Armoede bij ons? Turkije eerst!

Al behoren Vlaanderen en Nederland tot de welvarende regio’s in Europa, ook in onze streken is er armoede. Door de opeenvolgende bezuinigingen staat het water bij veel gezinnen tot aan de lippen. Iedereen moet inleveren. Nou ja, niet de zittende politici natuurlijk, want die maken de regels. Met het bovenstaande in gedachten is het wrang te constateren dat er dit jaar weer 860.000.000 is over gemaakt naar Turkije vanuit de Europese Unie. In totaal is er nu ongeveer een duizelingwekkend bedrag van 6.000.000.000 over gemaakt naar dit Aziatisch land. Dit geld is bedoeld om hervormingen door te voeren als voorbereiding op een toetreding tot de EU. Een toetreding die steeds verder weg dobbert, de inzet van de linkse partijen ten spijt.

Gelukkig zijn er in onze landen initiatieven om armoede te bestrijden onder de eigen bevolking in plaats van die in Turkije. één op zeven Vlamingen, dat is meer dan 15 procent, kampt met (vaak schrijnende) armoede. Bij veel organisaties blijft er helaas veel aan de strijkstok hangen in de vorm van salarissen, huur van gebouwen en reclame.

Zo niet bij de Z11-Z11-Z11-actie van Voorpost. De Heel-Nederlandse beweging vindt het zinniger met de collecteschaal rond te gaan voor de armen onder ons eigen volk en heeft er geen enkel probleem mee open kaart te spelen over de bestemming van wat in die collecteschaal terecht komt.

En dat doet Voorpost intussen al meer dan dertig jaar. Met onze Z11-Z11-Z11-actie bieden zij een volwaardig, en sociaal, alternatief voor de algemene collectes die gehouden worden voor alle inwoners van België Met de opgehaalde gelden bezorgen zij tijdens de kerstperiode  voedselpakketten aan eigen mensen in nood: mensen die actief geweest zijn of nog steeds zijn in de Vlaamse Beweging, mensen die het slachtoffer waren van de belgische repressie, maar ook en vooral uw en onze arme volksgenoten in de stedelijke gebieden van Vlaanderen.

Voorpost opende daarvoor een aparte rekening (een bijdrage is steeds welkom op rekening 979-2397632-88 van Huizen van Vlaamse Solidariteit) en biedt schenkers desgewenst volledig zicht op de boekhouding.

Wie iets kan missen kan verzekerd zijn dat elke euro besteed wordt aan mensen die het hard nodig hebben! Z11-Z11-Z11 kan ook altijd vrijwilligers gebruiken voor het klaarmaken van de pakketten. Klik daarvoor op volgende verwijzing: https://www.facebook.com/events/512035595482652/.