Geen verandering wat balorige wannabe-burgemeesters in de Rand betreft, er komt er zelfs eentje bij!

Linkebeek, Kraainem, Wezembeek-Oppem waren in het nabije verleden dé symboolgemeenten als het over de verfransing van de Rand rond Brussel ging. De voorbije zes jaar had geen enkele van deze drie gemeenten een benoemde burgemeester. De simpele reden: ze weigerden de taalwetgeving te respecteren. Dit tot frustratie van de Vlamingen in deze gemeenten, de Vlaamse overheid en de voltallige Vlaamse Beweging die maar al te graag ging betogen tegen deze fransdolle arrogantie. Is er hoop op verbetering? Laten we even overlopen.

Damien Thiéry (FDF) behaalde afgelopen zondag met zijn Lijst van de Burgemeester in Linkebeek net geen tachtig procent van de stemmen en is bijgevolg de populairste politieker in zijn gemeente. De inwoners van Linkebeek kregen voor deze verkiezingen een Nederlandstalige en een Franstalige oproepingsbrief in de bus, ongeacht hun moedertaal. Thiéry dreigde ondertussen dat hij naar het Europees Hof voor de Mensenrechten stapt als de Vlaamse regering hem ook ditmaal niet wil benoemen.

De tweede niet-benoemde burgemeester François van Hoobrouck (MR) dan. Hij was zondag lijstduwer in de gemeente Wezembeek-Oppem en behaalde zo niet de meeste stemmen, maar wil wel graag nog een jaartje burgemeester spelen en dit tot zijn tachtigste verjaardag. Allemaal schattig en zo, maar eveneens ronduit belachelijk. De lijsttrekker en populairste politicus in Wezembeek echter, schepen Frédéric Petit, vindt dat idee verbazingwekkend genoeg toch ‘een optie’.

Als derde lastig kind hebben we Véronique Caprasse (FDF), burgemeester van Kraainem. Zij behoorde in eerste instantie niet tot de drie balorige burgemeesters, maar toen ze Arnold D’Oreye opvolgde, weigerde ze in een gesprek met minister Bourgeois de taaldecreten te respecteren, waarna Bourgeois weigerde haar benoeming goed te keuren. Ook zij is na het behalen van bijna tweederde van de stemmen kandidaat-burgemeester. In Kraainem echter werden eveneens Franstalige oproepingsbrieven verstuurd, zonder dat de inwoners daarom hadden gevraagd.

De haan kraaide driemaal met andere woorden. Maar hij blijft kraaien, want nummer vier komt er nu bij. In Sint-Genesius-Rode werden de rondzendbrieven-Peeters eveneens genegeerd. De schuldige daaraan is niet de kandidaat burgemeester Pierre Rolin (IC-GB), maar wel zijn zuster en partijgenote Myriam. De kans dat zijn benoeming zal lukken is maar de vraag. De Vlaamse regering, bij monde van Minister Bourgeois liet eerder al verstaan dat ‘Zij nooit burgemeester van een Vlaamse gemeente kunnen worden.’ Dit zei hij meer dan twee jaar geleden al. Bourgeois heeft de gouverneur van Vlaams-Brabant Lode De Witte dan ook om een rapport gevraagd over de onregelmatigheden bij deze lokale verkiezingen. En daar wordt Sint-Genesius-Rode nu ook in vermeld.

Vier op een rij met andere woorden. Zo schieten er nog maar twee faciliteitengemeenten in de Brusselse Rand over. Ik vermoed dat er nog gezellige tijden op komst zijn voor TAK en Voorpost. Stiekem kijken we er toch al naar uit. De Rand is Vlaams en moet Vlaams blijven!

2 comments

  1. De wet overtreden en toch winnen: alleen in Vlaanderen kan dat. Als Vlaming in Wallonië verkozen zijn? Dat kan niet! Toon Van Overstraeten, verkozen in Wallonië, werd, na tien minuten, door de rijkswacht buiten gezet. Arm Vlaanderen.

  2. Ik kan niet verstaan dat iemand die Frans spreekt denkt dat hij meer Belg is, iemand die de twee talen spreekt vind ik veel meer Belg.

Comments are closed.