[ANALYSE] Het Vlaams Belang: wat nu?

Terwijl het stof van de verkiezingen nog aan het neerdwarrelen is, likt het Vlaams Belang haar wonden. Er wordt druk geanalyseerd; er wordt nagedacht over de toekomst: wat is de oorzaak van het forse verlies en hoe moet het nu verder? Er zijn natuurlijk verschillende factoren die bijdragen tot de achteruitgang van het Vlaams Belang. De belangrijkste oorzaak is de hype rond Bart De Wever en zijn partij, de N-VA. Maar daarmee hebben alle partijen te maken. Een tweede oorzaak is het geruzie van de laatste jaren, met het vertrek van enkele belangrijke kopstukken en een pak lokale mandatarissen. Ten derde is er de demografische evolutie, die – zeker in een stad als Antwerpen – niet in het voordeel van een nationalistische partij als het Vlaams Belang speelt, wel integendeel.

Voorts is er nog steeds het cordon sanitaire, dat het Vlaams Belang in haar gloriejaren van de macht heeft gehouden, met als resultaat dat de kiezer ondertussen het gevoel heeft dat een stem voor deze partij een nutteloze stem is geworden, alsof stemmen op een andere partij nuttiger zou zijn. Of ook de media aan de basis liggen van de nederlaag van het Vlaams Belang? Daarover zijn de meningen verdeeld: de partij kwam in ieder geval meermaals aan bod in de verkiezingsprogramma’s.

Externe factoren voor het verlies zijn er genoeg te vinden, maar misschien is het geen slecht idee om de hand eens in eigen boezem te steken. Is het Vlaams Belang nog wel écht bezig met de problemen van de Vlamingen? Weet het Vlaams Belang nog wel wat er bij grote delen van de bevolking leeft? Het vroegere succes van de partij was in grote mate te danken aan het feit dat ze op een bepaald moment het ongenoegen van vele Vlamingen vertolkte, waar andere partijen de problemen onder de mat trachtten te vegen. Dat ongenoegen draaide om de toenemende problemen met een steeds maar aangroeiende vreemdelingenpopulatie. Zeker in de steden leverde dat heel wat stemmen op. In landelijke gemeenten, waar deze problematiek onbestaande was (is), was een stem op het Vlaams Blok/Vlaams Belang een stem tegen het establishment, tegen de gevestigde partijen, een proteststem.

Maar hoe kan het dan dat het Vlaams Belang niet verder groeide? De vreemdelingenproblematiek is er toch niet minder op geworden? Neen, inderdaad, maar ondertussen is er – in de ogen van de kiezer althans – een andere anti-establishmentpartij op het toneel verschenen, met een nieuwe sterspeler en nieuwe borstels vegen beter, zoals we allemaal weten. En omdat het Vlaams Belang overal van de macht werd gehouden, is de N-VA voor vele kiezers een valabel alternatief geworden.

Dus wordt het tijd voor het Vlaams Belang om zich duidelijk te onderscheiden van de andere partijen – en vooral van de N-VA -, zodat het zichzelf terug op de politieke landkaart zet. Hier en daar wordt geroepen dat bepaalde kopstukken een stap terug moeten zetten om plaats te ruimen voor nieuw geweld. Er moet inderdaad ruimte komen voor nieuwe gezichten, maar het zou dom zijn en van paniekvoetbal getuigen om de sterspelers van het veld te sturen. Beter zou het zijn om uit te pakken met een vernieuwd, duidelijk en sterk verhaal. Het verhaal met de burka’s werkt misschien nog wel in de steden, maar op het platteland heeft dit niet zoveel effect.

Het Vlaams Belang moet opnieuw zoveel mogelijk delen van de bevolking zien aan te spreken. Dit kan door weer het ongenoegen van de bevolking te vertolken, door opnieuw de problemen waar de bevolking mee bezig is aan te kaarten. En die problemen staan in verband met de crisis, want die sleept nog steeds aan. Het leven wordt duurder. Werknemers kijken angstig naar de toekomst en vragen zich af of ze volgend jaar nog wel werk hebben. Middenstanders en ondernemers proberen het hoofd boven water te houden, maar dat wordt steeds moeilijker: het aantal faillissementen groeit angstwekkend snel.

En hier is een gat in de markt te vinden: er is geen enkele partij die het opneemt voor gans het werkende deel van de bevolking. PVDA+ kan in de toekomst nog aantrekkelijker worden voor de gewone werkmens, maar geen enkele zelfstandige zou er aan denken op extreem-links te stemmen. Voor de middenstander is er de Open-vld, maar dat is dan weer geen aantrekkelijke partij voor de arbeider. Er is gewoon geen enkele partij die het voor de gehele bevolking opneemt. Het Vlaams Belang kan hier het verschil maken: de partij moet luid en duidelijk zeggen dat iedereen die werkt in Vlaanderen – in loondienst of als zelfstandige – gepluimd wordt door drie vormen van profitariaat.

Die drie vormen zijn de Belgische staat (ten gunste van Wallonië), de toenemende vreemdelingenpopulatie en het internationale grootkapitaal. Dit is in sterk vereenvoudigde vorm een nieuw nationalistisch verhaal waar het Vlaams Belang mee kan uitpakken. ‘België’ en ‘vreemdelingen’ zijn overigens al vertrouwde onderdelen van het Vlaams Belang-programma, alleen het thema ‘internationaal grootkapitaal’, met nauw gerelateerde onderwerpen als de EU, de Euro en de grootbanken (Goldman Sachs), zou grondig moeten uitgespit worden. Zoniet, zou het wel eens (extreem-)links kunnen zijn dat op langere termijn van de crisis profiteert. En dan zijn we helemaal ver van huis.

