Naar aanleiding van koningsdag voert de NSV! actie voor een Vlaamse republiek. Reeds decennia beweren verscheidene Waalse en Vlaamse politici, als echte republikeinen, voor een protocollaire functie voor de koning te zijn. Als er wordt gevraagd wanneer men met een voorstel op de proppen komt, is het echter nooit het juiste moment. NSV! voert daarom actie, om de politici nogmaals aan hun uitspraken te herinneren.

In deze tijden van crisis is de regering naarstig op zoek naar manieren om begroting in evenwicht te houden, en wij willen dan graag constructief zijn. Schaf de monarchie af, of als men dan toch zo vasthoudt aan de koning der (Franstalige) Belgen, geef dan enkel de koning en de troonopvolger dotaties, en laat de rest werken voor zijn inkomen. Niet vanaf de dag de kroonprins de troon bestijgt, maar vanaf vandaag, zodat de andere leden van de koninklijke familie reeds aan de gedachte kunnen wennen. Vandaag de dag is de koninklijke familie niets meer of niets minder dan een verzameling van de best betaalde steuntrekkers. Om dan nog maar te zwijgen van de politieagenten en bewaking die dag en nacht klaar staan, het onderhoud van de paleizen en de domeinen, en de diverse handelsmissies waarop de prins en zijn echtgenote steeds meemoeten.

NSV! ziet overigens de noodzaak van de aanwezigheid van de kroonprins op de verschillende handelsmissies niet in. “De kroonprins opent deuren”, is het excuus waarmee steeds geschermd wordt. NSV!-ers openen deuren met de deurklink. U weet wel, die dingen die u omlaag moet duwen, waarna u de deur kan opentrekken of –duwen, en die minder wereldvreemd zijn dan menig lid van de koninklijke familie. Wij vragen ons dan ook af wat die vele landen doen die geen koningshuis hebben als ze op handelsmissie gaan. Voor een gesloten deur blijven staan?

Vandaag is dan voor ons ook een ideale dag om ons ongenoegen te laten blijken over de geld verspillende, ondemocratische monarchie die België is, en om te laten zien dat wij blijven strijden voor een democratische Vlaamse republiek! België barst!

N. Van Roy
Nationaal voorzitter NSV!

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

4 reacties op “NSV! eist Vlaamse Republiek”

 1. Mijnheer De Winter,

  Hartelijk dank voor de snelle reactie. Enkele bedenkingen van mijnentwege:
  – U schijnt dus inderdaad vooral een probleem te hebben met het Belgisch koningshuis. Dat
  versterkt een beetje mijn vermoeden dat de Vlaamse beweging niet per definitie vastgeketend
  hoeft te zijn aan de republiek. Ik zou zeggen dat het koningshuis ook nog steeds
  bij Vlamingen populair is (misschien bij gebrek aan een echt Nederlands, of Vlaams
  vorstenhuis).Uw bewering houdt niettemin steek. Reeds in 1931 schreef Albert I aan zijn
  zuster: “Er liggen drie vijanden rond mijn troon, … conservatieven die tegen de staat zijn,
  Vlaamse activisten die tegen de monarchie zijn en tegen de Belgische Natie, en demagogen die
  aanhangers zijn van een zeker katholicisme dat lijkt op de Franse populaire democratieën. .. Om
  mij staande te houden, kan ik alleen rekenen op de steun van het socialisme, want dat is
  nationaal, voorstander van de Belgische eenheid, en voorstander van centralisme – drie
  elementen die het tot een bondgenoot van de dynastie maken”
  – De voorbeeldfucntie van onze Belgische koning is inderdaad twijfelachtig gezien zijn woelige
  familiale verleden en buitenechtelijke dochter. Dat gold dan weer niet voor zijn broer.
  – Het is inderdaad een feit dat de dynastieën veel van hun glans verloren hebben. Net zoals
  anderen hebben sommigen onder hen meer aandacht besteed aan populariteit en een jet – set
  imago als aan respect. Ik geloof ook dat zij eenvoudig meegesleurd worden in het algemene
  waardenverval. Niets is nog heilig: de familie niet, de kerk niet, de school niet, gezag niet en de koning niet. Uiteraard hebben sommigen door misplaatst en immoreel gedrag daar in zekere mate zelf toe bijgedragen. Niettemin blijven zij meer dan wie ook geschikt om een integrerende en symbolische functie te vervullen.
  – Voor mij is de monarchie primordiaal en niet de persoon van de koning. Een onbekwame koning moet kunnen afgezet worden. Ik ga zelfs verder. Na de dood van de vorst moet een kroonraad bij geheime stemming de opvolger kiezen uit de leden van de dynastie. Deze moet in elk geval aan bepaalde voorwaarden voldoen op gebied van talenkennis en moraliteit.

  Nogmaals mijn beste dank.

