Filip Dewinter over nota De Wever: “Rechtse kiezer charmeren met symboolacties moet progressief multicultureel beleid camoufleren.”

Eerder schreven we over de ‘Nota De Wever’ die inzake drugs een sterke beleidsaanzet gaf. Ook schreven we dat De Wever het VB-programma van Antwerpen gekopieerd had, wat op zich geen probleem is natuurlijk, al zou de eerlijkheid dan gebieden om samen met het VB in zee te gaan, om dat beleid verder vorm te geven. Vlaams Belang vindt echter over het algemeen de formateursnota De Wever onvoldoende: geen echte nultolerantie, geen uitbreiding politiekorps, geen immigratiestop, geen moskeestop, multicultureel discours blijft, geen actieve opsporing van illegalen, geen vrijheid van onderwijs, meer bevoegdheden voor districten niet voor morgen,…

Alhoewel de formateursnota van Bart De Wever een aantal punten bevat die de gewezen Vlaams Belang-kiezers die N-VA hebben gestemd moeten charmeren (vestiging van een nieuwe gevangenis naast het Vlinderpaleis; het projectmatig aanpakken van de onveiligheid in de premetrostations; het in kaart brengen van veiligheidsincidenten door middel van een Geografisch Informatiesysteem; de eventuele stopzetting van de ondersteuning van het onverdoofde ritueel slachten), meent het Vlaams Belang dat de globale formateursnota een onvoldoende verdient. Veel verder dan een aantal symboolacties komt De Wever in zijn formateursnota niet.

Filip Dewinter: “De Wever wil rechtse kiezers charmeren met symboolacties, maar dit moet een progressief multicultureel beleid camoufleren. In Antwerpen wil de N-VA luidens de nota ‘een doorgedreven diversiteitsbeleid voeren’, ‘aandacht voor antidiscriminatie- en racismebestrijding’, ‘rekening houden met de diversiteit binnen de doelgroepen’, ‘dialoog met de moslims’, ‘een kleurrijke politie die aandacht besteedt aan diversiteit binnen en buiten haar organisatie’,… Het politiekcorrecte, multiculturele discours lijkt overgeschreven uit het vorige bestuursakkoord. Van een koerswijziging is geen sprake.”

Belangrijke fundamentele hervormingen van het beleid merkt het Vlaams Belang overigens nauwelijks.  Het Vlaams Belang heeft integendeel tal van punten van kritiek op de inhoud van de nota. De belangrijkste zijn:

 • Er is geen sprake van een uitbreiding van het Antwerpse politiekorps. De Wever spreekt enkel over de “optimalisering van de operationele capaciteit”.
 • Bart De Wever gebruikt het woord nultolerantie in het kader van de strijd tegen bepaalde geweldsfenomenen als alibi om het huidige lakse veiligheidsbeleid verder te zetten. Van échte nultolerantie in het voorgestelde politionele beleid is geen sprake.
 • De nota bevat geen immigratie- of inschrijvingsstop. De nota vermeldt integendeel dat “migratie als potentiële opportuniteit wordt aanzien”;
 • Terwijl de N-VA in zijn verkiezingsprogramma nog een punt maakte van  een “actieve opsporing van illegalen”, is hiervan in de formateursnota geen sprake meer. In de nota blijft hiervan enkel de vage tekst over: “Het stadsbestuur wil  een actiever beleid rond illegale vreemdelingen voeren.” Het terugkrabbelen van de N-VA terzake wekt weinig vertrouwen voor de toekomst.
 • De formateur blijft vasthouden aan het multiculturele discours en kondigt aan dat de stad een “doorgedreven diversiteitsbeleid zal voeren”.
 • Van een moskeestop is geen sprake in de nota. Van de uitbreiding van het hoofddoekverbod tot alle stedelijke ambtenaren evenmin.
 • In de campagne toonde de N-VA zich ook fors voorstander van een heropwaardering van de districten die meer bevoegdheden en middelen zouden krijgen. Hiervan blijft in de formatienota maar weinig concreets over. De nota spreekt over bepaalde bevoegdheden “waarvoor een district principieel in aanmerking kan komen.” De nota houdt het bij “een stadsbrede oefening die nodig is om te onderzoeken welke bevoegdheden op termijn naar de districten gaan”. Een eventuele binnenstedelijke decentralisatie wordt blijkbaar verwezen naar de Griekse kalender.
 • De nota bepleit geen afschaffing van de politisering van de raden van bestuur van de intercommunales.
 • Inzake onderwijs schrijft De Wever in de nota weliswaar dat “een vrije keuze voor de ouders” het uitgangspunt blijft, maar wanneer we verder lezen blijkt dat ook in de visie van De Wever van een echte vrije schoolkeuze geen sprake zal zijn. De formateur houdt integendeel vast aan het socialistische systeem van de “buurtschool” die de “sociale mix” moet doordrukken en gebruikt zelfs de term “contingentering” om de schoolpopulatie van de verschillende scholen samen te stellen.

