NSV!-Antwerpen wijst BDW op aantal bekommernissen m.b.t. het tot stand komen van een aantrekkelijke en veilige universiteitsstad

De Antwerpse afdeling van de Nationalistische StudentenVereniging (NSV) neemt akte van de voorstellen van Bart De Wever aangaande de studenten in Antwerpen in zijn ‘formateursnota’. Niet tegenstaande de voorstellen in de nota vanzelfsprekend nog erg vaag zijn, zouden we toch graag enkele bedenkingen willen formuleren. Praeses Stijn Van Rompaeij: “Betaalbare huisvesting voor studenten, meer voorzieningen voor het clubleven en graag duidelijkheid wat studentenstewards betreft.”

De bekommernissen omtrent de ‘kwalitatieve huurkamers voor studenten’, de ‘koten’ met andere woorden, delen we zeker en vast. Dat de kandidaat burgemeester hier iets aan wil veranderen en verbeteren juichen we dan ook toe. De NSV pleit al langer om de verkrotting en leegstand in de studentenbuurten aan te pakken. Met drang willen we er toch op de wijzen dat de huurprijzen aangepast moeten zijn aan de noden van de student. Betaalbaarheid is prioritair voor de studenten en dit is ons inziens minstens even belangrijk als de kwaliteit van de koten die we aangeboden krijgen.

Daarnaast merken we dat er steeds minder zalen beschikbaar zijn om kleinere activiteiten te organiseren. Bij het zoeken naar een geschikte zaal voor een cantus of een studentenfuif blijven de ‘kleinere’ studentenclubs vaak in de kou staan. Anderzijds hebben kleinere clubs niet het geld om een discotheek af te huren om er een groot feest te organiseren, dit in tegenstelling tot de ‘grote’ clubs.

We gunnen de grote clubs hun succes, maar elke club in Antwerpen, hoe groot ook, moet de kans krijgen om op een aangename en financieel leefbare manier te overleven. De NSV pleit met andere woorden voor meerdere aangepaste locaties om kleinere, studentikoze activiteiten te organiseren. Dit uiteraard tegen sociale prijzen die moeten voorkomen dat studentenclubs na verloop van tijd de bodem van hun geldkas kunnen zien.

Een derde punt dat NSV!-Antwerpen graag onder de aandacht wil brengen is het inzetten van studentenstewards. Naar onze bescheiden mening worden de taken van deze – ongetwijfeld nuttige jongens en meisjes – te vaag omschreven, waardoor velen niet weten wat nu wel gaat kunnen en wat niet. Dit kan leiden tot onnodige conflicten die – mits een simpele afgelijnde taakomschrijving – vermeden gaan kunnen worden. Voorkomen lijkt ons beter dan genezen.

Zoals u merkt staat NSV!-Antwerpen niet negatief tegenover de voorstellen van Bart De Wever. Onze puntjes van kritiek moeten dan ook worden aanzien als opbouwende voorstellen en aanvullingen op de ideeën die werden neergeschreven in de formateursnota.

De NSV is een sociale, nationalistische en Vlaamse studentenclub en leeft mee met de noden en verzuchtingen van een groot deel van de Antwerpse studenten. Wij gaan er dan ook vanuit dat De Wever rekening zal houden met deze verzuchtingen, om zo van Antwerpen de “aantrekkelijke en veilige universiteitsstad” te maken die De Wever bepleit en waar iedereen ongetwijfeld beter van wordt.

Met Vlaamse en Antwerpse groeten,

Stijn Van Rompaeij
Praeses NSV!-Antwerpen
2011-2013

3 comments

  1. Praeses Stijn behoort toch tot de Vlaamse bovenlaag, me dunkt. Volledig akkoord met de inhoud.

    (nvdr: taalfout is aangepast Remi)

  2. Simpele geesten die enkel kunnen schelden ,misschien ben je zelf graag een marginaal !

Comments are closed.