In de V.S, Australië of, om het niet zo ver te gaan zoeken, Noord-Ierland of Schotland gebruiken de mensen in hun dagelijkse omgangstaal woorden of uitdrukkingen die de modale Engelsman kent noch begrijpt. Niemand heeft echter ooit beweerd dat het geen Engels was. Het Frans van Québec klinkt behoorlijk anders dan dat van Parijs en ze gebruiken ginder een woordenschat die vaak uitsluitend door hen te verstaan is, maar probeer eens aan een inwoner van ‘La Belle Province’ of zo u wilt aan een modale Fransman te vertellen dat het in feite geen Frans is. Je zal blij zijn dat je het er levend vanaf brengt.

We zouden zo nog een tijdje met voorbeelden van die aard kunnen doorgaan. Talen variëren nu eenmaal naar gelang de streek waar ze gesproken worden en hoe verder die streken uit mekaar liggen, hoe groter de variaties zijn. Maar dit belet helemaal niet dat het nog altijd om de zelfde taal gaat. Voor gans de wereld komt deze bewering neer op het intrappen van een open deur. Sta me echter toe eventjes Asterix te parafraseren: “Heel de wereld? Neen, er is een uitzondering die nog altijd stand houdt!” Onze Franstalige zuiderburen, die ons nu al bijna twee eeuwen lang ‘le néerlandais’ niet gunnen en tegen beter weten in blijven beweren dat wij ‘du flamand’ spreken. Daar zit uiteraard een bewuste tactiek achter.

Vlaams is maar een soort jargon, in het beste geval een dialect waar dus niemand echt respect moet voor opbrengen en dus… (à propos, hebben wij ooit beweerd dat zij ‘Waals’ spreken?) De laatste tijd staan onze Franstaligen echter niet meer alleen met die stelling. Ze wint namelijk meer en meer aanhang bij de bobo’s van de redacties van onze zelfverklaarde kwaliteitskranten die om hun Belgische privileges overeind te houden, tot de meest verregaande collaboratie met de ‘overkant’ bereid zijn. Twijfelt u aan mijn woorden? Kijk dan maar eens naar de speciale katern die De Standaard (DS) vandaag aan het verschil tussen het Vlaams en het Nederlands heeft besteed. Zelfs de meest absurde beweringen schrikken hen niet af om hun standpunt kracht bij te zetten.

U vindt er onder meer een hele kolom van woorden die wij in Vlaanderen niet zouden gebruiken. Ik kan er niet aan weerstaan u een aantal voorbeelden voor te leggen: ambtenaar, laarzen, kantoor, bioscoop, trots, vonk, ham, knoflook, ellende, misère, spijker, gastouder, stropdas, wedstrijd, vlug, lade, speculaas, opnieuw, weer, schroef, huilen, dierentuin, kwark. Dit laatste bestaat zelfs in het West-Vlaams. Maar misschien zijn de mensen uit Roeselare of Izegem geen Vlamingen naar de normen van DS. Afgezien daarvan heb ik toch de indruk dat dit woorden zijn die de meeste onder ons regelmatig in de mond nemen.

Omdat ze bij DS blijkbaar nog op zoek zijn naar typische ‘Vlaamse’ uitdrukkingen, die in het noorden onbekend zijn, zal ik er een gebruiken om mijn menig over dit stuk uit te drukken: DIKKE ZEVER.

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

9 reacties op “Taal en… ‘dikke zever’”

 1. Remi Schillewaert

  Francofonen hebben blijkbaar ook hun dialect. Toch denk ik dat ze gemakkelijker overschakelen naar de standaardtaal dan Vlamingen. Doch niet getreurd: Het Nederlands in Vlaanderen is er de laatste zestig jaar stukken op vooruit gegaan. Trouwens, het Nederlands in het noorden is ver van volmaakt. Vooral de uitspraak, die helemaal niet overeenkomt met het standaardwerk van prof. Blanckaert. (weejte, geloowve…dat is zelfs je reinste Brugs!). Een Nederlandse professor zei in 1962(!): ” Als wij (Nederlanders) doorgaan met onze taal zo slordig te spreken en zij (Vlamingen) doorgaan met de taal te verzorgen, zullen wij binnen twintig jaar naar hén moeten luisteren, in plaats van zij naar ons”. Dus, mensen, verder timmeren aan de weg. Trouwens, de meeste verschillen betreffen de uitspraak. Met zegswijzen en uitdrukkingen moet men soepel omgaan. Vroeger zette Van Dale bij sommige ‘Vlaamse’ woorden : (Z.N.). Dat was zeer goed, op voorwaarde dat men hetzelfde zou gedaan hebben met typisch Noord-Nederlandse woorden: (N.N.)

