De allochtone electorale kracht

De uitslagen in Antwerpen waren opmerkelijk voor links. Opeens slaagt N-VA erin de Stadspartij (SP.a/CD&V) ruim te verslaan. Een overwinning van rechts? Misschien, maar dan een kleintje. Het was links dat desintegreerde en rechts dat zich massaal verplaatste naar de N-VA.

Links

Met, eindelijk, alle stembureau’s geteld haalt de Stadslijst 28,6%. De SP.a komt van 35,3%. CD&V/N-VA vormden in 2006 nog een kartel dat 11,2% haalde en ik volg Bert Deckers in de stelling dat de N-VA toen goed was voor zo’n 2% van die uitslag. Opgeteld kwam de Stadslijst dus van 44,5% en donderde ze nu naar 28,6%. Een score van -15,9%. Groen (+3,3%), PVDA+ (+6,2%), de Piratenpartij (+0,5%) en Rood (+1%) haalden samen 11% binnen. Tellen we dit op, dan haalt links in totaal 39,6%. Het is dus heus niet zo dat de winsten van de PVDA+ en Groen teken zijn van een linkse overwinning, het is een teken van een herverdeling op links.

Patrick Janssens zijn partij haalde misschien een gok uit met het hoofddoekenverbod, maar wel één die consequent in de lijn ligt van het socialisme. Socialisten zijn immers per definitie voor een seculiere samenleving waarbij religie en religieuze uiting naar het private leven worden verbannen. Het heeft hem echter veel stemmen gekost. Partijen als Groen en PVDA+ die hier Janssens op aanpakten, hebben daar nu de vruchten van geplukt. Wie goed kijkt op Facebook kan ook links en rechts opmerkingen vinden van allochtone Antwerpenaars die Patrick Janssens ronduit vertellen dat hij hun stem is kwijtgeraakt voor het hoofddoekenverbod. Wat een partij als Groen of de PVDA+ inhoudt, zal hun worst wezen, maar Janssens was voor hen sinds het hoofddoekenverbod een “racist”. We kunnen dan ook stellen dat de allochtone factor een doorslaggevende rol heeft gespeeld, en dan specifiek de religieuze islamitische factor.

Kijken we naar districten met een groot percentage allochtonen, dan is de opmars van de PVDA+ en Groen zelfs nog opvallender. Borgerhout: PVDA+ haalt 17,7%, SP.a-Groen 36,1% versus N-VA met maar 25,5% (de optelsom van het verlies van OpenVLD en Vlaams Belang plus de paar %’en eigen kiezers uit 2006). Dit tegenover Merksem: PVDA+ haalt 4,7%, N-VA haalt 42%.

Rechts

De N-VA is veruit de grootste partij in Antwerpen met 37,7%. Het Vlaams Belang wordt een partij van 10% (-23,3%) en de OpenVLD (-4,2%) haalt nog net de kiesdrempel met 5,5%. Tellen we die verliezen samen voor de N-VA en voegen we daar de 2% van N-VA van 2006 toe, dan komen we al uit op 29,5% van de score. CD&V was goed voor een 9% van het kartel en we kunnen er van uit gaan dat, zeker na het ongenoegen van sommige CD&V’ers over de Stadslijst, dat de helft nu op N-VA heeft gestemd. Het komt er op neer dat de N-VA vooral andere rechtse partijen heeft opgegeten en een relatief klein aantal kiezers bij links heeft kunnen weghalen. Eigenlijk heeft N-VA de truc kunnen herhalen die Janssens kon doen in 2006. Door de andere (centrum-)rechtse partijen op te eten werd de partij groter en niet noodzakelijk door mensen uit de andere kant van het politiek spectrum aan te trekken. Voor VLD- en LDD-kiezers werd De Wever de man voor een beleid dat positief is voor de middenstand en de bedrijfswereld, voor CD&V’ers de man waarop ze konden stemmen als ze de vazalstatus van CD&V aan SP.a in Antwerpen beu was en voor Vlaams Belangers de man die rechtse stemmen kan omzetten in macht. Sommige allochtone middenstanders zullen inderdaad ook op De Wever hebben gestemd, maar het blijft opvallend hoezeer de allochtone gemeenschap etnisch stemt.

Willen rechtsnationalisten Antwerpen terug als machtsbasis nemen, dan dient ook hier een grote omwenteling te gebeuren. Niet dat men de islam moet gaan opvrijen, absoluut niet. Maar men moet wel onzin laten vallen zoals “Wij zijn de verdedigers van de Verlichting” en “Religie mag geen leidraad zijn op politiek of juridisch vlak”. Men heeft immers nog een redelijk groot potentieel bij allochtonen die christelijk zijn. Denkt men maar aan de Assyrische christenen in Antwerpen-Noord en Borgerhout, Polen, Russen, Zuid-Amerikanen, etc..

Conclusie

Duidelijk voor zowel links als rechts is dat de allochtone aanwezigheid in Antwerpen van dien aard is dat zij een belangrijke groep vormen die verkiezingen zeer drastisch kunnen beïnvloeden. Voor sommigen zal het misschien een grote stap zijn, maar het is nodig om op zijn minst met mensen uit de christelijke allochtone gemeenschappen te gaan spreken en hen uiteindelijk ook volwaardig toe te laten tot onze rangen.

