cijfers. In het schooljaar 2000-2001 volgden nog maar 195 leerlingen huisonderwijs. In 2009-2010 waren het al 910 leerlingen, in 2010-2011 937 leerlingen en in 2011-2012 974 leerlingen. Het aantal leerlingen is met andere woorden vervijfvoudigd. Als we naar de cijfers van Homans gaan kijken, dan komen we tot de vaststelling dat het hoogst aantal leerlingen met thuisonderwijs zich bevindt in gebieden met een hoge populatie vreemdelingen. Antwerpen (district): 44, Borgerhout (district): 18, Mechelen: 16. Antwerpen in zijn totaliteit herbergde in 2010 75 leerlingen die deze vorm van onderwijs genieten.

Homans én Dewinter komen tot dezelfde objectieve vaststelling. “Het hoofddoekenverbod in het gemeenschapsonderwijs in de stad Antwerpen heeft wel degelijk een impact gehad op het stijgende succes van het huisonderwijs,” aldus Liesbeth Homans. Dewinter vult aan: “Enkele jaren terug was er naar aanleiding van het hoofddoekverbod in de Antwerpse scholen nog een oproep van imam Nordine Taouil aan de moslims om hun kinderen niet meer naar school te zenden. Enkele moslimouders beslisten toen hun kinderen islamitisch huisonderwijs te verschaffen en startten het huisonderwijsproject Al Qalam.”

Het bijzondere aan thuisonderwijs is dat je zelf de uren bepaalt, de lessen die je geeft én de vakanties. Leerlingen in thuisonderwijs behalen geen diploma aangezien ze geen examens moeten afleggen. Willen ze wel een diploma, dan moeten ze die via de examencommissie behalen. Daarbij is het aangeraden dat ze toch een leerplan volgen. En daar wringt het schoentje volgens Dewinter: “Alhoewel de grondwettelijke vrijheid om huisonderwijs te verschaffen gewaarborgd moet worden, moet ook maximaal verhinderd worden dat het recht op huisonderwijs door radicale moslims misbruikt wordt om hun kinderen af te sluiten van de Vlaamse samenleving en hen fundamentalistisch te indoctrineren.”

Moslims die hun kinderen via Al Qalam willen (laten) onderwijzen volgen wel degelijk een leerplan, maar er wordt gevreesd dat zij tevens een radicale versie van de islam ingelepeld krijgen. In het ‘Vrije Westen’ geeft iedereen de kinderen een opvoeding die hij of zij wilt, maar het is begrijpelijk dat het Vlaams Belang niet wil dat kinderen in een school worden opgezet tegen de maatschappij waarin ze leven. Daarom wil Dewinter meer controles op thuisonderwijs én een verplichting om op zijn minst een aantal algemene vakken te onderwijzen én een examen af te nemen. Nu is het zo dat bij twee negatieve evaluaties door de bevoegde inspectie, het onderwezen kind verplicht terug naar de schoolbanken moet.

4 comments

  1. Zou dat de veiligheid voor onze Vlaamse schooljeugd niet drastisch kunnen verhogen ? Iemand enig idee ?

  2. Die dwaas Dewinter wil blijkbaar dat onze kinderen op school zitten met zoveel mogelijk vreemdelingenkinderen !
    Het niveau is blijkbaar nog niet voldoende gezakt ?
    Het is juist een goede zaak dat er meer en meer vreemdelingenkinderen apart onderwijs volgen, dit was ook een eis van het VLAAMS BLOK !!!

  3. Als een kind niet naar school gaat verliezen hun kinders bijslag ,daarom is de schoolplicht gemaakt wat zullen ze leren thuis dingen die we niet mogen weten :

  4. De meningen zijn verdeeld over dit onderwerp.Wanneer de moslims massaal uit de scholen wegblijven kan dat natuurlijk een groot voordeel worden voor de Vlaamse kinderen.De Vlaamse kinderen zullen dan niet meer zo uitsprekend gedomineerd worden door de moslim kinderen.De leerkrachten zullen minder tijd verliezen om hu energie te moeten steken in vreemdelingen die niet kunnen volgen in de klas.Daarmee kan het onderwijs niveau terug naar omhoog gekrikt worden en zullen uiteindelijk de diploma’s meer in waarde stijgen..Bovendien zouden we eindelijk eens kunnen verlost worden van de eeuwige vervelende discussies over het hoofddoeken verbod.Het nadeel van thuis onderwijs van moslims bestaat er anderzijds natuurlijk in dat men geen controle heeft over de materie die thuis zal onderwezen worden.en men dus waakzaam zal moeten zijn.Er mogen natuurlijk ook geen wettige diploma’s uitgedeeld worden aan kinderen die thuis onderwijs volgen.

Comments are closed.