Open Brief aan kiezers die kunnen rekenen

Waarom roepen zovelen dat dit zuiver lokale verkiezingen zijn? Is dat zo? Verplichten bepaalde partijen ons immers niet om ook hun nationaal beleid te beoordelen? Goed bestuur op het éne niveau straalt af op het andere, en andersom. Elke burger bepaalt wel zelf of hij dit als ‘zuiver lokale’ verkiezingen beschouwt!

Het debacle van Dexia is frappant. Dat kost veel gemeenten een arm en een been. De schuldige politieke partijen zijn gekend. Hun vertegenwoordigers vulden de raden van bestuur van Dexia, Ethias en de Gemeentelijke Holding. Echter, geen enkele bestuurder moest ‘nationaal’ verantwoording afleggen: hun partijen weigerden een echte parlementaire onderzoekscommissie. Mede als gevolg daarvan werd geen enkele bestuurder gestraft. Velen klaagden dat terecht aan. De kiezers hebben dus goede redenen om dat wanbeleid nu zelf af te straffen.

Ander probleem: de meeste parlementsleden van die partijen cumuleren hard. Zelfs drie ‘voltijds betaalde’ mandaten kan voor sommigen. Maar professionele bekwaamheid, dat is blijkbaar minder belangrijk.

Quasi alle partijen spelen nu hun nationale politici als bekende namen uit. De vraag om deze verkiezingen nu als zuiver lokale te beschouwen is daarom hypocriet. Nationale naambekendheid wil men wel verzilveren, waarom zou de kiezer dan het nationale (wan)beleid moeten negeren? Deze federale regering is ook uitzonderlijk schadelijk voor Vlaanderen: méér transfers, eindeloos graaien naar meer Vlaams geld, minder rechters voor Nederlandstalige zaken, gedetacheerde Franstalige magistraten in Vlaams-Brabant, meer versnippering van bevoegdheden, uithollen van de Vlaamse voogdij over ‘de zes’, .. en nauwelijks structurele hervormingen. De kiezer moet daarmee rekening mogen houden.

Deze verkiezingen zijn de enige kans tot 2014 om partijen af te straffen voor cumuls, politisering en onverantwoordelijkheid, voor wanbeleid en verspillingen in overheidsbedrijven, en voor de extreme toegevingen die ze deden om deel te nemen aan deze voor Vlaanderen zo nadelige federale regering. Op naar de stembus. Dit is uw enige kans!

Met vriendelijke groet,

Robrecht Vermeulen, voorzitter OVV & Rudi Dierick, politiek secretaris OVV

2 comments

  1. Reeds Aristoteles beklaagde zich er over dat de democratie alleen maar onbekwamen aan de macht bracht. Hij bekloeg zich ook over de buitenmaatse graaizucht van die “verkozenen des Volks”. Niets nieuws onder de zon dus. En de kiezer heeft geen enkel recht tot klagen, hij zelf immers heeft die “zakkenvullers” aangeduid om aan de rijf te gaan zitten. Gelet op de lamentabele politieke situatie in ons land is het vanzelfsprekend dat 12.10 een nationale verkiezing is met hier en daar een lokale bijbetekenis, gezien reeds in 9 van de 10 gemeenten verkiezingen totaal overbodig zijn.

    1. Groot gelijk! Terloops:: Het is wel “ruif”. “Rijf” is een houten hark.

Comments are closed.