Sharia4belgium opgedoekt? Officieel dan toch, in werkelijkheid opereren ze vanaf heden enkel nog ondergronds.

De Vlaamse pers doet bijna euforisch over het laatste bericht vanwege sharia4belgium. De mediabonzen vertrappelen elkaar haast om als eerste te melden dat sharia4belgium ermee ophoudt. De ‘clowns’ voor wie ze sinds hun ontstaan worden versleten hebben vandaag hun (voorlopig) laatste show opgevoerd. Ze schrijven op hun webstek: “Heden – zondag 7 oktober 2012 – hebben wij besloten om de organisatie sharia4belgium en haar administratie te ontbinden. Dit wil niet zeggen dat de leden hun goddelijke verplichtingen zullen verzaken.”

Dit houdt dus niet in dat sharia4belgium hun activiteiten stopt, integendeel. S4b stopt enkel met hun legale activiteiten. Ze verdwijnen met andere woorden naar de riolen van onze samenleving om als ratten onze maatschappij op een venijnige manier aan te vallen. En waarschijnlijk op momenten waarop we dat het minste verwachten. Het komt er in feite op neer dat onze lieve en verdraagzame moslimvrienden op hun teen getrapt zijn wanneer men hen erop wijst dat ze de wet hebben overtreden.

We herhalen dat we nu meer dan ooit op onze hoede moeten zijn voor deze ‘carnavalsgekken’ (nog zo’n term die absoluut de lading allesbehalve dekt). Sharia4belgium mag dan wel officieel niet meer bestaan, hun overtuiging is meer dan ooit springlevend. Of om hun eigen webstek te citeren: “Wij zullen blijven opkomen voor de eer van de moslims zowel in België als in het buitenland. Insha’Allah blijven wij ons inzetten voor de oprichting van de khilafa die de belangen van de mensheid waarborgd.”

2 comments

  1. Dat we ze niet meer zullen zien wil niet zeggen dat ze er niet meer zullen zijn, ik hou m’n ogen open…

  2. Als Sharia4belgium ondergronds werken,dan is het gevaarlijker dan dat ze tot nu waren.Oppassen is de boodschap.Ik spreek uit ervaring…

Comments are closed.