Gerolf Annemans voorzitter VB

De partijraad van het Vlaams Belang heeft vandaag een belangrijke stap gezet in de statutaire procedure voor de benoeming van een nieuwe voorzitter.  De 93 stemgerechtigde leden maakten na een toelichting en een vragenronde een keuze tussen drie kandidaten: Kamerfractieleider Gerolf Annemans, Europees parlementslid Philip Claeys en senator Bart Laeremans.

In de eerste stemronde behaalde Annemans 41 stemmen, Claeys 33 en Laeremans 19.  De twee best geplaatste kandidaten gingen door naar de tweede stemronde:  dat leverde een eindscore op van 51 stemmen voor Annemans, en 41 voor Claeys.  Gerolf Annemans wordt nu door de partijraad voorgedragen aan een ledencongres dat zal gevraagd worden de nieuwe voorzitter in zijn functie te bevestigen.

8 comments

  1. Spijtig dat hier niet met Philip Claeys voor meer vernieuwing en verjonging werd gekozen. Annemans is natuurlijk geen uil en door en door ervaren, maar het is en blijft een generatiegenoot van Dewinter.

  2. Het is ‘ne geslepen vos en die is momenteel broodnodig !

  3. Alleen charisma en doortastend optreden leiders en leesbaar VB-programma’s geeft de gewenste resultaten, het verbeteren van de politieke situatie. Een van deze leider is ook Gerolf Annemans.

  4. Dit was ook mijn keuze maar zoals gezegd tien jaar te laat , maar kom terug met volle moet vooruit en terug naar de top.

  5. terechte keuze of niet,dat zal de toekomst wel uitwijzen,maar laten we nu in elk geval ééndrachtig achter Gerolf staan,het zal nodig zijn!!

  6. Voor mij een uitstekende keuze.Gerolf is een groot redenaar en dat is essentieel voor de debatten op TV.

  7. Als partijpolitiek dakloze Vlaams-Nationalist wens ik Gerolf Annemans én de partijraad van harte geluk met de beste keuze die m.i. kon gemaakt worden, wat UITERAARD geen afbreuk doet aan mijn grote waardering voor de niet-aflatende inzet voor Vlaanderen en zijn bevolking van Bart en Philip. Overigens ben ik van mening dat deze keuze al minstens tien jaar geleden gemaakt had moeten worden, maar vermits gedane zaken geen keer hebben, duim ik als volhardend partijloze voor de vlucht vooruit van deze voor Vlaanderen onmisbare partij. Houzee!

Comments are closed.