PVDA+ en Groen mogen zich in hun handen wrijven, maar zij vergissen wanneer zij denken dat het merendeel van hun allochtone kiezers bij hen zal blijven. In Brussel heeft de Lijst Islam reeds twee zetels (op drie kandidaten) kunnen veroveren. Net zoals de CD&V het koekoeksei van de N-VA heeft uitgebroed, zo dienen PVDA+ en Groen momenteel als broedkast voor toekomstige allochtone partijen. Partijen die uiteindelijk véél conservatiever en rechtser zullen blijken dan de “fascisten” die zij vandaag de dag menen te bestrijden.

10 comments

 1. “kracht” of eerder “ver-kracht-ing” wegens het uit autochtoon masochisme toegekend vreemdenlingenstemrecht, terwijl wij in de thuislanden van die niet-Europeanen toch ook NIET mogen gaan stemmen indien we er zouden tijdelijk of definitief wonen en onze (voorlopig nog) Belzeikse nationaliteit behouden.

 2. Waar in de analyse van Yves en Bert veel te weinig bij stil wordt gestaan, is het feit dat de CD&V in Antwerpen zich al bij al kan handhaven. In 2006 het het kartel CD&V/N-VA 6 verkozenen (5 + 1). Op de stadslijst van Janssens zijn er 5 CD&V-ers verkozen. Wat betekent dat de SP-A op 3 fronten (tegen NV-A, tegen Groen en PVDA+ en tegen CD&V) verloren heeft en het verlies veel groter is dan algemeen in de media komt.
  Als CD&V het aantal zetels handhaaft, dan is het nattevinger-werk om zomaar te verklaren dat de CD&V-ers voor Ward De Bever stemden uit ongenoegen over het samengaan met SP-A.

  Bekijkt men de uitslagen nationaan, dan zijn er verschillende duidelijke tendensen:
  1. Groen en SP-A doen het maar goed waar ze samen opkomen, elk apart scoren ze minder goed. Een aanzet naar linkse frontvorming, ook gezien de toch wel goede resultaten van PVDA+?
  2. Ongeacht wat plaatselijk succes her en der doet de VLD het helemaal niet goed. De psychologische klap is veel groter voor hen dan voor VB gezien hun tentakels zich op vele machtsniveau’s uitstrekken.
  3. De allochtone stem is geen te veronachtzamen factor. Maar oproepen dat VB de christelijke allochtonen (assyriërs, animistische negers, ….) in de armen moet sluiten, lijkt me iets te kort door de bocht. Voor je het weet wordt dit een oproep tot niet-islam gerelateerde immigratie. Herbronning en grote kuis intern lijkt me belangrijker als eerste stap dan louter electoraal en opportunistisch denken.

  1. – Eerste puntje: klopt en heb ik ook aangetoond in mijn analyse, geen nattevingerwerk dus.
   – Tweede puntje: volledig akkoord!
   – Derde puntje: volledig akkoord!

 3. Dus Islamitische allochtonen mag men niet opvrijen maar die degenen die die andere woestijngodsdienst aanhangen wel? Onzin en Christelijk fetishisme!

 4. Ps In Mechelen heb je bijvoorbeeld iemand als Ali Salmi die wel is van linkse partij durft te veranderen, en nu al paar jaar bij de socialisten zit, maar die dus an sich een conservatief is in zijn denken. Grappig dus dat hij steeds bij de ‘progressieven’ op een lijst staat. Ik denk dat stemplicht zo snel mogelijk moet worden afgeschaft, dan ga je in centrumsteden minder ‘vreemde’ kiezers krijgen. Vanzelfsprekend zullen ook een aantal marginalen uit het eigen volk niet meer gaan stemmen op VB of eventuele opvolger, maar dat moet je er maar bij nemen.

 5. Assyriërs bijvoorbeeld. Zeer grote gemeensschap in Mechelen. Enkelen van hen stonden op stadlijst Somers. PVDA kan spreidstand ivm moslims niet aanhouden. Gezien ten tijde van samenwerking met AEL. Op een PVDA meeting kreeg je prachtige cultuur clash tussen oude verstarde stalinisten en welbespraakte moslima’s met hoofddoek en trendy kleding – en daartussen wat verdwaalde punker/krakers -. Zullen moeten kiezen ooit. Ome Stalin wist er wel raad mee :-)

  1. In het Brusselse heeft het Vlaams Belang al diverse contacten met deze Christenen. Eveneens in Peper & zout gaat men deze richting uit.

 6. De “christelijk allochtone gemeenschappen”: Wie zijn dat?

  1. De Russen bvb.of Oekraïners, Polen, Tjechen, Bulgaren, Roemenen… Neem anders eens een kijkje op straat? ;-)

   1. U vergeet de Armeniers, in hun land werd Christendom eerst ter wereld “Staatsgodsdienst”. Herinner u de Turkse genocide op de Armeniers wegens hun Christen zijn.

Comments are closed.