Philip Claeys (VB) stelt verslag op in Europees Parlement tegen massa-immigratie

In de Belgische parlementen worden VB’ers steevast geweigerd als verslaggever voor teksten, maar na lang aandringen is het in het Europees parlement wel gelukt:  Vlaams Belang-europarlementslid Philip Claeys werd door de commissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken (LIBE) aangeduid als verslaggever voor een advies voor de commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken.  Die commissie werkt aan een verslag over ‘de integratie van migranten, gevolgen voor de arbeidsmarkt en externe dimensie van de coördinatie van de sociale zekerheid.’  Claeys wil van de gelegenheid gebruik maken om een radicale koerswijziging voor te stellen in het waanzinnig lakse immigratiebeleid van de EU.

In de tekst die Claeys indiende wordt het principe van de ‘maximale absorptiecapaciteit’ van de lidstaten opgenomen:  men kan niet eeuwig nieuwe immigranten toevoegen.  In meerdere Europese landen, zoals uiteraard ook België, is deze capaciteit al lang overschreden. ‘Het is absurd nieuwe vreemdelingen binnen te laten voor wie geen enkel vooruitzicht op werk bestaat’, aldus Claeys.

Het ontwerpverslag wijst ook op de hoge kosten van de massale immigratie voor de sociale zekerheid van meerdere lidstaten, en op het probleem van de ‘brain drain’ van immigranten met een opleiding: ‘ Deze mensen kunnen beter in hun eigen land een bijdrage leveren aan de opbouw van de economie’, aldus Claeys.  Tenslotte wijst het advies elk gedoogbeleid ten opzichte van illegalen resoluut af.

Eerder deze week stelde Philip Claeys zijn ontwerpverslag voor in de LIBE-commissie. Socialisten en groenen kondigden meteen een serie amendementen aan, in een poging de tekst een volledig andere richting uit te sturen om nog meer nieuwe rood-groene kiezers te kunnen verwelkomen.  Claeys roept de centrum-rechtse fracties op om de tekst te steunen zodat de essentie zeker behouden blijft.

3 comments

  1. Als het zo verder gaat is de sociale zekerheid kas leeg en dan zullen al de roepers voor de integratie dan staan roepen we hebben sociale zekerheid meer ,wat zullen ze dan doen ,al die asielzoekers zullen ook pensioen trekken en er nooit voor betaald hebben ,ik heb 45 jaar gewerkt en niet zo veel of al die hier de hele dagen rond lopen en van alles genieten ,ik moest gaan weken als ik 14 jaar oud was niet werken was er niets geen leefloon niets ,

  2. Hoogste tijd dat het Eigen Europees Volk zo hun territorium tegen invallers verdedigen !

Comments are closed.