Pro-abortusstrijders schuwen de leugen niet

In Ierland is er momenteel groot ophef rond de dood van Savita Halappanavar. Volgens de pro-abortusstrijders was de foetus in haar lichaam reeds dood, maar konden zij geen abortus uitvoeren omdat het een katholiek ziekenhuis was. Dat is hun versie die uitgebreid door de media wordt verkondigd, ook al zijn er nog meerdere onderzoeken lopende en is er geen enkel definitieve uitspraak geweest hierin.

De leugens zijn ook zo opvallend dat men zich afvraagt of de media wel nog überhaupt de artikels zelf leest die ze verspreiden. Indien de foetus immers dood was en het leven van de moeder in gevaar zou er direct worden overgegaan tot vruchtafdrijving. Dit gaat dan immers niet meer over een abortus. Dat er grote medische fouten zijn gemaakt die eindigden in de tragische dood van S. Halappanavar is buiten twijfel. Het noodzaakt zeker een grondig onderzoek aangezien de rechten op medische verzorging en opvolging tijdens zwangerschap in Ierland stevig in de wet verankerd zijn. Deze wetten stellen onder andere dat vrouwen alle medische ingrepen mogen krijgen om hun leven te redden, zelfs die ingrepen die eventueel ongewild kunnen leiden tot de dood van de foetus.  Rekening houdende met de wetgeving en de objectieve informatie die reeds gedeeld is, spreken we hier niet over een weigering tot abortus aangezien daar geen sprake van was. Dit was een zaak van een spijtige miskraam met een tragisch einde. Dat een moeder sterft bij een miskraam is een zeer uitzonderlijk gegeven in West-Europa en er dient dan ook een onderzoek te gebeuren naar de medische opvolging en bijstand.

Wat er niet dient te gebeuren, is de smerige campagne die nu deze tragische feiten misbruiken. Meer en meer begint er bewijs te komen dat pro-abortusstrijders de dood van deze vrouw naar de pers gelekt hebben nadat zij eerst hadden samengezeten hoe zij deze dood kunnen misbruiken voor hun abortusagenda door te drukken. Dit werd aangetoond door een gelekte e-mail van 11 november 2012 tussen bestuursleden van het Irish Choice Network (pro-abortusvereniging). Daarin werd gemeld dat er een “groot verhaal” zou uitkomen in de Irish Times en dat men op de woensdag daarop een vooraf georganiseerd protest zou houden aan het Ierse parlement. Het verhaal dat de Irish Times vervolgens bracht over de dood, waarin ze consequent spraken over een overlijden wegens weigering van abortus en niet over het feit dat het over een miskraam ging, werd niet echt geschreven door een onverdrachte bron. Auteur was immers Kitty Holland, dochter van pro-abortusstrijder Eamonn McCann. Blijft ook nog het feit hoe vertrouwelijke medische informatie werd gelekt naar bepaalde groeperingen.

Wij raden dan ook aan de ontwikkelingen in deze zaak te volgen via http://www.prolife.ie/ en niet de vooringenomen pers hier blindelings in te volgen.

One comment

  1. http://www.provita.be strijdt al decenia tegen onze ontaarde wetgeving die abortus onder bepaalde omstandigheden niet meer als “moord” beschouwd, uiteraard in de juridische betekenis van het woord en NIET in de conservatief-ethische zin, die in de OVERGROTE meerderheid van staten ter wereld WEL nog geldt. Wie zou het, conform het democratische principe dat de democratische meerderheid bij het rechte eind heeft gelijk hebben ; de uitermate uiterst kleine meerderheid westerse “progressieve” staten die weerloos leven zonder gewetenswroeging executeert door het met een pomp tot stukken en brokken te zuigen, m.a.w. middels een quasi-Middeleeuws vierendelen ?

Comments are closed.