Steun zélf de Vierde Wereld met de Z11-Z11-Z11-actie van Voorpost!

Afgelopen weekeinde werd er door – en vooral voor – 11.11.11 5,8 miljoen euro ingezameld. Dit jaar zou het geld naar eigen zeggen besteed worden aan de gebieden die door de klimaatsverandering getroffen worden door uitdroging. 55.294,86 euro gaat alvast naar de directeur van 11.11.11 om zijn dagelijkse boterhammekes met choco mee te betalen. Al deze hulp aan de Derde Wereld is heel schoon en met wat geluk bereiken de centje ook effectief de projecten die ze moeten ondersteunen, maar alle miserie ten spijt bestaat er ook nog zoiets als een Vierde Wereld. De mensen die in armoede leven in eigen land. En daar steekt Voorpost graag – en naar jaarlijkse traditie – zijn handen voor uit de mouwen.

“Met de buik vol filosofeert men gemakkelijk over de armoede.” schreef Vlaams dichter Georges van Acker ooit. En daar wil Voorpost verandering in brengen. Gedaan met praten, tijd voor actie! Sinds 30 jaar, ieder jaar opnieuw, organiseert deze Vlaamsnationalistische en Heel-Nederlandse vereniging namelijk een Z11-Z11-Z11-actie. Met deze actie zorgt Voorpost ervoor dat enkele honderden Vlamingen die in financiële nood verkeren, met de eindejaarsfeesten een kerstpakket ter waarde van om en bij de 60 euro zullen ontvangen.

Onder de naam van ‘Huizen van Vlaamse Solidariteit’ wordt deze actie jaarlijks georganiseerd en maakte reeds vele honderden Vlaamse gezinnen gelukkig. Althans toch voor eventjes, want eens de ‘feest’-periode voorbij is worden deze (vaak échte kansarme) gezinnen opnieuw overvallen door de harde realiteit die hen te wachten staat. In 2011 werden immers 23,5% van de Vlaamse sociale woningen toegewezen aan vreemdelingen. Dat blijkt uit een antwoord van minister van Wonen Freya Van den Bossche op een vraag van Filip Dewinter. (klik hier voor gedetailleerde cijfers)

Daarbovenop wordt de wachtlijst voor de Vlaamse sociale huisvesting bevolkt door niet minder dan 91.926 vreemdelingen. Dat is gelijk aan 26,8%! Vertaald naar de ‘afspiegeling van de maatschappij’ komt dit erop neer dat zij in de toewijzingen van sociale woningen en de wachtlijsten drie tot vier keer oververtegenwoordigd zijn. Armoedebestrijding in Vlaanderen is op deze manier dweilen met de kraan open, waardoor  zeer veel Vlaamse gezinnen letterlijk in de kou blijven staan. De Z11-Z11-Z11-actie van Voorpost is uiteraard een lovenswaardig prachtinitiatief, maar is helaas slechts een pleister op een open en lelijk etterende wonde. (helpen kan door hier te klikken)

Hieronder een opsomming van meer initiatieven van ‘Huizen van Vlaamse Solidariteit’:

 • Dit jaar worden 220 kerstpakketten uitgedeeld.
 • De noodhulp van Voorpost gaat in de eerste plaats nog altijd naar slachtoffers van de repressie. Verder naar families en personen actief of actief geweest in de Vlaamse beweging en tenslotte naar Vlamingen in materiële nood in de volksbuurten van onze steden.
 • Met de ontvangsten ondersteunen wij eveneens Vlaamse verenigingen die getroffen worden door onheil (brand- en waterschade, politiek vandalisme).
 • Eveneens ondersteunen we families of personen actief in de Vlaamse beweging die in financiële moeilijkheden komen wegens bv. operaties of een ander probleem dat zware financiële gevolgen heeft voor het betrokken noodlijdende gezin.
 • Verder dient dit fonds voor het betalen van boetes, gerechts- en advokaatkosten van militanten die veroordeeld worden omwille van verantwoorde politieke acties.
 • De activiteiten van onze ‘Huizen van Vlaamse solidariteit’ werden uitgebreid met SOS- hulpploegen. Concreet wil dit zeggen dat, wanneer nationalisten te kampen hebben met bv. overstromingen, brand, … Voorpost een hulploeg zendt met het nodige materiaal om dadelijk de eerste nood te helpen lenigen.
 • Tenslotte zorgen wij voor gratis bijlessen voor kinderen van Vlaamse families die dit zelf niet kunnen bekostigen.

5 comments

 1. Halt aan (het onrecht van) de armoede in Vlaanderen, ook met “Solidariteit Vlaanderen “.
  En omdat een mens (-in-armoede) niet van brood alleen leeft kunnen wij iedereen die een inkomen heeft onder de Europese armoedegrens betaalbare daguitstappen aanbieden.

 2. Een lovenswaardig initatief en een dikke duim voor de vele vrijwilligers die extra tijd hieraan besteden. Steunen kan op verschillende manieren.

 3. Er is veel armoede in België ze roepen altijd we zullen er wat aan doen maar sommige mensen halen de einde van de maand niet ik help bij een hulp organisatie ik ik weet wat er gebeurt ,,11 11 11 tegen dat al het geld daar naar toe gaat is er al een deel weg ,ze moeten de overheid van deze landen verplichten hun eigen volk te helpen ,maar die leven in rijkdom en weelde ,de boeren worden van hun land verdreven ,zie het dagelijks nieuws ,

  1. Een waarheid als een koe, die veel te weinig wordt benadrukt. Daarbij komt nog, dat de afgestudeerden in ontwikkelingslanden, vaak met hulp van het westen, hun land verlaten om, opnieuw in dat westen, een betere toekomst op te bouwen, i.p.v. hun eigen volk te dienen.

Comments are closed.