De strijd is geleverd, de slagen geteld.  De NVA behaalde een overwinning, het Vlaams Belang een zware nederlaag.  Elke poging om die te minimaliseren lijdt tot niets:  Wie denkt dat 9 of 10% verworven is en niets bijstuurt zal in 2014 verbijsterd vaststellen dat het nog lager kan.  Dat doet niets af aan mijn respect voor de inzet van zovelen.

Ik heb niet de pretentie te weten hoe het verder moet.  Ik ben er wel van overtuigd dat om tot verbetering te komen een correcte analyse moet gemaakt worden van de sterke en zwakke punten van het VB.  Om tot meer inzicht te komen zou ik daarover zes vragen willen voorleggen aan de nieuwe partijvoorzitter die op komst is.

1.  Is het normaal dat een Vlaamsnationale partij een Vlaamsnationale kiescampagne verliest?

Het Vlaams Blok is opgericht als Vlaamsnationale strijdpartij uit onvrede met de te lakse koers van de toenmalige VU, de voorvader van de NVA.  De voorbije kiesstrijd werd door NVA in een Vlaamsnationaal licht gezet: de strijd tegen Di Rupo en de PS.  Is het niet vreemd dat uitgerekend in een kiesstrijd rond zo’n thema het VB niet kan scoren?  Wat zegt dat over de klemtonen die het VB legt in zijn politieke communicatie?  Ervaart de Vlaming het VB nog als een Vlaamsnationale onafhankelijkheidspartij en zo nee, wat doet men daaraan?

2.  Is de anti-islamkoers geslaagd?

Het VB heeft al snel in zijn bestaan het verzet tegen de ongecontroleerde massa-immigratie terecht tot één van zijn kernthema’s gemaakt.  Maar vooral na het succes van Geert Wilders in Nederland heeft de partij dat anti-immigratieverzet verengd tot een anti-islamdiscours, begeleid door stunts die men eerder van een studentenclub dan van een partij verwacht.  Is deze vrij recente koerswending geslaagd?  Is de islam het probleem, of is het oprukken ervan enkel een gevolg van het echte probleem: het open grenzen-beleid?  Ware het niet beter terug te keren naar een meer algemeen verzet tegen ongecontroleerde massa-immigratie, vanuit welke hoek dan ook?

3. Is een partij meer dan propaganda?

Voor een politieke partij is stemmen halen en campagne voeren van groot belang, maar minstens even belangrijk is het ontwikkelen van nieuwe ideeën en het aandragen van eigentijdse oplossingen voor de concrete problemen van mensen.  Beschikt het VB over de interne volwassenheid om dat te doen?  Worden er congressen gehouden waar écht gedebatteerd wordt over nieuwe thema’s?  Is de partijraad echt het hoogste orgaan van de partij?  Bestaat er een kwaliteitsvolle kaderscholing?  Is een thema behandelen als partij niet méér dan het drukken van affiches en pamfletten?

4.  Is er ruimte voor verzoening in plaats van zuivering?

De nederlaag is zonder twijfel mee het resultaat van de brutale manier waarop mensen met een lange staat van dienst binnen het VB de voorbije jaren op een zijspoor gezet, weggejaagd of botweg buitengegooid zijn.  Er is vaak beweerd dat het om ‘persoonlijke conflicten’ ging, terwijl het vaak ging om mensen die bedenkingen hadden bij de strategie van de partij – bedenkingen waarvan vandaag blijkt dat ze pertinent waren.  Wordt nu, na de nederlaag, de interne zuivering stopgezet, en waar mogelijk zelfs teruggedraaid?  Is er opnieuw ruimte voor verzoening?

5.  Staat de partij open voor nieuwe thema’s?

De recente successen van rechtsnationale partijen in Europa bewijzen dat een rechtsnationale stroming levensvatbaar is, op voorwaarde dat ze evolueert:   het is opvallend hoe het anti-immigratiediscours bv. door het Front National wordt opengetrokken naar andere thema’s, zoals verzet tegen de economische globalisering en tegen de EU-superstaat.  Zijn die thema’s voldoende aanwezig in de politieke communicatie van het VB?  Worden ze bestudeerd, uitgediept en klaargemaakt voor gebruik in toekomstige politieke actie?

