Ford Genk: nood aan nieuw reconversieplan voor Limburg en structurele maatregelen om onze concurrentiekracht te verhogen

Dag op dag 50 jaar na de eerste steenlegging (24 oktober 1962) heeft de directie van Ford beslist dat de fabriek in Genk dicht gaat. Zeker in 2014, wellicht al in 2013. De sluiting is een sociaal en economisch drama. Niet alleen voor de 4.264 werknemers die bij Ford werken, maar ook voor de 5.000 werknemers van toeleveranciers (die straks mee in de klappen delen). Een ramp ook voor Genk, voor Limburg en voor Vlaanderen. Ford is, of beter: Ford wás de ruggengraat van de industriële tewerkstelling in Limburg.

In een eerste reactie stelt Chris Jannsens – Vlaams Volksvertegenwoordiger voor het Vlaams Belang, zelf Genkenaar en Limburger – dat Ford, na allerlei beloftes en zogezegde garanties opnieuw “woordbreuk” pleegt. En hij spreekt zijn solidariteit uit met de getroffen werknemers en families: “De werknemers van Ford verdienen een pluim. Zij hebben zich in allerlei onderhandelingen en overeenkomsten bereid getoond tot inspanningen en flexibiliteit om het bedrijf waarvoor ze werken optimaal te laten functioneren. De werknemers hebben het onderste uit de kan gehaald, maar krijgen vandaag het deksel op de neus. Er rest hen enkel nog woede, onmacht en teleurstelling.”

Chris Janssens stelt tot zijn spijt vast dat zowel de Vlaamse als de federale regering achter de feiten aanhollen en dringt aan op een nieuw reconversieplan voor Limburg en structurele maatregelen om onze concurrentiekracht te verstevigen. Het drama van Ford – en vele andere sluitingen, ontslagen en faillissementen – is óók het gevolg van de hoge loonkosten. Ford kampt inderdaad met een overcapaciteit, maar als er keuzes moeten gemaakt worden, kiest men niet voor Vlaanderen of Genk, maar voor Spanje of Duitsland. Men kiest niet voor lageloonlanden ver van hier, maar voor locaties op enkele uren rijden. Ook dat is het drama. “Daarom moeten we, meer dan ooit, werk maken van een lastenverlaging – zowel fiscaal als administratief – en van het verbeteren van het ondernemingsklimaat”, zegt Chris Janssens nog.

De Vlaamse en federale regering zullen met krachtdadige maatregelen en structurele oplossingen moeten komen. Daar hebben niet alleen de ontslagen werknemers van Ford maar álle Vlamingen recht op. De vele miljoenen belastinggeld die Ford ontvangen heeft op basis van niet nagekomen overeenkomsten moeten teruggevorderd worden. Aan de Europese Ford-directie zegt het Vlaams Belang luid en duidelijk: “We want our money back!”