 2. Ik ga ook volledig niet akkoord met dit artikel. Wij zijn Vlamingen en spreken Vlaams, punt. Als nationalist zou ik denken dat je net de eigenheid van je volk wilt benadrukken, in plaats van te zeggen dat het hetzelfde is als het Nederlands uit het noorden. Wanneer je gaat zeggen dat wij Nederlands spreken, geef je voor een deel aan dat het Vlaams dat hier gesproken wordt een Nederlands dialect is. Als je zegt dat wij Vlaams spreken, betreft het een eigen taal die los staat van het Nederlands, wat in mijn ogen meer aanzien heeft. Er moet wel een kleine nuance aangebracht worden, namelijk dat de schrijftaal wel nagenoeg hetzelfde is.

  1. Alhoewel ikzelf een hartstochtelijk beoefenaar ben van het ‘Aantwaareps’ vind ik wel dat een groot volk een standaardtaal nodig heeft. En omdat Vlaanderen en Nederland bij elkaar horen, is die taal het Nederlands.

 3. Raar…het laatste deel van mijn reactie is er precies “afgevallen” : “Graag een degelijke dossierkennis op rechtsactueel aub”. Ik lees nochtans de regels van de knipschaar :

  “.. dan verschijnt er KNIP. Dus nu exclusief: welke regels hanteert de redactie daarbij?

  Eerst en vooral is er de wet. Wat onwettig is, gaat eruit. : is dus al niet van toepassing

  We willen het ook een beetje boeiend houden, dus liefst niet bij elk artikel dezelfde mening posten: Oervervelend. Ook reageren op alles is een beetje eentonig. : ook niet het geval.

  Groepjes die al 10 keer geroepen hebben dat ze uit de Vlaamse beweging stappen vinden hier dus geen roeptoeter. Idem voor mensen die vragen onze site op te doeken. Aanvallen op personen in de reactiemodule gaan we vaak knippen, omdat dat nergens toe leidt; het uitwisselen van argumenten vinden wij véél beter. : ook al niet het geval.

  NVDR: Stijn, die laatste zin kwam eerder over als een aanval op de persoon Francis Van den Eynde. Als nationalisten ondereen hebben we interessantere zaken te doen dan elkaar te beledigen. Als dat niet zo bedoeld was van uwentwege, alvast onze gemeende excuses! Desalniettemin heeft Francis ons verzekerd dat hij u persoonlijk van antwoord zal dienen, gezien zijn vele bezoeken aan Schotland en het gering aantal Walen dat fier is ‘Waals’ te spreken. De essentie van het artikel gaat daar niet over, dus besloten we om uw laatste zin te knippen.

  1. Beste…emm..ja wie? Redactie dan maar. Wanneer er in een artikel imo grote fouten staan, dan lijkt het me toch nuttig om daarop te wijzen. Meer nog: die fouten zorgen er voor dat net de totale uitgangspositie van het hele artikel verkeerd zit. Namelijk: ja, Schots is minstens zo verschillend van Engels, als Vlaams van Nederlands. De Schotten zijn terecht fier op hun taal; waarom mogen wij Vlamingen dan niet fier zijn op onze regionale taal? Ik wil daarbij dan zelfs nog niet eens het taalgebruik van de auteur (FVDE) hanteren (“dikke zever”). Dat is dan toch geen aanval op de auteur? Geloof me vrij; indien ik FVDE zou willen “aanvallen” (schriftelijk he ;) ) zijn er 101 andere redenen om dat te doen; en niet een paar fouten in een artikel.

  2. “Desalniettemin heeft Francis ons verzekerd dat hij u persoonlijk van antwoord zal dienen”.
   Een volle week later: Zal mijn geduld alsnog worden beloond…?

   1. Francis Van den Eynde

    Het was wel mijn bedoeling hem bij gelegenheid en onde vier ogen een mondeling antwoord te bezorgen maar vermits Stijn blijkbaar dorst naar mijn ‘bevrijdende boodschap’ zal ik hem die vandaag of morgen per mail bezorgen. Je krijgt ze dan in BCC. Francis

    1. zoals je weet is ‘dorst’ heel ernstig en mag het laven nooit uitgesteld worden.

 4. 1. “In de V.S, (…) of Schotland gebruiken de mensen in hun dagelijkse omgangstaal woorden of uitdrukkingen die de modale Engelsman kent noch begrijpt. Niemand heeft echter ooit beweerd dat het geen Engels was”
  Ah bon? Ik weet niet of de auteur al eens heeft gesproken met een Schot; maar ze beweren ZELF dat ze geen Engels spreken. Spreek hen aan over hun taal, en je krijgt als antwoord gegarandeerd “Ah dinnae speak Sassenach, bit Scots!”

  2. “à propos, hebben wij ooit beweerd dat zij ‘Waals’ spreken?” Om te beginnen is Waals inderdaad erg verschillend van het Frans; en er zijn inderdaad gelukkig nog Walen die fier zijn op het feit dat ze Waals spreken, ipv Frans. Kijk maar eens op http://users.skynet.be/lorint/wallang/wal-fra.html.

Trending

%d bloggers liken dit: