Dat de N-VA in verschillende gemeenten burgemeesters en schepenen zullen leveren is voor velen een doorn in het oog (lees: een streep door de rekening). Tot 2014 zullen we ons in Vlaanderen mogen verwachten aan een nooit geziene haatcampagne tegen deze partij. Di Rupo sneerde gisteren in de Kamer al dat “de N-VA nog niets gedaan heeft”. Vandaag vernemen we dat ook de oude knarren in opstand komen. “Wij nemen niet langer deel aan herdenkingen van de oudstrijders indien er N-VA-vertegenwoordigers aanwezig zijn!” wenen ze.

ATV ontving een brief waarin ene Paul Baeten, een gewezen politiek gevangene zegt dat de oud-strijders weg zullen blijven op de plechtigheden, “omdat de N-VA een partij is die ijvert voor de splitsing van het land.” Ook noemt hij de N-VA een ondemocratische partij. Straf toch dat telkens wanneer Vlaamsgezinde partijen veel stemmen halen, ze plots niet meer democratisch zijn. Déjà vu!

De heer Baeten beweert eveneens dat hij tegen de splitsing van het land gevochten heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij zal dan toch de enige geweest zijn, want zijn collega’s waren doorgaans bezig met de weerstand tegen de Duitse bezetter. De splitsing van het land was bij mijn weten geen prioriteit. Daar ging de oorlog van ’40-’45 helemaal niet om. Maar goed, meneer Baeten zal het wel beter weten, hij heeft er immers tegen gevochten (toen hij nog geen politieke gevangene was althans en dat is hij toch wel even geweest, sinds zijn 17 jaar).

Pieter Paul Baeten is voorzitter van de Groupe Mémoire-Groep Herinnering en nationaal voorzitter van de Vriendenkring Buchenwald. Bart De Wever vraagt zich af waarom de bewuste brief naar de media gestuurd werd en niet naar het Antwerpse Stadhuis. “Mijn deur staat open. Als de heer Baeten bekommernissen heeft, wil ik daar gerust met hem over praten.” De heer Baeten is echter één van de laatste verblinden die een rechtstreekse link ziet tussen de N-VA en het oude VNV. een gesprek zal dus niet veel uithalen. Blinde haat tegen nationalisme is zijn enige drijfveer. Best zielig.

Antoinette Pecher, voorzitter van het Koninklijk Verbond van Vaderlandsminnende Kringen Antwerpen, distantieert zich met klem van de uitspraken van Paul Baeten. “Hij spreekt niet namens onze verenigingen. Hij voert een persoonlijke actie, die wij betreuren. Wij willen de talrijke herdenkingsplechtigheden niet in het gedrang brengen.” Ook Hugo Schellekens, van het coördinatiecomité van Vaderlandslievende Verenigingen staat niet achter deze oproep. De vraag is of de man met zijn krampachtige solo-actie de N-VA een stok in de wielen of eerder de N-VA slapend rijk maakt. Eveneens déjà vu…

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

3 reacties op “Oud-strijder voert eenmansoorlog tegen de N-VA”

 1. Remi Schillewaert

  Twee van mijn broers hebben de 18-daagse veldtocht in 1940 meegemaakt. Ik heb ze nooit medailles weten dragen. “We hebben veel gelopen, maar weinig geschoten!”, vonden ze. Een andere broer is verplicht tewerkgesteld geweest. België is gesticht voor de francofielen en tegen Vlaanderen. Tussen 1795 en 1815 heeft Frankrijk een generatie francofonen gesticht in Vlaanderen, die hun privileges zagen verloren gaan in 1815. De Bruggeling Karel de Brouckere is een voorbeeld van deze verfranste generatie. Tussen 1815 en 1830 heeft de francofonie separatistische acties gevoerd om die privileges te heroveren. Met de hulp van Parijs en dank zij de laksheid van de grote mogendheden, zijn ze daar in geslaagd en betalen de Vlamingen nog steeds het gelag, door het verraad van de drie versleten partijen.

 2. Tricolore bitskoemmer

  Ik HOOR ze graag defileren, het gerinkel der medailles, het gekraak der oude gewrichten en rammelende botten in contrast met het geritsel der gevallen bladeren op 11 nov. Pure tricolore poëzie is het….

 3. De Heer P; Baeten heeft zijn artikel niet alleen opgesteld maar in aanwezigeheid en met toestemming van de vaderlandslievende groeperingen in Antwerpen en het commentaar erop is weer gegeven door mensen die België niet herkennen als ONS land.
  Dit artikel is dus niet alleen van hem maar erkend door Belgen die voor België strijden, als dat
  tenminste mag van de commentaargevenden.
  r.Vanhuffel, invalide en weerstander voor de redding van de democratie en de bevrijding van ons land, waarvan sommigen misbruik maken om de geschiedenis terug te draaien.
  Die vrijheid is mede et danken aan diegenen die hun leven gewaagd hebben tijdesn de oorlog.

Trending

%d