Sp.a-Gestapo zal de Aalsterse sossen nauwlettend gadeslaan!

Die Gestapo ist wieder da! Wie zei er daar dat het fascisme ging wederkeren in de gedaante van het anti-fascisme? De sp.a voegt de daad bij het woord. Aus dem Führerhauptquartier gibt das Oberkommando der sp.a bekannt: Bruno Tobback zal nauwlettend en met Fingerspitzengefühl de Aalsterse sp.a-afdeling in de gaten houden. Dat werd deze ochtend beslist door onder andere sp.a-Offizier Renaat Landuyt: “Er zijn immers grenzen aan de verdraagzaamheid ten opzichte van onverdraagzaamheid.” Nou moe!

Zo vergaat het namelijk een sp.a-afdeling die het waagt om – tegen de partijdruk in – een man schepen te laten worden die in een niet zo ver verleden nog bij de meest foute partij van het Belgenland mandataris was. Dat deze man dan ook nog eens een schepenambt bekleedt waarin onder andere ‘Vlaamse zaken’ tot de bevoegdheden behoort, is er voor het sp.a-Oberkommando werkelijk teveel aan. “Als blijkt dat de inhoud van het bestuursakkoord of het gevoerde beleid indruist tegen de waarden en principes van de partij, zal de top optreden,” zo lieten ze verstaan, zodat ze achteraf niet kunnen zeggen: “Wir haben es nicht gewußt”!

2 comments

Comments are closed.