  1. Graag gedaan! Wel wil ik nog even benadrukken dat dit mijn hoogst persoonlijke mening is.

 2. De actie van de NSV vandaag bij het Te Deum gaf onnodig aanstoot en wekt geen sympathie op voor de Vlaamse zaak. Men wint niets met herrie te schoppen op plechtigheden. Ik zou ook niet willen dat men komt keet schoppen op de Ijzerwake. Over alle argumenten die hier in de tekst aangehaald worden, kan men uren discussiëren en dit is niet mijn bedoeling. Ik ga met sommige zaken, zoals de dotatieproblematiek, akkoord, maar ik ga niet akkoord met de idee over een koning van de Franstalige Belgen, want dat kun je niet hard maken. Er bestaat in Vlaanderen nog altijd een meerderheid voor de monarchie. Het is juist om de optie “republiek” onder de aandacht te brengen, maar dat kan op een meer stijlvolle manier dan vandaag gebeurd is en de tekst hierboven is duidelijk geschreven voor een eigen publiek dat niet meer hoeft overtuigd te worden. Dit is jammer. Overigens stel ik mij de vraag waarom het Vlaamse nationalisme blijkbaar per definitie moet gepaard gaan met een republiek. Ik deel die mening niet om de volgende redenen:
  1) Los van de dynastie, of de staat geloof ik in de waarde van een monarchie. Een gezonde staat is voor mij gebaseerd op families en niet op partijen en ik sta honderd procent achter de idee van een familie aan het hoofd van een staat. De symbolische waarde hiervan compenseert voor mij ruimschoots het democratische deficiet van die instelling.Ik ga nu geen discussie aangaan over de bevoegdheden van een monarchie. Ik vraag mij alleen af waarom Vlaanderen per definitie moet een republiek zijn.
  2) Voor die Vlaamse nationalisten die een vereniging met Nederland wensen, is de republiek een effectieve rem op hun ideaal. Nederland zal nooit zijn Oranjes opgeven en wij strooien ons zelf zand in de ogen als wij geloven dat een republiek Vlaanderen op één of andere manier tot een daadwerkelijke fusie kan overgaan met Nederland. Wij kunnen misschien een sort personele unie vormen met een minister – president als hoofd van de Vlaamse executieve, of de status van een rijksdeel krijgen, maar de republiek zal nooit aanvaard worden.

  Ik kan misschien beter de vraag ander stellen:
  Zijn de verschillende Vlaams – Nationalistische verenigingen republikeins uit principe, of is dit beperkt tot het Belgische koningshuis?
  Is in een onafhankelijk Vlaanderen plaats voor een monarchie?
  Zijn de overtuigde principiële Vlaamse republikeinen bereid om niettemin de Nederlandse dynastie te aanvaarden indien dit de politieke unie Vlaanderen – Nederland zou bevorderen?
  Tot op heden heb ik nog nooit deze vragen publiekelijk gesteld. Voor mij zijn ze van belang. Ik ben een conservatieve katholieke monarchist met heel veel sympathie voor het AVVK ideaal en rechtse Vlaamse bewegingen zoals het KVHV, NSV, Voorpost, maar ook (nu minder dan vroeger) het Vlaams Belang leunen in meer of mindere mate bij dit ideaal aan, maar de republiek is voor mij een rode lijn. Ik zou heel dankbaar zijn voor een vranke uitwisseling van gedachten hierover.
  Vriendelijke groeten.

  1. Dag mijnheer Decoster,

   Mij persoonlijk maakt het niet uit of er een koningshuis aan het hoofd staat van het gebied waar ik woon, zolang dit koningshuis en haar entourage de belangen behartigen van ALLE onderdanen. Dat kan van het Belgische koningshuis niet gezegd worden: het heult samen met de Waalse socialisen om België, ten koste van de Vlamingen, bijeen te kunnen houden. Een koning moet ook een voorbeeldfunctie vervullen: ik weet niet of Albert II daarvoor in aanmerking komt, gezien hij genoemd wordt in allerlei schandalen, waaronder bepaalde seksfeestjes. Voor een republiek loop ik niet speciaal warm: het voordeel van koningshuizen is dat ze aan een natie een zekere grootsheid kunnen verlenen. Ik zou er niet mee inztten dat het huis van Oranje over de Nederlanden zou regeren. Het koningsschap bezit trouwens een zeer lange traditie binnen de Europese (en zelfs Indo-Europese) cultuur. Ook de Germanen hadden hun koningen, maar die konden worden afgezet wanneer ze niet voldeden.

   Maar ondanks dat ze een natie grootsheid kunnen leveren: over het algemeen vind ik toch dat de Europese koningshuizen (ook dat van Oranje) veel van hun glans hebben moeten inleveren. Ze komen meer in de ‘boekskes’ met hun uitspattingen dan met daden van groot staatsmansschap. Op dat vlak delen ze mee in de algemene achteruitgang van onze Europese beschaving.

Trending

%d