6.  Welk antwoord formuleert het VB op het cordon sanitaire?

Het cordon zorgt voor vermoeidheid bij VB-kiezers, ook omdat het VB geregeld aankondigt dat het ‘gaat proberen het te doorbreken’ – wat natuurlijk niet lukt.  Maar is het niet zo dat het cordon er altijd zal blijven, omdat het VB een partij is die de Belgische staat fundamenteel afwijst?  En als dat zo is, heeft het dan zin om machteloos te blijven protesteren tegen dat cordon, of zelfs machteloos samenwerking te blijven aanbieden aan anderen, indien men weet dat men toch weer het deksel op de neus krijgt?

Ik was destijds als gemeenteraadslid onder bekwame leiding betrokken bij de VISA-crisis in Antwerpen, waar een gans schepencollege werd weggeveegd door het opvragen van documenten en het uitspitten van dossiers.  Het was één van de grootste overwinningen van het VB vanuit de oppositie ooit.  Moet men dus het cordon doorbreken om politiek relevant te zijn?    Ware het niet beter het cordon te beschouwen als een eretitel, namelijk het bewijs dat elk van onze mandatarissen of fracties – hoe klein ook – terecht als een gevaar wordt gezien voor de eigen macht door alle andere partijen?  En kunnen we niet beter dat gevaar vergroten door onze mandatarissen te scholen en te begeleiden in het voeren van een veel hardere en doeltreffendere oppositie, desnoods met 1 verkozene, eerder dan te blijven janken over het cordon?

Wat mij betreft is het debat geopend.  Want om opnieuw te kunnen winnen zal het VB zich slim Vlaamsnationaal moeten heruitvinden – en snel ook!

Rob Verreycken

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

29 reacties op “[OPINIE] Na de VB-crash: zes vragen aan een nieuwe VB-voorzitter”

 1. Het mag dan zo zijn dat het NVA (op dit moment) gewonnen heeft. (En de zetel van Schepen opeist.) Maar let wel, dankzij een groot deel van het electoraat van het VLB.
  Zoals de voorzitter reeds schetste, is het NVA een copycat van het VLB. Een partij die mee mag gokken in het oneerlijke spel van de huidige politieke (konings)elite. Men kiest een partijpoliticus om zijn standpunten, dat is nu eenmaal democratie. Maar als aan de omgang met een politicus en zijn partij, spelbedervers / handicaps worden toegevoegd, m.a.w. het zogeheten ,sanitaircordon in stand wordt gehouden, heet dat vals kansspel. In dit opzicht heeft de politieke elite feitelijk op basis van vals verkiezingspel de verkiezingen laten winnen door min of meer plagiaat te plegen op het VLB. In feite had het VLB gewonnen als er puur gelijkwaardige verkiezingsskansen waren geweest.

 2. Guy D’haeseleer moet zich zeker kandidaat stellen! Hij heeft in Ninove bewezen dat hij verkiezingen kan winnen tegen een sterke N-VA in…

  1. Dat is inderdaad dé eerste vereiste om een goede partijvoorzitter te zijn: enorm ppulair zijn in Ninove!

   1. Reconquistador de Amberes

    Ninove-City of Ninove-Metropool ?

 3. Zeer scherpe analyse, en inderdaad zoals Wilfried Meerval zegde dient het metapolitieke harder uitgewerkt te worden. Wie hebben we nu eigelijk als ideologen? Er zijn genoeg intelligente en erudiete mensen aanwezig in de beweging, met een coherente ideologie, maar hun ideeën worden doorgaans eerder genegeerd door de VB-top, zo lijkt het wel.