Om toenadering te zoeken tot SP.a en de linkerzijde van de CD&V probeert de N-VA water en vuur te verzoenen. De spreidstand van de N-VA begint steeds meer pijn te doen. De formateursnota is onvoldoende duidelijk en krachtig. Tijdens de onderhandelingen met de potentiële coalitiepartners zal opnieuw veel water in de wijn moeten gedaan worden met als gevolg dat opnieuw een halfslachtig beleid gevoerd zal worden.

Daar kunnen we Filip Dewinter en zijn Antwerpse ploeg enkel maar gelijk in geven!

10 comments

 1. Het is niet omdat De Wever stelt dat migratie als potentiële opportuniteit wordt aanzien, dat hij alles en iedereen wil binnenhalen hier in Vlaanderen… Om eens een voorbeeld te geven: Een Indiase ingenieur die hier komt werken voor microsoft, en dus ook emigreert naar hier. Is dit een negatieve vorm van migratie?

 2. De NVA zal moeten plooien naar de andere partijen ,zal van hun beloften niet veel overblijven =

  1. Zo is ook het VB moeten plooien voor de opinie van de Vlaamse kiezer.
   Uitgerangeerd wegens totaal nutteloos voor de Vlaamse zaak …
   Hopelijk kan de N-VA wel iets doen met de stemmen waar het VB niets mee (kon) doen.

 3. Bekijk even de lijst van de NVA kandidaten ,die zien zwart van het volk

  1. Is dat niet eerder Uw eigen tactiek te merken aan Uw vrij inhoudsloze reacties?

  1. En U bent overduidelijk een slechte lezer van nota’s EN een slechte lezer van het politieke spel. De Wever schrijft een nota die deels zijn rechts electoraat in de wolken moet houden en voor het overige zijn communiezieltje op een schoteltje geeft aan de systeempartijen. En kijk eens aan wat die systeempartijen ermee doen! Ze draaien de rollen gewoon om. Brandmerken De Wever’s nota en geven hem zo een koekje van eigen deeg. De Wever zal zijn coalitie wel krijgen, misschien zelfs door CVP los te weken. Maar de broek zal tot op de enkels moeten. En nog geen klein beetje! Wie weet welke prijs De Wever moet betalen voor zijn sjerp. En niet alleen in’t stad… niet alleen in’t stad Trikke. Neen. Koos De Wever maar eens echt veilig, koos De Wever maar eens Vlaams Belang.

   1. En het VB zou dat dan wel kunnen?
    Wat hebben jarenlang VB stemmen ons opgeleverd … 0, niks, nougabollen, …
    Veel geblaas en veel gezever, een hoop jodenneukerij, het vel verkopen voor de beer geschoten was en alles opofferen voor de ambities van een bepaalde persoon in Antwerpen, iedereen die iets kon betekenen voor de Vlaamse beweging werd opgezogen en “dood” gemaakt. De tijd van één miljoen stemmen is voorbij. Het is nu aan de N-VA, en liefst op een andere manier dan het VB het deed.

 4. De N-VA pampert de multicul om in ‘t gevlij te komen van de anti-Vlaamse partijen en aldus een eigen cordon te vermijden. Voorwaar ik zeg u: de francofilie zal er alles aan doen om de N-VA uit te schakelen. (francofilie= de francofonie + de Vlaamse francofielen)

Comments are closed.