De Morgen ontgoochelt nooit

Ik had het hier al over het hilarisch verslag van De Morgen over de inmiddels beruchte Aalsterse sp.a- ledenvergadering van maandagavond. Die moest beslissen over het al dan niet deelnemen van de socialisten aan een bestuurscoalitie waarin de voormalige VB-man Karim Van  Overmeire voor de N-VA als schepen zou zetelen. We konden immers dinsdagmorgen in die krant vernemen  dat de stemming op de bijeenkomst ronduit vijandig was  en… tegelijkertijd op de radio horen dat twee derden van de aanwezigen ‘voor’ hadden gestemd. Termont en Tobback die zich openlijk ‘tegen’ hadden uitgesproken waren dus in eigen partij op hun gezicht gegaan. Maar ook De Morgen zélf deelde in de brokken.

De Osservatore Romano van weldenkend links had immers fel tegen Van Overmeire campagne gevoerd. Ik was dus zeer nieuwsgierig naar wat die krant woensdag over een en ander te vertellen zou hebben. Ik beken graag dat ik niet ontgoocheld werd. Nadat er zo fel van leer getrokken werd,  was het natuurlijk niet mogelijk de feiten zelf te verzwijgen, maar De Morgen bleef toch zichzelf. Aan het einde van het stuk staat immers te lezen dat het partijbureau van de sp.a volgende week de gevolgde stemprocedure onder de loep zal nemen “want er wordt gefluisterd dat stadsambtenaren zonder partijkaart aan de stemming voor meerderheidsdeelname hadden deelgenomen.”

Slechte verliezers en… ‘aan je eigen ken je een ander’.