  Ik hoop werkelijk dat deze tegenvallende uitslag een opportuniteit wordt voor een èchte herbronning, en niet “We vervangen Valkeniers, we drinken een glas, we pissen een plas en alles blijft gelijk het was”…

 4. Geert Van Cleemput

  Jongens, de verdwazing is algemeen. VB zal niet veel bijleren van deze claqueurs.
  De kiemen vd ondergang liggen HELEMAAL NIET bij Morel, maar bij t niet-nationalismde van de ondergravers, die VB te pakken hebben gekregen. Morel zag van dichtbij welke constructie de ondergraver recht hield. De mythologie is springlevend bij sommigen die zz feliciteren om hun splijtend inzicht.

  1. Dat Morel niet veel te maken heeft met deze nederlaag dat weet iedereen wel denk ik, hoewel het openlijke geruzie zeker geen opsteker zal zijn geweest voor de verkiezingsresultaten.
   Maar als Gij zijt wie Gij zegt te zijn behoort Ge wel tot die personen die ooit bij de partij zaten, daar zeker een waardevolle bijdrage hadden kunnen lezen – afgaande op Uw artikelen in o.a. Kort Manifest – en waarschijnlijk toch moesten gaan omwille van té ideologisch korrekt oftewel gewoonweg té intelligent. En mogelijk, Uw boek gelezen hebbende, ook té ambitieus.
   Ik hoop dus dat die verzoening waar Rob het over heeft eraan komt en dat de partij zichzelf volledig heruitvindt. Eventueel inklusief nieuwe partijnaam. Ik zou graag terug lid worden en aktief zijn in een Nationalistische partij, maar dan moet er wel eerst één zijn. Voorlopig vindt ik de pure aktiegroep beter, omdat het daar tenminste over onze ideologie gaat n niet over wat een man of drie denkt dat de kiezer wel zal smaken.

   1. Geert Van Cleemput

    Bart, die nationalistische partij is er al. t Heeft weinig zin VB opnieuw uit te vinden.
    VB heeft t nationalisme al naar t verdomhoekje gesleept, maar t zit daar niet meer, behalve voor de voorspelbare genieën.
    De Franstaligen hebben n heilige schrik voor N-VA met reden. Ze waren blij dat VB t mogelijk maakte gerechtvaardigde eisen af te doen als racisme en verwante kemels.
    Doe mee met de toekomst en laat VB sudderen in z donkere grot

    1. Wilfried Meerval

     Geert,
     – bedoel je meedoen met confederalisme ipv te kiezen voor onafhankelijkheid?
     – bedoel je meedoen met meer bevoegdheden voor Europa ‘om België te laten verdampen’ om zo een nog grotere transferstroom op gang te houden maar dan naar heel zuidelijk Europa?
     – bedoel je steeds meer en meer coalities met SP-A? Moest uw broer kunnen – hem kennende – dan had hij in Keerbergen ook met de SP-A een coalitie gevormd.
     – bedoel je fractievorming met Cohn-Bendit en meestemmen met standpunten die ingaan tegen zowat elk eigen programmapunt?

     Ik ben geen VB-lid en zelfs geen stemmer maar ik verkies dan toch liever een donker hol.

    2. Geert,

     Ik ben het grotendeels eens met de opmerkingen van de heer Meerval, hieronder. Maar buiten het feit dat ik het Nationalist niet voor mekaar krijg zelfs maar lokaal op N-VA te stemmen (met nochtans sterke kandidaten in mijn gemeente waaronder onze nieuwe burgemeester TAKtivist Kurt Rion) omdat deze partij ons wil doen opgaan in de EU-moloch oftewel het groot-België van vandaag, buiten het feit dat deze partij niet aflaat excuus Fatima’s en Kaders te vinden voor zijn lijsten in de grootsteden, …

     Wat ik eigenlijk simpelweg wou zeggen is dit: Nationalisme, en dat weet Gij, is in ons geval slechts nuttig of juist in een Nederlandse kontekst. Die is geleidelijk aan uit het vroegere Vlaams Blok verdwenen en met de naamsverandering volledig weggevaagd. Er is dus geen Nationalistische partij meer, omwille van net die reden. Dat de N-VA nóg minder een Nationalistische partij is, is een andere diskussie. En minder interessant voor mij, want van die partij was ik nooit lid en zal het ook nooit worden.

