De VRT en zijn religieuze selectiviteit

https://i0.wp.com/images.smh.com.au/2011/06/30/2461813/vd-pope-twitter-408x264.jpg?w=280Een paar dagen terug werd tijdens het persoverzicht van Radio 1 terloops vermeld dat paus Benedictus nu ook al beginnen twitteren was. Commentaar van de radiomadam van dienst:  “wat aantoont dat hij met zijn tijd mee is.” “Ten minste op dat vlak…”  voegde ze  hier ‘fijntjes’  aan toe. Sta me toe daar toch even de wenkbrauwen bij  te fronsen en er even kort bij stil te staan.

Het verdedigen van de pauselijke leerstellingen inzake geloof hoort niet bij de opdracht van Rechts Actueel. Maar het is voor elke burger een plicht alert te zijn met betrekking tot de objectiviteit van de open-air omroep die door de belastingbetaler in leven gehouden wordt om hem te informeren; niet om hem te confronteren met de meest persoonlijke mening of emoties van één of andere journalist(e). Vandaar dat het toch nodig is aan dit – op het eerste zicht onnozel – incidentje een zekere aandacht te schenken.

Het moet ons trouwens van het hart dat het spotten met de Kerk van Rome – dat zo vaak op de VRT  aan bod komt – in schril contrast staat met de vriendelijkheid waarmee ze op de Reyerslaan de islam bejegenen. Zo konden we dit jaar op het einde van ‘Café Corsari’ horen dat de VRT iedereen “een prettig offerfeest” toewenste (dat de dag erop plaatsvond). Zou de VRT op 25 december een zalige kerstwens uitspreken? We gaan er alvast op letten.