‘Apache’ lekt VBJ-nota, VBJ reageert: ‘VB blijft nodig’

Naar aanleiding van het nieuwste artikel van Tom Cochez op ‘Apache’, genaamd ‘Vlaams Belang Jongeren openen keiharde aanval op Filip Dewinter’, en verdere berichtgeving hieromtrent in de klassieke media, heeft het VBJ-bestuur vandaag een bericht verstuurd om de puntjes op de ‘i’ te zetten. We citeren: ‘Om te beginnen bevestigen de Vlaams Belang Jongeren de authenticiteit van de nota waarover Cochez het in zijn artikel heeft. Maar daar houdt de juistheid van het verhaal meteen op. De nota werd vorige week inderdaad op de partijraad verdeeld en in alle openheid en sereniteit besproken. Een en ander kadert in de analyse en het interne debat dat daags na 14 oktober door het nationale partijbestuur van het Vlaams Belang werd aangekondigd.’

‘Deze nota, die het werk is van het ganse VBJ-bestuur, is niets meer of niets minder dan een bijdrage aan dit interne debat dat zonder taboes moet kunnen gevoerd worden. Een dergelijk debat hoeft echter geenszins te betekenen dat ‘messen in de rug worden geplant’.

Het is voor sommigen trouwens ook nooit goed. Enerzijds zijn zij er steeds als de kippen bij om onze partij een gebrek aan interne democratie aan te wrijven. Anderzijds zijn zij de eersten om, wanneer een dergelijk debat in alle openheid wordt gevoerd, berichten over interne afrekeningen de wereld in te sturen. Hoe men het ook draait of keert: na een dergelijke nederlaag géén analyse maken, zou pas fout zijn.

Het is trouwens opvallend dat de heer Cochez ‘vergeet’ te vermelden dat de Vlaams Belang Jongeren er in hun nota geen twijfel over laten bestaan dat het Vlaams Belang meer dan ooit nodig is. In de bedoelde nota staat letterlijk te lezen: “Onze droom en innige overtuiging is dat het onze taak is de toekomst voor te bereiden en het Vlaams Belang weer een essentiële rol te laten spelen.” Wie iets anders suggereert, is te kwader trouw of neemt zijn wensen voor werkelijkheid.’

Kandidaturen voor het VB-voorzitterschap worden ingewacht tot 9 november, daarna kiest de Vlaams Belang-partijraad op 1 december een kandidaat die op 15 of 16 december wordt voorgelegd aan een Congres.  De inzet is groot: meer van hetzelfde of een koerswijziging.

4 comments

  1. …en de VBJ gaan ‘t beter doen zonder Filip…dat betekent nu ècht ‘t einde van ‘t VB, niet ‘t electoraal verlies.

    1. Beste Sonia,

      Als het VB zo verder doet maakt het binnenkort nog heel weinig uit welke themaa’s ze met welk programma willen aanpakken, want dan luistert er niemand nog. Ik denk dat drie decennia dezelfde toplui dodelijk is voor elke beweging. Dat geldt overigens niet alleen voor het VB. Soms is veranderen naar een minder geschikte kandidaat al beter, gewoon omdat het mogelijkheden schept.

    2. Beste Sonja, met alle respect, ik denk niet dat U gelezen heeft wat het VBJ zegt. Het VBJ heeft nooit gezegd het ‘zonder’ FDW te doen. Voor het overige sluit ik me aan bij Bart Van Gucht.

Comments are closed.