     Ik moeide me dan ook alleen maar in de diskussie om voor mezelf de wensdroom op te maken: “Wanneer kan ik op partijpolitiek vlak eindelijk terug gaan van politiek dakloos naar trotse militant?” En die diskussie gaat over ONZE ex-partij het VB, Geert.

     1. Geert Van Cleemput

      Natuurlijk wil N-VA niet doen opgaan in n EU-moloch, maar assertief aanwezig zijn in t EP. DDa’s iets heel ander, Natuurlijk zijn dat geedn excuus-Kaders, maar mensen van vreemde afkomst die assertief Vlaming zijn, iets wat VB niet wilde aanvaarden

      1. Indien men de term “Natie” ontdaan wordt van elke etnische betekenis, beste Geert, dan had de heer Renan gelijk. Dan zijn Bretoenen Fransen, en de meeste van onze zuidelijke volksgenoten Belgen, hoewel dat laatste enigszins afhangt van de resultaten van de Rode Duivels. Men kan niet vrij kiézen tot welk Volk men behoort. Of, om zo te zeggen: “Het is niet omdat de kat in de viswinkel baart…”

       En, liefste Geert, “assertief aanwezig zijn in het EP” in de xenofiele linksextremistische fraktie van Cohn-Bendit: zijt Ge zeker dat Gij hier niet met opzet een persiflage van de N-VA -bekeerling wilt neerzetten? Is dit soms humoristisch bedoeld? Alle Nederlandstalige stemmen in het EP samen, los van partij- en staatsgrenzen is 1.8%. En dat is onze verhouding bij het tot standkomen van 70% van onze huidige wetgeving, die bovendien in de juridische hiërarchie hoger staan dan lokale wetten en dekreten. Slotsom: wie niet anti-EU is moet zijn muil houden over Volkssoevereiniteit. De N-VA is tégen Volkssoevereiniteit, Geert, en (KNIP) ook Ú bent tegenwoordig blijkbaar overgegaan op tegenstand tegen het hoogste goed waar het U ooit om ging. En dat omwille van “realisme, samenwerking en vooruitgang”.

       Wie zei ook weer dat geschiedenis zich herhaalt?

 5. Het Vlaams Belang is enkel nog een partij. De ziel is er uitgewerkt door ruzie, persoonlijke belangen, het ontbreken van een echt debat en een voorzitter die er helemaal geen vat op kreeg.
  Ik heb respect voor de persoon van Bruno Valkeniers maar het was de koers van Filip Dewinter, een politieke klasbak die heeft leren leven met het cordon. Hij beseft dat hij nergens nog welkom is dus bijt hij zich vast in zijn harde lijn waarmee hij een harde kern overhoud die hem politiek in leven houdt. Wat anderen daarvan denken zal hem worst wezen.
  Waar is Vlaanderen mee gebaat?
  Er zijn verschillende opties:
  1) Het Vlaams Belang ontbindt zich en roept al de militanten op om het NV-A te vervoegen. Ons gedachtegoed gaat dan niet verloren maar zal nog meer dan nu al de NV-A (‘t Stad is niet van iedereen) in de goede richting sturen. Noem het maar mollenwerk. De zogezegde zweepfunctie is niet van toepassing. NV-A gebruikt momenteel het Vlaams Belang om zichzelf een democratisch karakter aan te meten. Want de opiniemakers van vandaag stellen dat als je tegen het Vlaams Belang bent je een democraat bent. Te simpel maar het werkt wel bij de brave burger.
  2) Het Vlaams Belang wijzigt zijn koers sterk en gaat voor een totaal andere aanpak. Een burgerpartij die de aanval inzet tegen de torenhoge belastingen, het potverteer, het archaïsche justitieapparaat.
  Het immigratiethema kan ook anders belicht worden. Waar gaan al die huizen van die 100.000 nieuwe Antwerpenaars staan en hoeveel auto’s gaan er nog bij komen wanneer deze mensen een auto gaan aanschaffen. Confronteer GROEN met die vraag en vraag hen waarom zij de schaarse open ruimte in Vlaanderen opofferen omwille van hun groot gelijk.
  3) Het Vlaams Belang “zuivert” zich nogmaals en gaat verder met zijn overgebleven harde kern om op dezelfde nagel te blijven slaan. In dat geval is het zonder mij.

