NPD’ers voor 8 en 10 maanden de cel in. Hun crimineel feit? Een verkeerde mening en respect voor overleden soldaten…

In Duitsland is voormalige voorzitter van de NPD Udo Voigt veroordeeld tot 10 maanden gevangenisstraf. Partijkopstuk en voormalig jongerenvoorzitter Uwe Meenen kreeg 8 maanden cel. Ze hebben geen moorden of carjackings gepleegd. Evenmin hebben ze een winkel overvallen. De twee werden op basis van een uitspraak van Voigt en een campagnefilmpje veroordeeld. Een  meningsdelict dus. In Vlaanderen kennen we absurde politieke processen, maar in Duitsland ligt de lat om veroordeeld te worden nog een pak lager. Voigt en Meenen kunnen er nu van meespreken.

Udo Voigt kwam enkele maanden geleden nog spreken voor de Antwerpse NSV. Het thema was de eurocrisis, tevens het thema van de NPD-campagne die toen lopende was in Duitsland. Gedurende de ganse avond hebben we Voigt niet één keer kunnen betrappen op een antisemitische of pro-nationaal-socialistische uitspraak. Nochtans hebben de NSV’ers urenlang nagepraat met het nodige gerstenat zoals dat wel meer gebeurt in Vlaamsnationalistische kringen. Voigt heeft zijn mening over die bepaalde periode uit de geschiedenis van Duitsland, maar wat die mening ook moge zijn, Voigt leeft in de 21ste eeuw en houdt zich dan ook bezig met de problemen die ons nu overkomen. Het oprakelen van gebeurtenissen van 70 jaar geleden laat hij liever aan de verzuurde linksen over.

De veroordeling van Voigt gebeurde op basis van een uitspraak die hij deed in maart 2010 naar aanleiding van een aanvraag die hij kreeg om de viering van “65 jaar bevrijding van het fascisme”, een gezamenlijk platform, te steunen. Voigt zei dat hij niet enkel respect had voor de gevallen soldaten van de geallieerden, maar dat hij eveneens het hoofd boog voor de moedige soldaten van de verschillende divisies van de Wehrmacht en de SS. Boem, paukeslag, daar ligt alles plat! (P. v. Ostaijen) Zo’n uitspraak is natuurlijk not done in een zichzelf verklaarde democratie!

Het tweede schandelijke feit waarvoor zowel Voigt als Uwe Meenen terecht stonden was een filmpje dat ze voor de NPD hadden laten maken naar aanleiding van de verkiezingen van het Huis van Afgevaardigden in 2011. Uit het filmpje zou blijken dat criminaliteit en vreemdelingen in feite synoniemen zijn. In feite volgde het filmpje (van amper één minuut, vandaar waarschijnlijk de – vermoedelijk – scherpe boutades in het filmpje) de redeneringen die beschreven worden in Gerolf Annemans’ boek ‘Het Dwaze Taboe’, waarbij een significant en wetenschappelijk verband wordt blootgelegd tussen de grote aanwezigheid van migranten en de stijgende criminaliteit.

In de EU van de 21ste eeuw, dat zelfs de nobelprijs voor de vrede mocht ontvangen (lol), kunnen zo’n meningen natuurlijk niet ongestraft blijven. Een Unie die zelfs zichzelf zou voorliegen om toch maar de macht te behouden veroordeelt graag meningen die sommige waarheden iets teveel aan het licht laten komen. Duitsland is in feite de EU in het klein en voert slaafs de wil uit van haar grootmeester. Voigt die voor Duitse soldaten het hoofd buigt, Meenen die de oorsprong van de stijging van criminaliteit aantoont… Het kan en het mag niet! Politieke meningen die door een rechtbank in de kiem worden gesmoord, waar kennen we dat van?

2 comments

  1. De totalitaire staat “democratie” genaamd . Eens te meer blijkt dat “democratie” niet gaat over “de macht van het volk” maar over pure en onversneden volksverlakkerij door rijke Lobbies die de media kunnen manipuleren en sturen , naar HUN hand zetten om naievelingen te laten misleiden door “opiniemakers”(sic)

  2. Und was ist mit der Freiheit der Rede, meine Damen und Herren? Sind nach 75 Jahre die Nazirichter noch niet alle Tot? Zo zie je wat al die mooie leuzen over vrijheden en mensenrechten eigenlijk waard zijn! Ik ben het helemaal met de Heer Voigt eens. Wie beweert dat er geen rechtstreeks verband is tussen de toenemende criminaliteit en de toename van cultuurvreemde inwijkelingen in de westeuropese landen is gewoon een leugenaar en een volksbedrieger (meestal roodgekleurd van schaamte over zichzelf) . Over Voigt’s betuiging van respect voor ALLE gesneuvelden van de Tweede Wereldoorlog wou ik vragen of de dood van een soldaat van de Wehrmacht of de SS een andere dood was dan die van een soldaat bij de Geallieerden? Een verachtelijke dood misschien waarvoor een politiek correct mens geen respekt kan hebben? Ik heb er nochtans zeer veel respect voor.

Comments are closed.