De Democratische Volksrepubliek Noord-Korea. Niet democratisch, geen republiek, laat staan voor het volk. Nationale gerechten zijn het gras, wanneer de wachters niet kijken, en nationale bezigheid is onderdrukt worden. In andere woorden: Noord-Korea is het grootste concentratiekamp ter wereld, maar dan uitgerust met kernwapens.

Tijdens de Koreaanse oorlog bestond de tactiek van het noorden eruit om een menselijke golf als uitgangspunt te nemen. Grote aantallen soldaten gingen verloren, net zoals veel materiaal, maar het kende aanvankelijk veel succes. Dat het zijn tol eiste, bleek toen de VN-troepen, onder leiding van de VSA, erin slaagden om Noord-Korea terug te drijven en uiteindelijk zelfs op een steenworp van de Chinese grens eindigden. Had China toen niet ingegrepen, dan waren we van dat openluchtkamp af geweest. Onlangs kwamen er nog tekeningen van voormalige gevangenen in Noord-Korea naar boven. Deze zijn hier te bekijken. Mensen die sterven worden voor de ratten geworpen, vrouwen die zwanger worden zonder toestemming wordt de buik opengesneden, kinderen worden doodgeslagen met de kolf van geweren, mensen moeten op de buik van zwangere vrouwen springen tot een miskraam volgt, etc…

Het zou dan ook waanzinnig zijn dat eender welke organisatie of partij dit regime, gestart door Kim-Il-Sung, verdedigt. Tenzij men de PVDA is. U weet wel, die partij die onlangs nog door allerlei BV’s is aangeraden als een partij die uw stem verdient. Zij herdachten destijds Kim Il Sung als een groot revolutionair voor de werkers die zijn land bevrijdde en een originele socialistische maatschappij schiep. Nu, dat laatste willen we nog geloven ook. Maar wij leven liever niet in een maatschappij waar onderdrukking tot op het laagste niveau totalitair is. Uiteraard moet u ons niet geloven, wij presenteren u de voorpagina van de solidair (weekblad van de PVDA) van  3 augustus 1994 (23ste jaargang).

Ondertussen is in Noord-Korea reeds de derde telg van de familie Kim aan de macht, Kim Jung Un. De vorige, Kim Jung Il, zette het pad van zijn vader verder en bouwde de totalitaire dictatuur in Noord-Korea nog verder uit. Toen deze de macht overnam, schreef de PVDA daarover in hetzelfde nummer onderstaand artikel. Opmerkelijk zijn de vermeldingen dat Kim Il Sung zijn weldaden in de geschiedenis slechts zelden voorkomen. Kim Jung Il is uiteraard niet aan de macht gekomen wegens familiale banden. En uiteraard is Kim Jung Il te verkiezen boven een beleid à la Chroetsjov die het prachtige Stalinistische Rusland ongedaan maakte.

Dit is de echte PVDA, laat u niet bedriegen! Hoe durven ze…

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

Trending

%d