  Ik hoop dat er een echt debat volgt.

  1. Maar wel MET mij ! Optie 3 geldt als “mijn eer heet Trouw”

 6. Er ligt téveel nadruk op anti-islam standpunten… De Islam kon hier alleen een houvast vinden dankzij het open-grenzen-beleid dat in essentie door ‘ons’ Europeanen is gevoerd. Ipv de goudzoekers/gelukzoekers constant te viseren moeten we de ware redenen en schuldigen aanwijzen. Paard en kar moet genoemd worden, nodeloos provoceren is nefast. Wat natuurlijk niet wegneemt dat er geen kritiek moet zijn op de uitwassen van de oprukkende islam. En ere wie ere toekomt Patrick Janssens heeft sharia4belgium laten neerknuppelen in de straten van Deurne, wat ook deels het gras voor de voeten van Dewinter wegmaaide… de vreemdelingenstemmen beginnen ook overduidelijk te wegen op de uitslagen. Ook wij moeten in staat zijn om een deel van die stemmen om te zetten in winst, namelijk van zij die zich willen integreren en Vlaming onder de Vlaming willen worden. Dat staat immers in ons programma. ;-)

 7. Correcte analyse! Het cordon is ondemocratisch, maar het is beter er zich bij neer te leggen en als echte oppositie tegen de rest stemmen te vergaren. Vanuit de oppositie kan een partij dikwijls harder wegen op de te volgen koers dan vanuit de meerderheid. Het Vlaams Belang kan dit weten en de N-VA zal het ook wel ondervinden. Hier ligt ook de sterte van het VB!

 8. Barmhartige samaritaan.

  Zeer goeie analyse van de auteur. Het VB moet zichzelf heruitvinden of we zien ze nooit meer terug. En de n-va heeft nood aan een zweeppartij die ze in een rechtse en nationalistische koers houdt/ duwt. (KNIP)

  1. Barmhartige samaritaan.

   Die knip was niet nodig, straks roep ik Tanguy Veys.

   Het probleem ligt ook bij de psyche van sommige kiezers en mandatarissen, “heel de wereld is fout en stout”. (KNIP) bewijst deze (slechte) mentaliteit.

   NVDR: we volharden. Niet op de persoon spelen, liever argumenten.

   1. Barmhartige samaritaan.

    Waarom knip je dan niet de naam Tanguy Veys?

    NVDR: wij knippen de naam van onze grootste propagandisten niet weg, hé.

 9. Niet dat ook maar één haar op mijn hoofd er aan denkt om me aan het voorzitterschap te wagen, maar desalniettemin wil ik vanuit mijn visie (van aan de basis) wel even mijn antwoorden op de 5 vragen geven.
  1. Is het normaal dat een Vlaams-nationale partij een Vlaams-nationale campagne verliest.
  In een normale democratie: neen. Maar er is meer. Ten eerste was dit geen Vlaams-nationale campagne. Het was een campagne die niet ging om ideeën, maar om personen. Janssens of Dewever. De inhoud deed weinig ter zake. Ten tweede: nooit eerder werden gemeenteraadsverkiezingen zo gemediatiseerd. En nooit eerder werd één kandidaat zo vaak en zo lang in de spotlioghts gezet. Dewever krijgt reeds sinds zijn deelname aan dat onnozel TV-spelleke elke week in de media open doekjes. Of het nu het journaal op TV is, de kranten, de Story of de Dag Allemaal. Dewever zijn frituur. Dewever zijn dieet. Dewever zijn kindjes. Dewever zijn verhuis. Dewever zijn vermageringskuur. Dewever zijn dieetboek. Dewever zijn halve marathon. Is dat normaal?