6 comments

 1. 1. De “verloren stemmen” waren geen Vlaams Nationalisten. Dat zijn proteststemmen tegen het regime / het systeem.
  2. Die zijn voor een groot deel nu in arren moede overgelopen naar NVA.
  3. Een andere soort proteststemmen heeft “kleine” partijtjes gekozen. Die kregen inderdaad allen wat stemmen bij. Zelfs de trotzkisten van PvdA worden voor de media zelfs “salonfähig”
  4. V B zoekt tegen de vloedgolf van de islam onvlaamse bondgenoten (protocol van Jerusalem) : bondgenootschap met Israel. En heeft daar beloofd dat de partij nooit de USA-politiek zal critiseren. Zij heeft dat daar “in naam van Vlaanderen” gedaan.
  5. Ignoreert de ware geschiedenis : VB heeft de kneveling van de vrije meningsuiting goedgekeurd (wet van 23.3.1995).
  Facit : zulk een partij is uiteindelijk niet betrouwbaar.

 2. “Eigen Volk eerst” dient de ruggegraat te blijven of er zal NOG meer eigenvolkofoob racisme en dito discriminatie komen die vanwege het PoCo-Systeem BLIJVEND discriminatoir nooit of nooit enigerlei rechtspraak krijgen. De autochtonofobe discriminatie gaat DERMATE ver dat er wel een Minderhedencentrum gesubsidieerd wordt door het Systeem maar GEEN Meerderhedencentrum !
  Wie het ongeluk heeft tot het Eigen Volk te behoren en dus deel uitmaakt der numerieke meerderheid die ongetwijfeld als meerderheid het hoogste volume aan belastingsgeld ophoest, mag enkel gediscrimineerd zwoegen , zweten, zwijgen en minderheden zijn/haar belastingsgeld laten zwelgen middels karrevrachteen subsidies aan om het even welke totaal overbeschermde minderheid OMDAT ze een minderheid zijn en dus politiek-correct beschouwd dienen positief-gediscrimineerd door “positieve actie”(sic) ten nadele van om het even welke GEDISCRIMINEERDE meerderheid met als toppunt de “vuile hetero” campagne van het C.G.K.R. in mei 2006 , waarvoor het Parket over hun LINKERschouder opzij keek. Kennelijk zijn dus hetero’s “vuil”(sic) volgens het roze C.G.K.R. omdat wij ons WEL via heterosexuele betrekking kunnen voortplanten wat ongetwijfeld “discriminatie”(sic) impliceert vanwege Moeder Natuur, die WEL aan de hetero MEERDERHEID de mogelijkheid tot procreatie gunt !

 3. Er moet inderdaad grondig nagedacht worden voor de toekomst van het VB.Nochtans zou het niet verstandig zijn om de huidige kopstukken onmiddellijk te vervangen door jonge nieuwe krachten..Wat zeker wel moet gebeuren is de voorzitter vervangen , maar daar zijn ze al mee bezig.De keuze van de voorzitter is van primordiaal belang.De voorzitter moet een goed redenaar zijn die krachtdadig overkomt tijdens de debatten in de media.Een sterke dossier kennis is noodzakelijk om een valabele antwoorden te kunnen geven tijdens debatten.De voorzitter moet in staat zijn met zijn discour om de luisteraars te overtuigen van wat hij verklaart en mag zich niet laten verrassen door twijfels.Filip Dewinter beschikt over deze capaciteiten.Nochtans is het goed dat Filip Dewinter een paar maanden op de achtergrond blijft omdat de kiezers en niet kiezers niet zouden kunnen zeggen dat het VB niet is veranderd.Kopstukken zoals Anke, Gerolf,,Joris Van Hauthem,, Jan Penris en ,Barbara Pas zouden in mijn ogen goede voorzitters kunnen zijn.Bovendien moet het VB zijn jonge krachten klaarstomen om ook op de voorgrond te treden in debatten en de stiel laten leren om mensen te overtuigen van het gedachtengoed.

  1. Zeer rake analyse. Een voorname reden waarom het VB het pleit van Bart De Wever heeft verloren , is volgens mij het politieke sérieux waarmee BDW zijn boodschap durft verkondigen. Een antimoskeelied of bikinibabes in burkas getuigen niet alleen van een zeer beperkte visie maar ook van weinig inhoud. Mijn voornaamste tip voor de partij is: ga opnieuw de inhoudelijke toer op!

  2. Een kleine opmerking met betrekking tot Bruno Valkeniers. Dit is nochtans wel degelijk ideologisch de juiste man op de juiste plaats… alleen, hij kan het niet zo goed verkopen en men heeft hem van binnen de partij willen kapot maken. Bruno is iemand die uit het juiste nationalistische hout gesneden is. Luister goed naar zijn toespraken, en lees zijn teksten. Dat is nationalisme zoals het hoort. Wars van elke neoliberaal gelul. Ik begrijp echter dat zijn positie niet houdbaar is. Het siert hem als mens dat hij dat zelf inziet. Politiek wordt tegenwoordig gemaakt door de TV, wie daar niet goed uit de verf komt heeft een probleem. Ik weet niet of iemand er al bij heeft stil gestaan, maar Karel Dillen zou het evenmin redden in deze politieke tijden. De enige politicus in Vlaanderen die nog gelijke tred kan houden in een debat met De Wever is Dewinter.

 4. Juiste analyse die al langer in sommige geesten blijft dwarrelen. Alleen spijtig dat de partij met de 10%-grenst flirt, pas door heeft dat het anders moet!

Comments are closed.