Tiental radicale salafisten in Belgisch leger, defensie gaat ze “in de gaten houden”

Defensie houdt een tiental militairen in de gaten omdat ze tot de Salafistische strekking binnen de moslimgemeenschap behoren. Iedereen die bij het leger wil, moet de nodige selectieproeven doorlopen. De achtergrond van kandidaat-militairen wordt niet meteen nagetrokken. En daar is het nu blijkbaar misgelopen. Een blanco strafblad, een gesprekje en een paar fysieke en medische testen volstaan tegenwoordig om aan de opleiding te mogen beginnen.

Salafisten zijn moslims die zich terugplooien op de beginjaren van de islam. Sharia4Belgium was onder andere een Salafistische groepering. Ze lopen niet hoog op met de mensenrechten en zijn niet vies van een streepje geweld, gekoppeld aan hun fundamentalistische levensvisie. Dat het leger deze heren niet genoeg ‘gescreend’ heeft is in zeker zin nog te begrijpen. Doorgaans zijn échte fundamentalisten nogal goed in het uitwissen van hun verleden. De meest ‘stille’ moslims zouden weleens de gevaarlijkste kunnen zijn.

Wat niet aanvaardbaar is is het feit dat deze moslims niet meteen geschorst worden uit het leger. En daarbij moeten we – zonder een oordeel te vellen – terugdenken aan de hysterie die ontstond rond de 11 militairen die in 2006 lid waren van BBET (Bloed Bodem Eer en Trouw). Deze heren gaven een blaadje uit, bezochten nu en dan een concert met ‘foute’ groepen, predikten de revolutie en stuurden elkaar – in doorgaans minder nuchtere toestand – berichtjes waar geweld gelegitimeerd werd. Buiten enkele persoonlijke aanklachten heeft het proces tegen deze ‘neo-nazi’s’ dan ook nog geen schokkende feiten aan het licht gebracht. De zaken waar sommigen wél voor veroordeeld werden (of gaan worden) hebben niets met nazisme te maken.

De BBET’ers werden prompt geschorst en twee van hen vervolgens ontslagen. Nu we met radicale moslims in het leger te maken krijgen, treedt defensie enkel op middels verscherpte controles op het doen en laten van deze heren. Nochtans, vooraleer de staatsveiligheid uitpakt met nieuws over radicale moslims, is er al gauw meer aan de hand. Dat noemen ze nu eens meten met twee maten en gewichten. In België kan je maar beter Salafist zijn dan extreem-rechts. Dat is de conclusie die eruit kan getrokken worden.

4 comments

  1. Salafist zijn is niet hetzelfde als lid van Sharia4belgium zijn… Radicale moslim zijn is bij mijn weten geen misdaad, moet het dat dan worden omdat bepaalde linkse sujetten het nationalist zijn als misdaad beschouwen? Laten we even serieus blijven…

    1. Nergens in het artikel wordt een analyse gemaakt van de Salafisten of de moslims in het algemeen. We berichtten enkel over het feit dat de staatsveiligheid deze 10 jongens in de gaten houdt. Het moet zijn dat het niet ‘zomaar’ Salafisten zijn. Of denkt u dat Big Brother aan het werk is?

  2. Begrijp niet waarom ze het toe laten in het leger ,ze kunnen alles bespioneren ,heb er geen vertrouwen in het land zal wel eens wakker worden als er wat zal gebeuren ,

Comments are closed.