  2. De anti-islamkoers.Je vraagt of de islam het probleem is. Laat me daar volmondig JA! op antwoorden. Men moet al ziende blind zijn om anders te denken. Natuurlijk kan dat islamprobleem niet buiten het algemene opengrenzenprobleem gezien worden. Maar omgekeerd kan men het opengrenzenprobleem niet bekijken zonder het islamprobleem mee te nemen. Open grenzen betekent ook een massa Zuid-Amerikanen in ons land. Ooit al problemen mee gehad? Ik niet. Veel Chinezen in ons land. Ooit onze ongesluierde vrouwen weten lastig gevallen worden door een Chinees? En dan die studentikoze acties….de Vlaamse beweging is altijd wat Uilenspiegel geweest.

  3. Meer dan propaganda. Natuurlijk is een partij meeer dan propaganda. En ook het VB is dat. Kijk maar naar het vele werk dat heel wat parlementsleden in de diverse parlementen verrichten. Maar opnieuw…daar hebben de Belgische hoernalisten nu eenmaal geen aandacht voor. Het is natuurlijk veel interessanter te weten welke saus Dewever bij zijn frieten eet, dan wat Hagen Goyvaerts tijdens een begrotingsbespreking weet te vertellen. Wie durft te beweren dat het VB alleen maar propaganda is, kwaakt enkel de hoernalisten na, en ontkent het harde werk van onze mandatarisssen.

  4. Ruimte voor verzoening. Hopelijk wel, maar weet daarbij dat die van TWEE kanten moet komen. Dat zulks niet mogelijk is wanneer sommigen openlijk blijven ruzie stoken, en bewust blijven de partij schade toe brengen. Trouwens…die zuivering, laat ons eerlijk zijn: sommigen die weggingen omwille van de zgn ‘harde lijn’ deden dat enkel uit plat opportunisme. Eerst kwaad zijn omdat men niet mag spreken op een meeting van Steden tegen Islamisering, om de week daarna een open brief te sturen dat ge uit de partij stapt omdat initiatieven zoals Steden tegen.. te radicaal zijn….da’s gewoon te belachelijk voor woorden.

  5. Andere thema’s. Beste Rob, je weet toch zelf ook wel dat die andere thema’s er zijn. Opnieuw: hoe veel werk wordt er in de parlementen bvb niet geleverd rond verkeersveiligheid, energie, huisvesting, middenstand, edm… ? Maar opnieuw: dit ontkennen is het nakwaken van de hoernalisten die inderdaad geen enkel oog willen hebben voor die andere thema’s waar de VB-verkozenen ernstig werk rond leveren.
  De vraag is dus niet: is er ruimte voor andere thema’s. De vraag is: hoe krijgen we die thema’s in de poco-pers.

  My two cents…..

 10. Geert Van Cleemput

  Zoals velen weten, is VB geen nationalistische partij meer, maar n banale anti-islam club

  1. uw argumentatie is weer van een overdonderende kwaliteit.

   1. Het feit dat er meer problemen zijn met moslimjongeren ipv met Chinezen of andere allochtonen komt puur omdat ze een groter deel van de bevolking uitmaken… En omdat zij zich niet assimileren zoals veel Zuid-Amerikanen of segregeren zoals Chinezen en Joden. Het is niet omdat de problematiek zich vooral met moslimjongeren voordoet dat de hoofdoorzaak hiervan hun geloof is. Rond dit onderwerp eens een meer volwassen en geargumenteerde mening vormen dan “Het is allemaal de schuld van de Islam” zou ons al ver op weg brengen.

