Het is opvallend hoe graag de politieke correctheid zich vergrijpt aan wat ik de culturele wereld van onze kinderen zou durven noemen. Het begon in de VS waar een aantal jaren terug sommigen het nodig vonden de traditionele sprookjes politiek-correct (PC) te herschrijven. Volgens hen kon daarin  bijvoorbeeld niet langer van ‘dwergen’ sprake zijn. Het moest ‘verticaal uitgedaagde mensen’ worden. Niet veel later was het VK aan de beurt. In het overbekende kinderliedje ‘Baa, baa black sheep’, moest het schaap ‘green ‘worden…

Bij ons was het vooral ‘Kuifje’ die op de korrel genomen werd. Uit het boek ‘Kuifje in Kongo’ zou immers duidelijk blijken dat deze held uit onze kindertijd een racist is. Doe vooral geen moeite om te beweren dat  ‘De blauwe lotus’ het tegendeel aantoont: in dat verhaal neemt  Kuifje de verdediging op van de eenvoudige Chinese riksja boy Tchang tegen een blanke Amerikaanse kapitalist die hem met zijn wandelstok wilt afranselen. Je argumentatie zal niet baten. Voor een aantal weldenkenden blijven de albums van Hergé voor eens en altijd een soort getekende versie van ‘Mein Kampf’  maar dan bestemd voor kinderen ‘van 7 tot 77 jaar’.

Vanzelfsprekend konden de Goede Sint en Zwarte Piet niet buiten schot blijven. Eerst werd geprobeerd de Heilige Man een multicultureel verflaagje te geven door te beweren dat hij een Turk was, vermits de historische heilige met die naam, bisschop van Myra was en die stad nu in Turkije ligt (Demre). Hierbij werd dan wel vrolijk voorbij gegaan aan het feit dat er in de tijd van bisschop  Niklaas nog lang geen Turken in die regio te bespeuren vielen. Die zaten toen nog in de steppen van centraal Azië van waaruit ze een stuk later de Levant zouden binnen vallen, om er een rijk uit te bouwen. Vandaag de dag wordt dan weer opnieuw geprobeerd ‘Zwarte Piet’ op de puriteinse brandstapels van de PC in rook te doen opgaan. “Hij is de eeuwige zwarte knecht van de Sint en staat dus symbool voor racisme en slavernij.” Het volstond dat een of andere wethouder uit Amsterdam opnieuw deze stelling naar voren bracht om heel de progressieve meute, die bij ons steeds weer probeert te bepalen ‘wat mag en wat niet’, in rep en roer te zetten.

De ‘kwaliteitspers’ werd uiteraard in stelling gebracht (in De Standaard verscheen al een opiniestuk in dit verband) en het zal wel niet lang duren eer we geconfronteerd worden met uitspraken van Tom  Lannoye, Kristien  Hemmerechts etc. Elio Di Rupo zal uiteraard volgen en misschien bevalt Milquet wel van een wet die doodgewoon Zwarte Piet verbiedt Ook hier zullen rationele argumenten weinig zoden aan de dijk brengen Het zal niet helpen te verwijzen naar een aantal volkskundigen die van mening zijn dat heel het Sint Niklaas-verhaal  een christelijke transcriptie is van mythes omtrent de Germaanse god Wodan en dat deze ondermeer de god der doden was en daarom begeleid werd door wezens uit een andere wereld, die  precies daarom met zwarte gezichten werden voorgesteld. M.a.w. dat heel de zaak niets met rassen te maken heeft. Zwarte piet zal voor die mensen een uiting van discriminatie blijven en dit ad vitam aeternam.

Het enige wat hier nog kan aan gedaan worden is die aanhangers van de PC er toe aan te zetten consequent met zichzelf te zijn. Hun inquisitie beperkt zich immers tot de knecht Zwarte Piet (wie zijn hier de racisten eigenlijk?) terwijl er over de baas, de Sint zelf, veel meer te zeggen valt. Hier volgen een aantal voorbeelden:

 • Alleen een ‘wit’ paard is blijkbaar goed genoeg voor Monseigneur. Wit is dus voor hem een ‘edele kleur’. Als je echter weet dat ‘wit’ slechts een ander woord voor ‘blank’ is dan snap je wel dat zelf het rijdier van deze ‘heilige’ bedoeld is om een verdoken racistische boodschap over te brengen.
 • Zelfs tijdens het Francoregime bleef de ’Goedheilig Man‘ in Spanje wonen. Waarom is hij uit protest tegen het ‘fascisme’ niet verhuisd? Hij kan toch overal wonen?!?
 • Sint Niklaas kent men uitsluitend in Nederland, Vlaanderen, Wallonië, Frans-Vlaanderen, Lotharigen, de Elzas een ook in een deeltje van Duitsland (waar Piet trouwens Ruprecht heet). Verder gaat hij niet. Dat lijkt toch verdomd sterk op de toepassing van het Eigen Volk Eerst- principe maar dan op het niveau van de XVII Provincies ten tijde van Keizer Karel die ook aan het hoofd stond van het Heilige Roomse Rijk de Duitse Natie. Al wat daar buiten woont, wordt door hem niet bediend… Van uitsluiting gesproken!
 • Hij zorgt trouwens uitsluitend voor wat de ‘brave kindjes’ wordt genoemd. De anderen krijgen niets. Hier wordt het zo nefaste ‘wij- en zijgevoel’ op een verdoken wijze gepromoot.
 • In zijn naam worden lijfstraffen uitgedeeld ; ‘…wie stout is de roe’. Zoiets spreekt voor zichzelf en verreist zelf geen commentaar.
 • Waarom moet de Sint elk jaar opnieuw een blanke zijn? Dit stemt allang niet meer overeen met de sociologische realiteit in onze gewesten. Een beurtrol is het minste wat hier kan worden aanbevolen.
 • Zou er af en toe niet eens kunnen gesuggereerd worden dat de Heilige Man homo of bi is? Kwestie van de discriminatie i.v.m. de seksuele geaardheid van kleins af aan op een positieve wijze te bestrijden.
 • Waarom moet het altijd een man zijn die op 6 december geschenkjes mag uitdelen? Een vrouw kan toch ook heilig zijn? Hieromtrent moeten er dringend quota per jaar worden ingevoerd!

Tenslotte dit nog: Zwarte Piet mag nog lang een man blijven, maar dan liefst een blanke. Een inhaallbeweging is hier immers hoognodig.

Komaan progressieven en verworpenen aller landen: werk aan de winkel!

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

4 reacties op “Durf eindelijk Sinterklaas zelf ook eens aan pakken!”

 1. Inderdaad..: dag sinterklaasje dag dag dag zwarte piet…Goeie reis naar het onbekende verblijfsoord. Wat een hypocriet bedriegend festijntje..Doen we gelukkig al zo’n kleine twintig-jaar niet meer aan mee. Ja; eeuwenlang zijn de burgers meegesleurd met de grote stroom van bedrog. Veel heidense feesten zijn verchristelijkt en al vroeg ook…Denk nu aan de ongeveer de derde-eeuw van de huidige jaartelling. Specifiek keizer Constantijn was hyperactief met het ‘verchristelijken’ van de Europees Romeinse festijnen/ – cultuurgebruiken. Het is dus een puur heidens festijn met al eeuwen een zogenaamd roomskatholiek -/christelijk jasje aan; letterlijk notabene. De mantel, de staf, de mijter… Momenteel (alweer enige decennia) is het een (letterlijk) feest voor de detailhandel…Alhoewel de interesse fiks afneemt, maar deze sector wil dat eigenlijk liever niet weten. “Want oh oh oh….ze mogen absoluut géén verlies lijden. Nou dat lijden ze toch wel in deze tijden van financieële wanhoopsnood”

  1. Oh…hemel de kerstdagen staan eveneens voor de deur!!! “M’n centen zijn op en doe hier ook al zo’n twintig-jaar niet meer aan mee” Zo’n hypocriete opzet en dit is eveneens een heidens festijn in een zogenaamd christelijk jasje. De wereld moest verchristelijken, maar oh oh, hoe kreeg men al die heidenen in de kerk??? De keizer en de paus hadden hun oplossing al vroeg klaarliggen, op hun bureau. En wat heeft men uiteindelijk hierdoor bereikt, met al die (chr.rel.culturele) dwang??? De ONT-christelijking van Europa, het westen. Dus het tegenovergestelde van wat men wenste !!! “Zo is het leven wel vaker; hè heren politici; e.a.”

 2. De Sint komt ook in Zwitserland. Zijn knecht heet hier trouwens “Schmützli” wat vuilaard of vetzak betekend.

 3. Wilfried Meerval

  2 aanvullingen terzake:
  1. Is het niet opvallend – de schandalen in de kerk indachtig – dat een katholieke heilige man (bisschop) een voorkeur heeft voor kindjes die dan ook telkens op zijn schoot moet komen zitten? Wanneer komt er daartegen een reaxie door de linkse kerk?
  2. Ook de smurfen ontsnappen niet aan de poco-waanzin. Toen van het album ‘De zwarte Smurfen’ – de blauwe smurfen worden besmet door een zwarte vlieg en worden op hun beurt zwart, agressief, achterlijk en geven hun ziekte door door andere smurfen te bijten – in Hollywood een tekenfilm werd gemaakt, werden de oorspronkelijke zwarte smurfen ….. paars ingekleurd. Dit vanzelfsprekend om de reeds veelvuldig wegens slavernij en voortdurende discriminatie geteisterde negers in de VS niet voor het hoofd te stoten.

Trending

%d