    STI mag voor mijn part gewoonweg opgedoekt worden want het het is een zinloos iets. Het feit dat de Islam meer invloed krijgt in onze maatschappij komt omdat moslims steeds een groter deel van onze bevolking gaan uitmaken. Het is een demografische strijd en geen strijd tegen een geloof die we moeten voeren… Je mag nog zoveel anti-moskee en anti-halal acties doen het veranderd niets de instroom van immigranten, aan de veranderende bevolkingssamenstelling en aan de (voor ons dramatische) geboortecjfers…

    En over in de pers te komen, als we enkel door op een negatieve manier op te vallen in de pers komen doet het ons meer kwaad dan goed. We zien wat uitspraken zoals “Met een mes in de pamper” ons hebben opgebracht… Er moet iets gevonden worden op het cordon mediatique, maar choquerende uitspraken en Islambashen zijn duidelijk niet de oplossing.

 11. Bert Michielsen

  Nog een vraag: waarom zijn er in korte tijd zoveel regionale sleutelmandatarissen uit het VB gepest of zelf ontslag genomen…..?

  1. Geert Van Cleemput

   Waarom, denk je?

 12. Wilfried Meerval

  Men kan het ook over een andere boeg gooien en de partijpolitieke optie verlaten.

  De klemtoon van de PVDA+ ligt niet op politieke maar op metapolitieke werking met hun vakbondscel die wél resultaten behaalt, met hun uitgeverij die wél in de markt staat, met hun geneeskunde die wél de mensen bereikt, enz…. De maatschappelijke invloed van deze maoïsten is veel groter en relevanter dan het aantal verkozenen dat ze hebben – dit is omgekeerd evenredig met VB dat met 24% NIETS heeft gerealiseerd. Tenzij door te pochen dat ‘de anderen’ hun ideeën en standpunten overnemen en dat N-VA oogst wat VB gezaaid heeft. Wat een verdienste.

  Meer beweging, minder partij – meer militantisme, minder vergaderingen – meer ideologie en diepgang, minder liberalisme – meer nationalisme, minder atlantisme – meer vorming, minder jaknikkerij.

  1. De vraag is of de PVDA+ wint dankzij zoveel linkse Vlaamse stemmen, dan wel dankzij het enorme aantal voorkeurstemmen van zijn allochtone kandidaten die doorgaans allemaal van allochtone kiezers komen. De vooruitgang van PVDA lijkt me dus eerder de toenemende invloed van de allochtone stem te zijn die voortaan alleen maar zwaarder zal gaan wegen. SP.a heeft dat ongetwijfeld ook gezien; je kan dus in 2018 een rode kartellijst met Groen verwachten tsjokvol allochtonen. Zo heeft de PvdA ook tal van Nederlandse steden veroverd…

  2. Rob, je weet dat ik me niet moei met ‘de partij’, maar eerste kiemen ondergang liggen ook in de ‘affaire Morel’. En hier had de partij m.i. meteen kordaat moeten optreden…
   En voor ik door iemand beschuldigd wordt om een Dewinter-fan te zijn, ik pleit(te) er al langer voor dat hij jaar of 2 naar achtergrond zou verschuiven, om later sterker terug te komen. En ondertussen een vrouw naar voorgrond schuiven -conform FN- . Dat Valkeniers zijn mayonaise niet pakte zag je al 2 jaar. Wat betreft Meerval, volledig mee eens, Uitgeverij Egmont bijvoorbeeld durft (mag) gewoon niet buiten de lijntjes kleuren. Eerlijk, wie koopt nu sommige van die boeken? Of wat is toegevoegde waarde van sommige boeken die ze uitbrengen. Andere kritiek geef ik wel op verzoek naar prive mail :-)

   1. ‘de partij’ had inderdaad meteen veel kordater moeten optreden in de ‘affaire morel’. Men heeft dat mediatieke spelletje veel te lang gedoogd. Een strijdorganisatie kan zoiets niet tolereren. Maar, die pagina moeten we durven omdraaien.

Trending

%d bloggers liken dit: